Først UK, så Norge: Nå begynner havvindprosjektene å rakne skikkelig

Started by Telehiv, 24.09.2023, 19:29:23

Previous topic - Next topic

Telehiv

Britisk fiaskoauksjon kan presse opp prisen på norsk havvind
Jeg la akkurat inn en annen kommentar om UKs statsminister som synes å ha fått et anfall av realitetsorientering, og nå står fram med planer om å begrense selvskadende "klimaprosjekter". Her er ett av bakteppene som sannsynlig motivgrunnlag:

Ingen ville by i den siste britiske auksjonen om å få bygge ut havvind.
Kostnadseksplosjonen på havvind kan også gjøre det vanskelig å få bud i Norge, frykter analytiker.


Thanet Offshore Wind Farm utenfor østkysten av England drives av Vattenfall og Shell. Hverken de to eller noen andre havvind-aktører bydde i den siste auksjonen i Storbritannia. Foto: STEFAN WERMUTH, Reuters/NTB

1. november er fristen for søke om å bli prekvalifisert til å konkurrere om å bygge ut Sørlige Nordsjø II.
Det skal bli Norges første store havvindpark.Resultatet fra den årlige auksjonen for havvind i Storbritannia, lover ikke godt,
Absolutt ingen utbyggere la inn bud i den britiske auksjonen. Forklaringen som gis, er at maksimumsprisen de kunne legge inn, var for lav.
I slike auksjoner vinner de som tilbyr myndighetene den laveste strømprisen.


Når ikke 2025-mål?
I britiske aviser omtales fiaskoen som det største tilbakeslaget hittil for å nå landet mål om netto null utslipp av CO₂ innen 2050.
Det er også et slag mot det britiske delmålet om å bygge ut 50 gigawatt (GWh) havvind innen 2030.
Utbyggere som ScottishPower kaller auksjonen «en tapt mulighet». Opposisjonen i partiet Labor hamrer løs mot den konservative regjeringen
.

Ikke tilpasset virkeligheten
– Auksjonsprogrammet i Storbritannia var ikke tilpasset den nye virkeligheten. Kostnadene for å bygge ut havvind har økt med 30–40 prosent på kort tid.
Det sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen i analyseselskapet Volt Power Analytics.
Han viser til at både kostnadene på utstyr som rotorer og kapitalkostnadene i form av økte renter, har skutt i været.
– Før var det en sannhet at kostnadene ved å bygge ut havvind bare ville synke, men så får man plutselig et kraftig hopp opp igjen. Det skaper krøll for auksjonene i flere land. Det blir nok mange vanskelige auksjoner fremover.


Artikkelen til E24 indikerer hvor mye kokkelimonke Støre-regjeringen opererer med for å kjørt i gang sine forlengst dokumentert ulønnsomme og dysfunksjonelle havvindprosjekter:

Ingen ville by under 80 øre/kWh i UK
Maksimumsprisen som ble satt av britiske myndigheter var 44 pund pr. megawattime (MWh) i 2012-priser. Det tilsvarer ca. 80 øre pr. kilowattime (kWh) i 2023-priser.

Men dette er det ikke meningen det norske folk skal bli for godt kjent med:
Støre-regjeringen opererte så sent som i mars i år med maksimal statsstøtte for Sørlige Nordsjø II på 15 milliarder kroner. Da het det at maksimumsprisen skulle være 66 øre/kWh.
Men under behandlingen i Stortinget i vår ble støttetaket hevet til 23 milliarder kroner og maksimumsprisen fjernet.

Det er altså ingen maksimumspris i den kommende, norske auksjonen om Sørlige Nordsjø II. Men Botnen frykter at nye taket på 23 milliarder kroner i statsstøtte kan bli for lavt for å få inn bud.


Frempek mot høyere pris
– De manglende budene i Storbritannia er et frempek mot at også Norge kan bli nødt til å endre betingelsene igjen. Kostnadsøkningene på havvind overstiger de fleste støttenivåer som er tiltenkt slike prosjekter, sier Botnen.
I auksjoner i Irland tidligere i år landet prisen over 1 krone/kWh. Det var på parker både nærmere land og på grunnere vann enn Sørlige Nordsjø II.
– Sørlige Nordsjø II er med 60 meters dyp helt på grensen for hva som nå går an å bygge ut bunnfast. I tillegg er 200 kilometer fra land i overkant langt sammenlignet med avstandene i andre lands utbygginger, sier Botnen.


Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/RGpe28/britisk-fiaskoauksjon-kan-presse-opp-prisen-paa-norsk-havvind

Telehiv

Støre driver akkurat nå og ber om evaluering (av sine egne!!) om hvorfor han taper valg.
Her er kanskje en pekepinn om hvordan hans regjering med sitt klimaklovn-bakspill hele tiden utfordrer folks krav til demokratisk medvirkning til støtte for den sunne fornuft, og en bekreftelse på det jeg advarte om i startinnlegget på denne tråden:

Regjeringen vil unnta havvind-søknader fra innsyn
Regjeringen har foreslått å endre forskriften i offentlighetsloven og forskriften til havenergiloven for å unnta havvindsøknadene for innsyn.
Forslaget er sendt på høring med frist til 13. oktober.
I høringsnotatet begrunnes det med at søknadene kommer til å inneholde mye konkurransesensitiv informasjon, og at det blir arbeidskrevende for departementet å skulle ut taushetsbelagt informasjon.
«Det er første gang det avholdes en konkurranse om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs, så departementet har ikke konkrete eksempler på hvordan søknadene om prekvalifisering og tildeling av prosjektområde vil være. Departementet antar likevel at taushetsbelagte opplysninger trolig vil utgjøre den vesentligste delen av dokumentene, eller at det vil være urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte informasjonen.»
De skriver også at det er grunn til å anta at hele søknaden kan unntas fra innsyn.
– Jeg synes det er skremmende å lese argumentasjonen, skriver EnergiWatch-redaktør Anders Lie Brenna til Journalisten.

I det bunnfaste havvindområdet Sørlige Nordsjø II er det lagt opp til statlig støtte på opptil 23 milliarder kroner. For Utsira Nord er det usikkert hvor store subsidier det kan bli snakk om, men flytende havvind er langt dyrere enn bunnfast havvind.
– Hvis departementet ikke har tid og råd til å følge opp innsyn når det dreier seg om milliardbeløp, kan man lure på når de kan ta seg tid og råd, skriver redaktøren til Journalisten.


Lenke: https://inyheter.no/25/09/2023/regjeringen-vil-unnta-havvind-soknader-fra-innsyn/