Willie Soon dundrer til mot uvitenskapelig klimaalarmisme

Started by Telehiv, 10.01.2024, 11:03:57

Previous topic - Next topic

Telehiv

Jeg har tidligere lagt inn flere lenker til arbeider fra Willie Soon om solens betydning for globalt klima. Willie Wei-Hock Soon er en malaysisk astrofysiker og romfartsingeniør med en stor publikasjonsliste, bl.a. fra hans tid ved Solar and Stellar Physics Division ved Center for Astrophysics ved Harvard. Etter hva jeg forstår leder han nå en stor frihetlig forskergruppe ("totally independent" som Soon sier, jfr. de tallrike forsøkene på å anklage ham for å være betalt "klimafornekter") som betyr en betydelig vitenskapelig utfordring for den politiserte IPCC-prosessen.Men Soon er ikke bare en merittert forsker, han er også en meget engasjert/engasjerende og fryktløs taler. I et intervju hos Tucker Carlson rett etter COP28 dro Willie Soon en herlig råkjøring mot klimaindustrien og IPCCs ufaglige alarmisme, dårlig klimavitenskap generelt, og alt annet som har ledet verden ut i en energikrise uten den minste miljøgevinst i sikte.

Intervju:
This Is What They Don't Want You to Know About the Climate Agenda:

Lenke: https://rumble.com/v462w0x-this-is-what-they-dont-want-you-to-know-about-the-climate-agenda.html

translator

Min favoritt-punchline fra Soon er:

Give me a stronger computer and I will give you the WRONG answer a lot sooner!

For øvrig: Willie Soon var sammen med Sallie Baliunas de første forskerne som utga en rapport som kritiserte Michael Manns hockeykøllegraf (det finnes sikkert bedre referanser enn Wikipedia):

QuoteThe Soon and Baliunas controversy involved the publication in 2003 of a review study written by the aerospace engineer Willie Soon and astronomer Sallie Baliunas in the journal Climate Research. In the review, the authors expressed disagreement with the hockey stick graph and argued that historical temperature changes were related to solar variation rather than greenhouse gas emissions as was the position of the Intergovernmental Panel on Climate Change and other researchers. The publication was quickly taken up by the George W. Bush administration as a basis for amending the first Environmental Protection Agency's Report on the Environment.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soon_and_Baliunas_controversy
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

ClimateChangeDispatch har notert seg samme intervjuet:
Lenke: https://climatechangedispatch.com/astrophysicist-nukes-the-entire-co2-drives-climate-change-narrative/

Det er ikke noe spesielt nytt i det oppslaget annet enn link til samme intervju.
De som vil høre mer fra Soons debunking av klimaalarmismen kan imidlertid ta en titt på dette 22 min. foredraget han holdt hos Heartland Institute i fjor:
 
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=_Ma4aSFlF_Q


Telehiv

Nå har Fakta360 satt opp en fin gjennomgang av Soons poenger i intervjuet som omtales i trådstarten.
Anbefales alle som vil ha et kvikt overblikk over hva Soon sa i intervjuet: 

https://fakta360.no/2024/01/klimaforsker-willie-soon-olje-og-gass-er-ikke-fra-fossiler/

NB: Er det virkelig slik at olje/gass bare kommer fra sedimentært (fossilt og organisk) materiale?
Gjeldende teori er at petroleum dannes ved nedbrytning av organisk materiale, i første rekke fra fotosyntetiserende mikroorganismer (planteplankton) som lever i havet, men til en viss grad også fra organisk materiale som blir ført ut i havet fra landområdene (pollen, planterester, med mer).

Men allerede i min tid på oljefeltene var det erfarne geologer som stusset over undersøkelser som tydet på at olje- og gassdannelser også finnes UNDER de antatt nederste sedimentære (fossile) lagene. Dette paradokset dukket også opp i min videre tid som forsker relatert til oljeproblematikk. Derfor finner jeg Soons innspill om opphavet til hydrokarboner ytterligere interessant:

- Hittil har antakelsen altså vært at hydrokarboner i form av olje og gass ensidig stammer fra organisk materiale i de sedimentære lag. Dvs. fra mange millioner år gamle plantesedimenter som under høyt trykk og temperatur omdannes til olje og gass.
Men se Soons argumentasjon i Fakta360-linken, der han argumenterer for alternative (uorganiske) forklaringer på dannelsen av hydrokarboner - fra dypere nivåer enn de sedimentære. Får han rett i dette vil det være et av de største paradigmeskifter i moderne naturvitenskap.

PS: Det trenger ikke være noen motsigelse i at petroleum kan stamme fra større geologiske dybder enn de sedimentære lagene, der den typisk "fanges" i lommer med ikke-gjennomtrengbare "tak" over forekomstene. Uten disse "takene" ser vi at petroleumet diffunderer opp til jordoverflaten og fordunster. Men det Soon (og andre, for all del) sier er at (opprinnelig uorganisk) petroleum kan ha diffundert fra større dybder og så blitt fanget i de samme sedimentære lommer som vi driver vår oljeutvinning fra nå. Kanskje snakker vi om en kombinasjon? Dvs. at noe er diffundert fra dypere og uorganiske lag, og noe er kommet til sedimentært/organisk iht. gjeldende hovedteori.