Taps- og skadeutviklingen for sol og vind

Started by Telehiv, 30.08.2023, 15:33:44

Previous topic - Next topic

Telehiv

Vareopptelling for "grønn" selvskading
Europa kneler allerede under feilslått "grønn" politikk, men her i Norge har ikke folk flest ennå forstått hvor ulønnsomt og ustabilt sol og vind er ifht fossile energiformer (kull, olje, gass), kjernekraft, og vannkraft, fordi våre myndigheter bøtter ut enorme milliardsummer særlig på vindkraft for å illudere at utbyggingene og driften går etter plan, og er "lønnsom".

Tanken er derfor å la denne tråden fange opp den faktiske selvskadingen som foregår; de energipolitiske og økonomiske skandalene knyttet til det såkalte "grønne" skiftet. Et ideologisk drømmeslott som i stedet betyr å rasere natur og miljø, fugleliv og fauna, osv. med lav og ulønnsom energiuttelling - som i tillegg vil kreve minst like store fossile og mer driftsstabile  støttesystemer når det ikke blåser/solen ikke skinner - for at spredningsnettet ikke skal bryte sammen. Altså blir dette minst dobbelt så dyrt for strømkundene som nødvendig.

CO2-fanatikerne har snart drept fornuftig og målrettet miljøvern
Dette er kanskje det verste: Trass i at sol og vind vil kollapse el-nettet uten minst like store fossile støttesystemer (eksempel: hva gjør man de to sammenhengende ukene det ikke blåser, og halve døgnet når solen ikke skinner?) vil ikke CO2-fanatikerne bak det "grønne" skiftet snakke om å satse på skikkelig rensing av de fossile energikildene man VET man er avhengig av i flere tiår til for å holde haltende sol- og vindanlegg gående. Nei, man snakker kun om å "fjerne CO2". For begynner man å rense fossilbruk skikkelig godt kan man jo risikere at folk blir enda mer kritiske til såkalt "grønn" kraft, ikke sant?

Kort sagt: Jeg håper mange av forumbrukerne blir med og leverer stoff til denne tråden etter hvert som dissse økonomiske og miljømessige skandalene utfolder seg videre.Verdens største utvikler av havvindparker Ørsted på vei til økonomisk sammenbrudd
Andre land med mindre statskasser og mindre frekke myndigheter opplever naturlig nok allerede hva denne "grønne" dysfunksjonaliteten koster. Vi får starte tråden med et dagsfersk eksempel, sitert fra Finansavisen: 

Aksjen til det danske vindparkselskapet Ørsted dundrer ned over 19 prosent på den danske børsen etter melding om store nedskrivinger i USA. Selskapet vil ta nedskrivninger på 5 milliarder danske kroner (7,73 milliarder norske) som følge av store leverandørutfordringer. Evnen til å oppfylle «forpliktelser og tidsplaner» blir trukket frem i meldingen. 
«Disse påvirkningene vil føre til nedskrivninger på opptil 5 milliarder danske kroner, forutsatt at det ikke oppstår ytterligere negative utviklinger i forsyningskjedene for disse prosjektene», skriver selskapet.
Lengre ned i meldingen fremkommer det at den amerikanske porteføljen ikke innfrir selskapets avkastningskrav. Det legges til at den forventede verdiskapningen til porteføljen vil ligge innenfor en «spredning» på 1,5 til 3 prosent i forhold til den gjennomsnittlige vektede kapitalkostnaden (WACC). 

Kan tape 18,5 milliarder
Tapene stopper nødvendigvis ikke på de nevnte 5 milliardene knyttet til leverandørproblemene. Rentekostnader og skatt kan gi ytterligere tap på 11 milliarder, tar vi med avskrivningen på 2,5 milliarder danske kroner i januar på Sunrise Wind er potensielle tap oppe i 18,5 milliarder. Til sammenlikning er markedsverdien på selskapet 190 milliarder danske kroner etter dagens kursfall. Markedsverdien er barbert med 46 milliarder danske kroner (71,2 mrd. norske) bare i dag.

