Hvem er gale nok til å be om hydrogen som drivstoff?

Started by Telehiv, 25.09.2023, 13:17:16

Previous topic - Next topic

Telehiv

CO2-menigheten kjører et fullstendig historieløst og uvitenskapelig korstog for fjerning av CO2 fra atmosfæren ved overgang til hydrogen. Problemet er at de verken respekterer eller forstår at hydrogen som drivstoff, det være seg i flygende eller kjørende utstyr, er vandrende sikkerhetsbomber og dessuten uakseptabelt dyrt. At det krever mer energi å framstille industriell hydrogen enn den leverer tilbake er bare en parentes i denne galskapen.

Kanskje det kunne hjulpet å lese noen historiebøker om hydrogen først?
Før 1937 ble det brukt hydrogen til oppdrift i luftskip, en svært brennbar gass som grunnet flere ulykker på 1930-tallet siden ble erstattet med helium, en gass som USA nærmest hadde monopol på.
6. mai 1937 skjedde den spektakulære hendelsen som satte en endelig stopper for luftskip fylt med hydrogen. Da tok det enorme, tyske luftskipet LZ 129 «Hindenburg» fyr ved landing på luftskipsstasjonen ved Lakehurst i New Jersey i USA og eksploderte i en voldsom brann som tok livet av over en tredel av de nesten hundre passasjerene ombord.


Dagens hydrogen-promotører påstår at deres "tekniske løsninger" har fjernet eksplosjonsrisikoen. Det er selvsagt bare tull, man må se det hele bildet av hvor potensielt eksploderende hydrogentanker befinner seg: Hva med en brann på et skip eller en ferge? Hva med et attentat mot et hydrogen prosessanlegg? Eller bare en "menneskelig feil" der? Hjelper det at man påstår at hydrogentanker er gjort "lekkasjesikre" da?

Hydrogenselskapet NEL viser at både lønnsomhet og etterspørsel er fraværende
Idag tar NEL nok et stup på Oslo Børs etter at Fearnley mener selskapet trenger milliarder av kroner i frisk kapital. Nel har, tross stor velvilje fra CO2-forvirrede myndigheter, allerede hatt noen stygge år på børs. Nå mener Fearnley Securities altså at selskapet må hente milliarder av kroner i en emisjon og at aksjen skal ned til 7 kroner. Meglerhuset gjentar salg og skriver at: «De strukturelle utfordringene med overforsyning, betydelig kostnadsgap til grå hydrogen og utilstrekkelig støtte fra myndighetene gjenstår». Meglerhuset anslår at produksjonskapasiteten for elektrolyser i 2023 vil være ti ganger høyere enn etterspørselen. Foreløpig: Hydrogenaksjen faller 9,7 prosent til 8,99 kroner.

PS: Dessverre har NEL blitt politisk hausset opp til en folkeaksje, slik at det nå er en mengde norske aksjeamatører som sitter med et voldsomt tap: Etter hausseøvelsene stod aksjen i over 30 kroner for 2 år siden...ødingen av subsidierende norske skattepenger vil vi ikke kommentere en gang.

Men selskapet og CO2-promotørene eier ikke skam, dette presterer de f.eks. å påstå på sine hjemmesider:

"The goal is to outcompete fossil fuels on price" (!!)

Det fins ikke tall på fysikere og kjemikere som har forsøkt å forklare CO2-menigheten at hydrogen aldri vil kunne konkurrere med tradisjonelle fossile brensler på pris. Ut fra rene naturlover.
I tillegg til at hydrogen altså er latente vandrende sikkerhetsbomber.
Men det informasjonsmøtet var nok verken Barth-Eide eller Støre deltakere på, er jeg redd.

Gi gass!


stjakobs

Når man undersøker økonomien i slike hydrogenprosjekt, er det ganske lurt å trekke seg. Danmarka Radio kan melde "Energiselskabet Ørsted trækker sig fra planerne om at bygge et større elektrolyseanlæg i Tyskland, fordi det ikke kan betale sig."

Lenke --> https://www.dr.dk/nyheder/seneste/oersted-traekker-sig-fra-endnu-et-projekt-denne-gang-i-tyskland
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Quote from: stjakobs on 18.11.2023, 10:24:49Når man undersøker økonomien i slike hydrogenprosjekt, er det ganske lurt å trekke seg. Danmarka Radio kan melde "Energiselskabet Ørsted trækker sig fra planerne om at bygge et større elektrolyseanlæg i Tyskland, fordi det ikke kan betale sig."

Lenke --> https://www.dr.dk/nyheder/seneste/oersted-traekker-sig-fra-endnu-et-projekt-denne-gang-i-tyskland

stjakobs,
det er dessverre et trist faktum at alle de "grønne alternative" energisatsingene har endt/er i ferd med å ende i total økonomisk og miljøteknisk havari. Til enorme kostnader for de vestlige land som har skuslet vekk skattebetalernes penger på dette - og som ikke synes å ta læring, men tvertimot bare kjører på enda hardere med ting som ikke virker. Våre regjeringer de siste par tiår er skrekkseksempler på dette.
Og som akkurat nå toppes med batteriskandalen Freyr og en minister som mangler evne til å lytte til hva som er industri- og energitekniske realiteter.
- Og da har vi ikke engang begynt å nevne hva utenlandskablene og strømskandalen har ødelagt for norsk næringsliv og husholdningenes samfunnstrygghet.