UK prøver å begrense selvskadende klimapolitikk - vil andre følge etter?

Started by Telehiv, 24.09.2023, 19:05:43

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det begynner å bli en del ledere i vestlige land som nå frykter at dysfunksjonell og selvskadende "klimapolitikk" - uten påviselig miljønytte men med voldsomme økonomiske belastninger på deres velgere - begynner å true deres taburetter.Storbritannias statsminister Rishi Sunak har nå våget å ta bladet fra munnen:

"Hvis folk griper til gule vester, så har vi tapt"
Storbritannias statsminister frykter manglende folkelig støtte og dropper eller utsetter en rekke klimatiltak.

Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/O871AV/positiv-til-britisk-klima-justering-hvis-folk-griper-til-gule-vester-saa-har-vi-tapt?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no 


Telehiv

UK er ikke alene om å prøve å redusere den stadige mer tydelige selvskadingen fra euforiske klimapåfunn i bl.a. EU og FN:

Tyskland avviser nytt EU-direktiv om klimakrav til bygninger
Tysklands regjering går nå imot å innføre direktivet som EU-parlamentet vedtok i mars om forbedring av bygningers energieffektivitet, om nødvendig ved tvungen oppussing, med sikte på null nettoutslipp av klimagasser...

Vi får følge med hvilke andre land som diskret begynner å lufte ut stanken i sine regjeringskontorer av uvitenskapelig og fanatisk klimaselvskading, etter hvert som deres velgere ser bildet stadig bedre og taburettene dermed trues av de økonomiske katastrofene de selv har rigget - uten spor av miljøverdi.