I meldingen kommer det frem at Ørsted fortsetter å delta i samtaler med føderale interessenter for å få skattefordeler utover 30 prosent.
«Hvis disse anstrengelsene ikke lykkes, kan det føre til nedskrivninger på opptil 6 milliarder danske kroner», heter det i meldingen.
Til slutt blir de lange amerikanske rentene trukket frem som potensielle utløsere for tap på ytterligere 5 milliarder danske kroner.
«Hvis rentesatsene forblir på nåværende nivå ved utgangen av tredje kvartal, vil det føre til nedskrivninger på omtrent 5 milliarder danske kroner», avsluttes det i meldingen.

Fortsetter til tross for tapene
Ørsted vil fortsette å fremdrive de amerikanske offshore-prosjektene ved å skaffe endelige lokale og føderale tillatelser, forsøke å redusere forsinkelser og jobbe med å få minst 40 prosent i skattefordeler (ITC).
De endelige investeringsbeslutningene for Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind forventes i slutten av 2023 eller tidlig 2024.  Avhengig av endelig investeringsbeslutning forventer Ørsted at Ocean Wind 1 kan påbegynnes 2026.
Nedskrivingene tilknyttet Ocean Wind 1, Sunrise Wind, Revolution Wind, South Fork Wind, Block Island Wind Farm og flere landbaserte prosjekter vil tatt inn i regnskapet i rapporten for tredje kvartal 2023.

«Det amerikanske markedet for havvind forblir attraktivt på lang sikt. Vi vil fortsette å samarbeide med våre interessenter for å utforske alle muligheter for å forbedre våre nært forestående prosjekter, inkludert fortsatt dialog om kvalifisering for investeringsskattekreditter (ITC), justeringer av fornybar energi-sertifikater (OREC) og andre faktorer som påvirker forretningscasen», sier David Hardy, utøvende visepresident og administrerende direktør for Region Americas hos Ørsted."


Kommentar:
Disse utbyggerne vet selvsagt (men vet bevilgende myndighter det?) at havvind aldri blir lønnsomt uten svære offentlige støtteordninger, vi ser det er hele tiden planen å hente ut mer offentlige midler og store skattereduksjoner (eg. rene subsidieordninger), både i Danmark og i USA, osv.
I Norge er dette fremdeles så skakkjørt og utenfor folkelig kontroll at man trenger knapt å søke, her kaster norske myndigheter store milliardsummer etter utenlandske utbyggere og gir dem store skattefordeler norske selskaper ikke har. Uten at norske velgere verken synes å skjønne graden av selvskading her, og at man må bruke stemmeseddelen til å snu galskapen.

Spørsmålet er selvsagt hvor lenge det vil ta før myndighetene i de respektive land begynner å fatte at de ikke kan fortsette å bære mer havre til disse døde energihestene før befolkningene deres begynner å lukte lunta litt for godt...

Lenke: https://www.finansavisen.no/finans/2023/08/30/8032525/varsler-nye-store-havvindtap-i-usa-aksjen-dundrer-ned?internal_source=sistenytt


Telehiv

Quote from: Telehiv on 30.08.2023, 15:33:44Aksjen til det danske vindparkselskapet Ørsted dundrer ned over 19 prosent på den danske børsen etter melding om store nedskrivinger i USA.

En liten korreksjon her; jeg skrev innlegget før aksjen var ferdig med å falle. Nå er situasjonen enda verre:

Den danske vindgiganten Ørsted raste 25 prosent etter å ha tapt 16 milliarder i USA
Ørsted er forøvrig det tidligere danske olje og gasselskapet DONG som skulle bli grønt og derfor skiftet navn. Staten er største eier. I januar 2021 var selskapet verd 578 milliarder, onsdag var verdien 177 milliarder. Det er tapene i USA som nå tynger mest og utløste børsraset.

