ENSO begynner å vise seg i tropiske og subtropiske områder - polene upåvirket

Started by Telehiv, 03.10.2023, 16:34:13

Previous topic - Next topic

Telehiv

UAH har levert sitt datasett for september 2023, som viser at en ny ENSO er i kjømda, denne gang med en varmende El niño-fase. Vanligvis oppstår en El niño hvert 3–7. år og varer i 9–12 måneder.

Her er ENSOs nedslagsområde (både "varme" El niño og "kalde" La niña):

Avvik i overflatetemperatur i november–januar under de ti sterkeste El niño og La niña siden 1950, basert på indeksen Niño3.4. Under El niño blir havet varmere i det østlige Stillehavet. Den tilsvarende nedkjølingen under La Niña er litt svakere og ligger lengre vest. Illustrasjon fra NOAA Climate.gov.

Vi snakker altså om relativt kortvarige og syklisk tilbakevendende værendringer fra kaldt-varmt-kaldt osv. over noen enkeltår, og ikke varige klimaendringer slik en del media og de mest lurvete "klimaforskerne" prøver å gi inntrykk av.

I det tropiske Stillehavet driver den østlige passaten vannet vestover, fra Sør-Amerika mot Australia og Indonesia. Kaldt vann strømmer opp utenfor kysten av Sør-Amerika. Derfor er overflatetemperaturen lavere der enn på vestsiden av havet. Vinden og havstrømmene samvirker, og endringer i det ene påvirker det andre. Figur tilpasset fra NOAA Climate.gov.

Som alltid er det landområdene som gjennom raskere påvirkning av atmosfæren enn i de "tregere" havene framviser den første og klareste reaksjonen på en ny ENSO-oppstart - uansett om det går i kaldere eller varmere retning. Det ser vi også i septemberdataene fra UAH; at havene selvsagt trenger lenger tid enn atmosfæren på å absorbere varmeeffekten. UAH melder slik om dette:The Version 6 global average lower tropospheric temperature (LT) anomaly for September, 2023 was +0.90 deg. C departure from the 1991-2020 mean. This is above the August 2023 anomaly of +0.70 deg. C, and establishes a new monthly high temperature record since satellite temperature monitoring began in December, 1978.

Det har vært en del usikkerhet om når denn forventede El niño ville vise seg tydelig. Vi ser nå at en rekke områder, særlig i tropene/sub-tropene og da spesielt over land, er tydelig påvirket og trekker UAHs anomali opp 0.20 C.

Polområdene relativt kjølige
Hvis man derimot ser på hvilke områder på kloden som i mindre/ubetydelig grad påvirkes av ENSO i denne første fasen, så er det polområdene, som i stor grad faller utenfor ENSO-sirkulasjonen. Både Arktis og Antarktis har derfor et annet temperaturmønster enn i ENSO-sonen, jfr. UAHs rangering iht. alle de 538 månedene man har data for siden målingene startet i 1978:

Arctic: #11
Arctic land: 7th
Arctic ocean: 65th
Antarctic: 15th
Antarctic land: 26th
Antarctic ocean: 14th
Australia: 12th

USA skiller seg tydelig ut med en overraskende kjølig september ifht. den øvrige verden:
USA48: 144th
USA49: 148th

UAH kommer vel som normalt tilbake med mer analyser av målingene senere.
Lenke:  https://www.drroyspencer.com/2023/10/uah-global-temperature-update-for-september-2023-0-90-deg-c/

Telehiv

Det sykliske ENSO-mønsteret med en varmende El Niño-fase kom som forventet i fjor høst (jfr. trådstarten), og like forventet er i ferd med å toppe ut nå. Senere i år forventes at vi vil begynne på noen år med en kaldere La Nina-fase. Det vil forhåpentligvis bremse det verste mediemisbruket om de faktiske forhold rundt ENSO-syklusen.

For selvsagt misbrukes den korte El Nino-varmetoppen av media og de vanlige lurveforskerne til å illudere at dette varmeoppsvinget trekker varig opp temperaturtrenden og skyldes "menneskeskapte klimaendringer". Selv WMO har falt for fristelsen*, og har vist fram grafer som illuderer at det kortvarige El Niño-oppsvinget regnes inn som "klima" (som selvsagt fremdeles krever min. 30 år for å kunne kalles trend) uten at man samtidig motregner mot samlet ENSO-bilde med en kjølende La Nina direkte koblet til samme mønster over typisk 5-7 års sykluser.

*Erik Bye har en korreks til WMO på dette for et par dager siden, der han skriver:
"Det blir feil å vurdere en temperaturmåling i et El Ninjo-år. Gjennomsnittet vil bli utjevnet av den neste La Nina. Det er kun den midlere verdien over tid som sier noe om global temperatur. Trenden er 0.15˚C/pr. 10 år. På basis av 1.07˚C i 2019 (IPCC) tilsvarer dette 1.13˚C i 2O23. Dette (WMO) er misbruk av målte verdier."

Seriøse forskere kommer samtidig ikke lett til i alarmistmedia med en korreks om at ENSO med sine varmere El Niño-faser og kaldere La Nina-faser er naturlige svingninger som opptrer med regelmessige mellomrom.
Selv Rasmus Benestad må erkjenne dette når han siterer etablert forskning om ENSO-systemet i Store Norske:

"Vekslingen mellom El Niño og motsatsen La Niña henger sammen med forandringer i vindmønsteret i den tropiske delen av Stillehavet. Sammen kalles de sammenkoplede vekslingene i atmosfære- og havforhold for ENSO, en forkortelse for El Niño Southern Oscillation. ENSO er den sterkeste av planetens naturlig forekommende vær- og klimavariasjoner fra år til år." 

NOAA/NCEP-grafen nedenfor viser dette vekslingsmønsteret: