Dr. Roy Spencer avslører klimamodellenes overdrivelser - igjen

Started by Telehiv, 26.01.2024, 10:17:40

Previous topic - Next topic

Telehiv

50 år med klimamodelloverdrivelser og -skremsler
Dr. Roy Spencer (han som er hovedansvarlig for UAH satelittmålingene) har blitt spurt av Heritage Foundation om å skrive en artikkel om de overdrevne globale varmetrendene i klimamodeller produsert de siste 50 år. Ett av forholdene Spencer har tatt en nærmere titt på er "the U.S. Corn Belt near-surface air temperatures in summer".

Dette er et interessant område siden det er produsert mye modellerte oppvarmingsskremsler om at Vestens viktigste kornområder skal bli ødelagte av "unprecedented warming". Reelle målinger har imidlertid glimret ved sitt fravær i oppslagene om dette. Sannheten er jo at dette området fremdeles har sin varmeste målte periode under den dramatiske Dust Bowl i 1930-årene som drev Midt-Vestens befolkning på flukt i horder.
Lett sarkastisk skriver Spencer om nedenstående figur: "These are the models being used to guide energy policy in the U.S. and around the world":Figuren ovenfor viser altså betydelige feilmarginer for alle de 36 undersøkte klimamodellene - i betydningen at de ALLTID overdriver kommende oppvarming.

Hva med GLOBALE klimamodeller?
Spencer har tidligere lagt ut en mye sitert graf som viste GLOBALE klimamodellers store overdrivelser.
Her er en ny oppdatering, som fremdeles viser signifikante og systematiske overdrivelser - selv etter at man har revidert ned de verste overdrivelsene etter hvert som modellene har feilet så grovt mot faktiske observasjoner (vi må forøvrig også registrere at modellene ikke har vært i nærheten av å fange opp utflatingen det siste tiåret, tvert i har modellene her forutsatt en signifikant oppvarming):Så Spencer må igjen konstatere det alle tidligere sjekker av klimamodeller har vist:

KEY TAKEAWAYS
1) The observed rate of global warming over the past 50 years has been weaker than that predicted by almost all computerized climate models.
2) Climate models that guide energy policy do not even conserve energy, a necessary condition for any physically based model of the climate system.
3) Public policy should be based on climate observations—which are rather unremarkable—rather than climate models that exaggerate climate impacts.


Lenke:
https://www.heritage.org/environment/report/global-warming-observations-vs-climate-models