Telehiv

#2
NÅ KOMMER DE "GRØNNE" KONKURSENE I TUR OG ORDEN - DU OG JEG MÅ BETALE MED MER SKATTER OG AVGIFTER
Jeg har tidligere omtalt den katastrofale utviklingen i det børsnoterte hydrogenselskapet HYON som har hatt som forretningskonsept å utvikle og levere hydrogentanker for maritime selskaper - altså en industriell prosess der man bruker mer energi, behøver mer eksklusive og knappe materialressurser og forurenser mer for å fremstille "grønt" hydrogenutstyr enn om man holdt seg til tradisjonell fossil energi - og da har vi ikke en gang begynt å snakke om kostnadskatastrofen/ulønnsomheten ved selve hydrogenframstillingen.

I dag morges kom denne beskjeden til Oslo Børs:

31.08.2023 06:28:52
HYON: KUNNGJØR AVSLUTTET STRATEGISK GJENNOMGANG OG FORESLÅTT OPPLØSNING
Oslo (Infront TDN Direkt): Styret i Hyon har vedtatt å avslutte den strategiske gjennomgangen og foreslå at generalforsamlingen vedtar å oppløse selskapet.

Etter den strategiske gjennomgangen som ble offentlig kunngjort 5. juli 2023 og oppdatert 16. august 2023, har styret og ledelsen over tid jobbet med flere alternative finansieringsmuligheter for selskapet, blant annet egenkapitalinstrumenter, gjeldsfinansiering, statlig støttede FoU-programmer, strategisk partnerskap og andre kommersielt baserte avtaler. Til tross for all innsats, har styret ikke mottatt tilstrekkelig sikre indikasjoner eller tilsagn for en økonomisk løsning for å støtte videre drift, opplyses det.


Vi skal følge med etter hvert som de fremdeles politisk haussede "grønne" katastrofene sender nye selskap i skifteretten.

Til slutt må vi selvsagt prøve å summere hvor mye summen av alle feilslåtte "grønne" satsinger har skadet norsk næringslivs ifht en alternativ  sunnere utvikling (med fokus på reelt miljøvern og ikke CO2-villfarelser) såvel som skaden som i økende grad påføres norske husholdninger.


Telehiv

#3
Denne tråden trenger en oppdatering på de reelle underskuddene i vindgiganten Ørsted, som avsløres hver gang det kuttes i de svære statlige subsidiene selskapet har posisjonert seg mot. For idag melder Finansavisen dette:

"Ørsted tapte 30 milliarder – pauser utbyttene"
Ørsted gikk med dundrende underskudd i 2023 og utbytte er pauset, men toppledelsen hever likevel millionbonuser.

Den danske giganten Ørsted tapte 20,2 milliarder danske kroner i 2023, tilsvarende 30,8 milliarder norske kroner i 2023.

Utbyttebetalingene er satt på pause i perioden 2023-2025.
Resultatet før av- og nedskrivinger, EBITDA, kom inn på 18,7 milliarder i fjor. Nettogjeld økte til 47,7 milliarder danske kroner.

Store nedskrivinger
– Tross et år med betydelig framgang i kjernevirksomheten, var 2023 preget av betydelige utfordringer for Ørsted. På høsten 2023 tok vi den tøffe, men nødvendige avgjørelsen om å avslutte utviklingen av vårt havvindprosjekt «Ocean Wind 1» utenfor kysten av USA, kommenterer adm. direktør Nipper.

I løpet av året tok selskapet nedskrivinger på 26,8 milliarder danske kroner, hvorav 19,9 milliarder var knyttet til «Ocean Wind 1».

Avkastning på sysselsatt kapital endte på minus 14,2 prosent for året.

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2024/02/07/8093121/orsted-tapte-30-milliarder-i-2023-millionbonus-til-sjefen

PS: NÅ ER AKKURAT MOTTATT MELDING OM AT ØRSTED TREKKER SEG UT AV BÅDE NORGE, SPANIA OG PORTUGAL
For å "redusere utviklingskostnader og skape ytterligere strategiske markedsfokus" (hark hark), trekker danske Ørsted seg ut av flere offshoremarkeder for vindkraft, inkludert Norge, Spania og Portugal.
Det fremgår av selskapets kapitalmarkedsoppdatering onsdag.