Fuglekvern-park dømt til stenging i Frankrike

Started by Telehiv, 15.12.2023, 11:06:11

Previous topic - Next topic

Telehiv

Turbinene dreper tusenvis av fugler: Fransk domstol stenger vindmøllepark


En fransk domstol har slått fast at en vindmøllepark er ansvarlig for tusenvis av fuglers død. Konsekvensen av rettens kjennelse er at vindmølleparken skal legges ned. Det er første gang noe slikt skjer i Frankrike.

– Kirkegård
I tre år har det rast en innbitt kamp mellom dyreorganisasjoner og vindmølleparken. Tusenvis av fugler, blant dem fredede kongeørner, er blitt drept av vindturbiner de siste årene, men tross dette er turbinene blitt stående.

I begynnelsen av desember kom en dommer med en endelig avgjørelse i den langvarige striden: Vindmølleparken skal stenges innen 15 måneder med dagsbøter på 3000 euro for overtredelse av fristen.

– Det er en riktig kirkegård. Det er funnet minst 1099 døde fugler ved foten av vindturbinene bare i 2019, sa dyreorganisasjonenes advokat.


Lenke: https://www.document.no/2023/12/13/turbinene-dreper-tusenvis-av-fugler-fransk-domstol-stenger-vindmollepark/