Peker vår nye nye klimaminister mot mer realitetsorientert energipolitikk?

Started by Telehiv, 17.10.2023, 12:48:54

Previous topic - Next topic

Telehiv


VIL UTVIKLE NORSK SOKKEL: – Det er viktig at vi videreutvikler norsk sokkel, og en del av det er å lete etter ressurser som kan bidra i energiomstillingen, sier landets nye klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Skjermbilde NRK.

Norges nye klimaminister: – Viktig å videreutvikle norsk sokkel (NRK: «Politisk kvarter»)
Andreas Bjelland Eriksen er landets nye klimaminister og på sin første dag på jobb som statsråd stilte han i NRKs radioprogram «Politisk kvarter».
Ut fra det han pliktmessig har avlevert i sin doble statssekretærrolle så langt har jeg ikke hatt de store forhåpningene til at han heller ville ta et forbehold mot det verste selvskadingspotensialet i de norske styringspartienes klimabesvergelser. Men jeg må si han overrasket litt da han sa dette:

"Det er viktig at vi videreutvikler norsk sokkel, og en del av det er å lete etter ressurser som kan bidra i energiomstillingen."

Bjelland Eriksen pekte herunder på at Europa kommer til å trenge energi fra norsk sokkel i mange år fremover:
"Vi vet jo fra energikrisen de siste to årene hvor dramatisk det blir om man faser ut fossile energikilder for raskt uten å ha klart å få ny fornybar kraftproduksjon opp", sa han, og pekte på behovet for "en helhetlig og god energipolitikk som henger sammen og at folk skal ha trygge og gode liv gjennom energiomstillingen".
Avslutningsvis måtte han selvsagt avlevere de vanlige lovnadsflosklene om at også han "uansett vil stå for en forsterket innsats for å kutte utslipp både her hjemme og i landene rundt oss".
Uansett, dette høres litt mer beroligende ut enn den servile WEF-kvekkingen fra Barth Eide.

Det litt beroligende i klimaministerens utsagn ble straks bekreftet av at han knapt hadde rukket å trekke pusten etter disse uttalelsene før SVs Kaski kvekket fram sine vanlige selvskadingsevangelier om at "det er en konflikt mellom Norges klimaforpliktelser og norsk olje- og gasspolitikk i dag. Når både FNs generalsekretær, Det internasjonale energibyrået og klimaforskerne, er helt entydig i at det er ikke forenlig å lete etter mer olje og gass hvis vi også skal overholde klimaforpliktelsene og nå 1,5 graders målet."

Hva skal Ap (og landet forøvrig) med fiender, når de har slike "venner"?
Alt hjelper, sa mannen, han vasket seg og tok på ny skjorte før han begikk selvmord.