Faktiske målinger gjorde 7 isbreer 28-49% tykkere enn modellert

Started by Telehiv, 03.12.2020, 12:32:45

Previous topic - Next topic

Telehiv

I en ny studie (Bias-corrected estimates of glacier thickness in the Columbia River Basin, Canada) har omfattende, stedlige radarmålinger avslørt at de foreliggende computermodellene har "krympet" breene til det nærmest komiske.
Studien har nemlig - i motsetning til hva nå motivene bak andre forskeres kontorbaserte modelleringer kan være (dere vet, de modellene som brukes til å preke verdens undergang med...) - påvist gjennom hardt og ærlig arbeid hva de mer faktiske forhold er, sitat:

"Lead author Ben Pelto and his colleagues traversed more than 182 km over the glaciers pulling a sled-mounted ice-penetrating radar system to collect tens of thousands of measurements."


Og dermed dukket en helt annen virkelighet opp:

"The team discovered that the mean observed ice thickness across their seven study glaciers (five in the Canadian portion of the Columbia River Basin, two in the Rocky Mountains) stands at 92.5 m (303.5 ft), and that based on these observations previous computer modelling underestimated the ice thickness by a whopping 28–49%."Link originalstudien:
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-glaciology/article/biascorrected-estimates-of-glacier-thickness-in-the-columbia-river-basin-canada/E8DCB7FAF1A5DF21CC529ADA6844B1B4

Link til omtale hos Electorverse.net:
https://electroverse.net/bc-glaciers-28-49-thicker-than-models-estimated/

PS: Selv hvor mye ærlig arbeid forskere legger ned og hvor mye "crappy" modellering sånt avslører, må man for å holde seg i det gode selskap uansett avslutte med at breene - tross påvisningen av de nærmest skandaløse feilmodelleringene - vil smelte ned til slutt. F.eks. om 65-85 år, som disse sier. For det passer godt med det overordnede narrativet om verdens endelikt i 2100. Uten at de framlegger noe dokumentasjon på det. Dette er jo noe forskere som vil stay in business bare må si. Men uansett skal disse forskerne ha takk for å ha vist med ærlig arbeid hva de foreliggende computermodelleringene representerer av grove feil på dette tidspunkt. Så får man lure på hvor mye feil andre tilsvarende modelleringer er....


Telehiv

Det er ikke bare i Canada klimaalarmistene sliter med voksende breer:

NTB om norske breer: "Isbreene blir større, men trekker seg fortsatt tilbake"
NTB har nylig startet en forvirringskampanje om norske isbreers tilstand, der det gjelder å tåkelegge at breene har vokst veldig i volum siste året.
Dermed har man, etter å ha måttet innse dette faktum, funnet å heller poengtere at de trekker seg tilbake i kantene mange steder.
NTB skriver her:
"Størst tilbakegang i år hadde Gråfjelsbreen ved Folgefonna og Engabreen ved Svartisen, som trakk seg tilbake hele 47 og 46 meter sammenlignet med året før. 23 av 30 brefronter har trukket seg tilbake."

Vi noterer her at da breene for noen år tilbake minket i volum, var det "hovedproblemet". Nå når breene har snudd dette og vokst veldig i volum siste året er ikke volumet noe hovedpoeng lenger - nå er det derimot brefrontene som gjelder.
Poenget er selvsagt først og fremst å holde klimaalarmismen gående, så får folk bli så forvirret de bare vil:
At NTB f.eks. trekker fram Engabreen i Nordland (som faktisk har vokst +40 prosent i forhold til normalen siste året!) som "kriseområde" mht. tilbaketrekking forteller vel det meste om NTB og breer - og de "klimaforskere" som må ha orientert mikrofonstativet NTB?

Link til NTBs forskrevende hodepine: https://enerwe.no/klima-ntb-nve/isbreene-blir-storre-men-trekker-seg-fortsatt-tilbake/389797   

Hva er helhetsbildet NTB ikke forteller noe om?
For det fins da folk andre steder i fedrelandet som klarer å legge ut hva som faktisk har skjedd med volumet (det totale brebildet) siste året: Når vi sjekker hva Elvehøy i NVE sier, blir bildet noe helt annet:
"Normalen måler vi som et gjennomsnitt fra 1981 til 2010. Vi plasserer nok 2020 på listen over topp fem i løpet av de siste 60-årene med måling"

NVEs oversikt over årets brevekst forteller nemlig at ni av ti isbreer har en stor økning i prosent i forhold til normalen. De med størst økning i snømengden er:

1. Nigardsbreen, Vestland + 55 prosent
2. Rembesdalskåka, Vestland +41 prosent
3. Engabreen, Nordland + 40 prosent
4. Hansebreen, Vestland + 37 prosent
5. Ålfotbreen, Vestland + 34 prosent


TOPPEN AV MÅLEMASTEN: Glasiolog i NVE, Hallgeir Elvehøy kan slå fast at det fortsatt er over åtte meter med snø på toppen av Svartisen.
Foto: Roy-Arne Salater, TV 2


TV2 sitt oppslag i saken lar uansett "klimaforsker" Jostein Bakke ved UiB* få slippe til med de faste rituelle avsvergelser om at "jo men, det har jo smeltet de siste par tiårene". Joda, men nå var vi ute etter sannheten om det siste året, Bakke og NTB!

*Jostein Bakke (født 1972) er geolog og har markert seg prakt-alarmistisk ifm sin kartlegging av landskapet under Folgefonna der det iflg. Bakke skal ligge 30-40 skjulte innsjøer som kan komme til syne når Folgefonna minker, og at han "frykter at når isbreen i fremtiden kalver i disse innsjøene kan det skape en flodbølge og naturkatastrofe for bygdene langs fjorden nedenfor".

Jaja, bare det ikke skjer på julaften.

Link: https://www.tv2.no/a/11494909/ConTrari1

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

stjakobs

De siste årene har jeg tatt meg turer til Engabreen for å undersøke om der er store forandringer.

Her fra høsten 2017

H2017_liten.JPGHer fra høsten 2023

H2023_liten.JPG

Så vidt jeg kan se, har tykkelsen økt i høyden.


Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.