COP28 i Dubai 30.11 - 12.12: Tendensiøs klimaalarmisme satt i system

Started by Telehiv, 21.11.2023, 09:16:27

Previous topic - Next topic

Telehiv

Quote from: stjakobs on 21.12.2023, 22:10:42Det kinesiske kommunistpartiet koblet til finansiering av klimaaktivister i USA og Storbritannia.
-------
Så vi har givere i et utviklingsland som gir sjenerøst til USA og Storbritannia fordi den rike første verden er for fattig til å finansiere sine egne miljøfilantropigrupper, ikke sant?


stjakobs, interessant observasjon!
Som føyer seg inn i bildet av at "klima" og "klimapolitikk" ikke lenger har noe med reell forskning å gjøre, men inngår i et overnasjonalt endringsregime der økonomiske og maktpolitiske grep kobles med en ren avvisning av faglige innsigelser om den påståtte "klimakrisen".

Kent Andersens analyse av maktspillet
I et ferskt Doc-TV leverer Kenta en omfattende analyse av hva slags maktforhold som egentlig utspiller seg.
Paradokset er at Document-miljøet, som MSM regner som noe ukrutt på høyresiden, i sine maktanalyser her framstår som langt mer fokusert på å verne om demokratiet enn de maktgruppene som i klimaets navn får utfolde seg omtrent uforstyrret for tiden. Jeg er rimelig sikker på at om noen få år vil også venstresiden stå og bekymre seg for de samme forhold Kenta drar fram her - akkurat som da de kalte Sylvi Listhaug for fascist og det som verre var da hun advarte om "svenske tilstander"; nå bruker de begrepet selv for å vise hvor ansvarlige og bekymret de er for det norske folk! Selvsagt uten å gjøre noe som helst med saken....
 
Bruk en liten time til å høre på Kentas analyse (Hans Rustad er sparringpartner, men det er Kenta som drar det store overblikket her), det framkommer mye interessant om dette maktspillet utover i samtalen:

Lenke: https://www.document.no/2023/12/21/doc-tv-spesial-mot-revolusjonaere-tilstander/
     

translator

Kom over denne i kommentarfeltet på Document (på artikkel om kulderekord i Kina):


QuoteRoger Dyrøy
for 3 timer siden
Gull verd å følge Greg hunter.

Award-winning journalist Alex Newman, author of the popular book "Deep State," is back from the recent so-called COP28 conference in Dubai, UAE. Newman continues to report on the not-so-secret plan to destroy everything in America by pushing scams on the West in energy and education. Let's start with what Newman calls the "scam" of CO2 reduction.

https://usawatchdog.com/un-goal-to-destroy-west-with-co2-education-scams/

https://www.document.no/2023/12/25/kuldesjokk-i-beijing/

Jeg vil virkelig anbefale å se dette intervjuet, selv om han prater engelsk fryktelig fort og klarer (som intervjueren påpeker) å si det samme på 1 minutt som andre rekker å si på 3! Han sier at det som skjer (klima, covid og en rekke andre "kriser") er ment å utarme Vesten fordi det antas at det er vi som har den største motstandsevnen mot det globale diktaturet som ønskes innført. Han sier videre at det er indoktrineringen av barna våre i skolene som er nøkkelen til å stanse denne utviklingen. Derfor heter hans nye bok Indoctrinating Our Children to Death (og det er bokstavelig ment).
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

stjakobs

Her er en oversikt som viser hvordan pengemølla holder skremselspropagandaen i live

skremselsmaskin.JPG
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Quote from: stjakobs on 02.01.2024, 14:31:31Her er en oversikt som viser hvordan pengemølla holder skremselsprpagandaen i live

stjakobs,
ja, dette er nyttig stoff siden mange har spurt om omfanget av klimapengegaloppen.
De som graver seg inn i denne posteren kan lese ut mye interessant info om hvordan pengene i klimaindustrien mobiliseres og sirkulerer.
PS: Mener det er Jo Nova & de som står bak denne posteren?

Telehiv

Fakta360 har nå en artikkel som henviser til at 41 trillioner (!!) kroner er brukt på såkalt "fornybar" energi uten å oppnå noen reduksjon i fossil energibruk. Nøytrale og energikyndige forskningsmiljøer har forøvrig, i stor grad mot døve klimapolitiske ører, lenge advart om at de foreliggende løsninger for "fornybar energi" heller ikke er fornybare, men derimot betydelige miljøtrusler.

Artikkelen linker til en film som diskuterer disse forholdene.Hovedpoenget for å kunne få til en mer funksjonell global energiløsning, er en overgang bort fra
a) tradisjonell fossil energi, såvel som
b) dysfunksjonell "fornybar" energi, til
c) ny kjernekraft-teknologi basert på et nytt (småskala og modulbasert) reaktordesign som er både billigere og tryggere å anvende enn tidligere storskala-løsninger, og kan distribueres globalt etter behov.
d) I tillegg ser man for seg en ny og mer effektiv turbinteknologi til å utnytte kjernekraften.

Filmen diskuterer avslutningsvis hvordan vestlige politikere og deres fastlåste forståelse av "fornybar" energipolitikk hindrer en utvikling mot billigere og mer funksjonell energi. Spørsmålet er, sier filmen, om man vil fortsette som dette og se Kina ta over verden, eller begynne å orientere seg mot mer intelligent og funksjonell energitenkning. 

Anbefaler alle å ta tiden til å se gjennom denne filmen!

Lenke: https://fakta360.no/2024/01/41-trillioner-kroner-er-brukt-pa-fornybar-og-null-reduksjon-i-fossile-energier-er-oppnadd/