Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?

Started by Telehiv, 09.11.2020, 09:21:29

Previous topic - Next topic

Telehiv

Vi som har fulgt havis-utviklingen i Arktis de siste tiårene - og ikke latt oss forlede av diverse uhederlige "klimaforskere" og deres modelleker, men heller holdt oss til de reelle målingene - har jo lenge visst at smeltingen stanset for ca 20 år siden.
Da er det hyggelig at et velrennomert institutt nå rykker ut og sier det samme:

Germany's Alfred Wegener Institute Shows January Arctic Sea Ice Now 20 Years Stable!
Ja, ikke bare det, de sier også at "has even recovered somewhat". Februartallene ble f.eks. registrert til å være høyere enn i 15 av de siste 20 år.
Dette er forøvrig slett ikke overraskende iht. 30/60-årssyklusene for temperaturen på nordlige halvkule, som hadde 30 kalde år (1946-76) etter den varme mellomkrigstiden, og derpå 30 varme år 1976-2006. Isutviklingen har, naturlig nok, historisk alltid fulgt noe etter lufttemperaturene, slik at tilfrysingen dermed bør forventes å tilta ytterligere det neste tiåret. 

Hvis man velger å starte på det høyeste isnivået i etterkrigstiden blir trenden slik:


For dem som av ideologiske grunner har problemer med å se trenden siden 2006, kan dette være en hjelp:


Lenke: https://wattsupwiththat.com/2024/03/28/germanys-alfred-wegener-institute-shows-january-arctic-sea-ice-now-20-years-stable/Telehiv

Vinteren ser ut til å bli både lang og kald i Arktis i år.
Rundt Svalbard har isen etterhvert beveget seg godt over langtidssnittet for 1991-2020:NSIDC Masie data viser at isen i Barentshavet har økt i hele mars:Telehiv

Påstandene om det raskt forsvinnende Arktis sirkulerer snart bare i hodene til de mest primitive alarmistene, jfr. Bjørn Samset som fikk uhemmet spalteplass i Dagbladet i går til å servere en strøm av feilaktige og tendensiøse alarmismer om det meste, herunder å unngå å snakke om at nåværende ekstra varme i tropene skyldes de velkjente og naturlige ENSO-variasjonene.
Lenke:
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2Fnyheter%2Fdramatisk-varmt%2F81238917%3Alxw2hQIjTcfslPKJzzuXhaXR_v0&cuid=7372812
 
Sannheten er at mht. arktisk sjøis, så ligger den nå rundt 1996-nivået: 

Noen som ser noen "klimakrise" her?
 

Ellers er det rimelig stille om Antarktis også, der sjøisen - med unntak av det spesielle uværsåret 2016 som røsket uvanlig mye sjøis ut av området - fremdeles holder de høye nivåene som har vært bygget opp de siste 40 år. De mest primitive alarmistene unnlater systematisk å snakke om den stabile/økende utviklingen for hele (fastlands-)massivet, men i stedet funnet et lite område i Vest-Antarktis med vulkansk undervarme som i kontrast til hovedmassivet har fått redusert breomfanget noen år. Men her har seriøse forskere gitt klar beskjed om at dette ikke har noe med "klima" og CO2 å gjøre. Antarktis har jo blitt kaldere i angjeldende periode.Telehiv

En rekke nye studier bekrefter det seriøse forskere har visst i flere tiår:

"Antarctica Is Colder, Icier Today Than At Any Time In 5,000 Years"

Klimaalarmistene har lenge prøvd å lage en historie om at bresmelting i Vest-Antarktis skyldes menneskeskapte CO2-utslipp. Men seriøse forskere har gjentatte ganger korrigert dette med at den lokale bresmeltingen skyldes underjordisk termisk aktivitet/vulkanisme, og at Vest-Antarktis' overflatetemperatur tvert i mot er blitt kaldere. Ytterligere bekreftelse på dette foreligger nå:

Zhang et al., 2023 viser at:
- Vest-Antarktis' overflatetemperatur ble mer enn -1.8°C kaldere (-0.93°C pr. tiår) fra 1999-2018.
- Videre vises at ikke bare Vest-Antarktis, men mesteparten av kontinentet har blitt mer enn -1°C kaldere i det 21. århundre.
- Som eksempel, se fig. nedenfor som viser kaldere trend på ~1°C p. tiår for Øst-Antarktis i årene 2000-2018:PS: Trenden viser forøvrig et annet forhold; sørlige og nordlige halvkule går i motfaser i takt med 30/60-års syklusene:
- mens nordlige halvkule ble kaldere 1946-76, steg temperaturen i Antarktis i samme periode
- tilsvarende; da nordlige halvkule startet ny oppvarming fra 1976 begynte Antarktis ny nedkjøling (som vist i herværende studier)

Lenker:
Selve artikkelen: https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/104/6/BAMS-D-22-0153.1.xml

Omtale i ClimateChangeDispatch: https://climatechangedispatch.com/antarctica-is-colder-icier-today-than-at-any-time-in-5000-years/

Her finner man også lenker til annen forskning som viser de samme trender.Telehiv

Antarktis har som nevnt vært uvanlig kald denne vinteren, og forskningsstasjonen Vostok hadde de laveste apriltemperaturene siden 1999.Ellers er det forventet en kjølig mai globalt iht. de normalt mest saklige værinstituttene.
På Grønland har det lenge vært kaldt og nedbørfattig (typisk for perioden) og dermed lite brebygging en stund, men ismassivet er likevel på snittet for referanseperioden 1980-2010:

 

Det samme gjelder snømengden på nordlige halvkule:

Telehiv

Værstat avslører at Met leverte en tendensiøs framstilling av isen i Barentshavet - utelot den siste måneds sterke vekst

Værstat er ei god vaktbikkje overfor klimajukserne i NRK, Met, osv., og skriver den 15. april i år:

"Med tanke på de høye estimatene havtemperaturer det siste året, så har en kommunikasjonsrådgiver fra Meteorologisk institutt (MET) produsert en artikkel som ble publisert på forskning.no. Her vises kun havisstatistikk for Arktis som helhet på døgnbasis.
Værstat har mottatt henvendelser som kommenterer at artikkelen fremstår mangelfull og utelater vesentlig informasjon.
I denne forbindelse har Værstat publisert havisstatistikk for Svalbard og Barentshavet. Statistikken blir oppdatert daglig. Ta en kikk selv!"


Vel, hvis vi tar den kikken, så så det slik ut da MET-kommunikasjonsrådgiver leverte sin artikkel til forskning.no (den røde streken er årets tilstand):Værstat tar altså denne "kommunikasjonsrådgiveren" i tilbakeholding av kjente data/tendensiøs bløff, noe som tørt kommenteres slik: "Men når artikkelen ble publisert så hadde nivået økt til rundt snittet for perioden 1981-2010".

Folk å stole på, hva? Fyren får sikkert snart bedre betalt jobb i NRK!

Lenke: https://verstat.no/2024/04/15/havisen-barentshavet/