EU truer Norge om makrellkvoter

Started by Telehiv, 13.09.2023, 09:44:00

Previous topic - Next topic

Telehiv

Finansavisen/NTB skriver:EU og Norge i heftig krangel om makrell – EU truer med represalier
Norge og EU krangler så sjøsprøyten fyker om makrellkvoter. Nå truer EU med «egnede tiltak».
Publisert 13. sep. 2023 kl. 09.30

I et brev til fiskeriminister Bjørnar Skjæran datert 7. august, som NTB har fått innsyn i, retter EUs miljø- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius uvanlig skarp kritikk mot Norge.

I brevet beskylder Sinkevicius blant annet Norge for å drive overfiske på makrell. Han viser til at Norge har bevilget seg selv en andel på 31,99 prosent av den totale makrellkvoten som ble avtalt mellom de såkalte kyststatene – EU, Norge, Storbritannia, Island og Færøyene – i 2022.

Det er hele 42 prosent mer sammenlignet med fiskeriavtalen som ble inngått i 2014, raser Sinkevicius.

– Dette undergraver anstrengelsene til andre kyststater for å etablere stabile makrellkvoter i fraværet av en avtale og strider mot FNs havrettstraktat, heter det i brevet.

Mindre makrell på EU
2014-avtalen utløp i 2020. Siden da har Norge og EU kranglet om hvordan makrellkvoten, som har seilt opp til å bli en av de mest verdifulle fiskebestandene i Europa, skal fordeles. Uten å lykkes.
Saken er nemlig den at siden 2014 har makrellen, som tradisjonelt har holdt til i både norske, britiske og internasjonale farvann, endret sitt vandringsmønster.
Nå svømmer det rett og slett mer makrell i norske farvann enn tidligere. Det gir Norge rett til å fiske mer, er den norske posisjonen.
Men når det fiskes mer i Norge, blir det mindre makrell som trekker ut i internasjonale farvann, der EU-fiskere venter.

Truer med tiltak
Det er noe av bakteppet for at Sinkevicius er forbannet.
– EU beklager den ensidige økningen av den norske kvoten og er fortsatt dypt bekymret for den negative virkningen dette har på den viktige bestanden, som vi deler på, og de økonomiske konsekvensene dette har for vår fiskeflåte, skriver han i brevet.
Der kommer han også med en utvetydig trussel, pakket inn i diplomatiske ordelag:
– Dersom denne uholdbare situasjonen fortsetter, kan EU komme til å måtte vurdere passende tiltak, skriver Sinkevicius.