Nå flykter europeiske investorer fra "det grønne skiftet"

Started by Telehiv, 12.12.2023, 12:05:21

Previous topic - Next topic

Telehiv

COP28-kollapsen viser bare det industri- og finanseliten har skjønt for lenge siden
COP28 synes ikke uventet å ende med et magaplask for dem som trodde de kunne posere og snakke bort verdens behov for fossil energi de neste tiårene.
Det drives i skrivende stund riktignok fremdeles knallharde bakromsovertalelser for å holde poseringsnarrativet i live, men en stor del av deltakerlandene vil fremdeles ikke være med på et sluttdokument som krever utfasing av fossil energi. Vi får se når gjørmeslagsmålet er endelig fullført, og ta det under COP28-tråden.

Realitetene synker uansett stadig tydeligere inn over land som har selvskadet seg på "grønt skifte"
Tegnene kan bl.a. leses ut av at europeiske investorer har i september og oktober trukket over en milliard euro fra fond som satser på alternativ energi, mens halvannen milliard har strømmet til investeringer i olje og gass.

Dette bare som en kort intro til finanssiden av det begynnende sammenbruddet i det grønne narrativet.
Skal komme tilbake med mer etter hvert som dette finansbildet blir enda bedre belyst. MSM-mediene er jo foreløpig ikke akkurat rause med å dele slik informasjon.