EUs klimabyrå m.fl. tas på fersken av Værstat

Started by Telehiv, 15.08.2023, 08:32:50

Previous topic - Next topic

Telehiv

Jeg lar denne artikkelen fra Værstat tale for seg selv:

Værstat publiserte sak 17. april 2023, hvor det ble dokumentert betydelig avvik mellom temperaturstatistikk fra EU Copernicus og faktiske målerobservasjoner i Tromsø, Bergen og Svalbard.

Beregnet avvik mot normal for februar 2023 for Tromsø ble oppgitt som +5,3 grader mot klimanormal 1991-2020 fra modellen ERA5, mens faktisk månedsmiddel viste +2,7 grader avvik. Det ble også oppdaget en høyere estimert temperaturøkning etter 2010 enn observasjonene tilsier.


Les resten her:
Lenke: https://verstat.no/2023/06/21/eus-klimabyra-feil-era5/

Telehiv

#1
VG og Met.Inst. som alarmismeklakør - avslørt av Værstat
Værstat har nylig også knepet VG i en grov kirsebærplukking om klimautviklingen for Tromsø og Jan Mayen. Men det er verre enn som så: VG skaffet seg for sikkerhets skyld en pinlig alarmismestøtte fra meteorolog Ketil Isaksen som hevder i artikkelen at "det avhenger av våre utslipp om Jan Mayen vil være del av Arktis mot slutten av århundret". Innforstått: Jan Mayen er i ferd med å forlate klimagrensen for "arktisk" klima pga. menneskeskapte utslipp. 
Men hva er helhetsbildet her?! Vi finner også her at det ikke er rart man kan koke klimasuppe når man ikke viser klimaforholdene lenger tilbake enn til 1980 (selvsagt, for da tok den kalde etterkrigstiden slutt...):Jeg venter ikke noe bedre av korrumperte "klimaforskere" eller halvstuderte meteorologer innsauset i CO2-bevistrang, men en skikkelig og redelig journalist burde selvsagt ha sjekket lengre tidsserier for både Tromsø og Jan Mayen. For hva viser seg da?"Værstat sin vurdering
VG har i dette tilfellet erkjennet at man har aktivt valgt en periode hvor det er vært en særlig økning av temperaturene på Jan Mayen.
Værstat mener det er kritikkverdig at VG ikke opplyser om den foregående særlige nedgangen i temperaturene på øya. Å vise hele temperaturstatistikken gir et betydelig mer nyansert bilde av temperaturutviklingen sett mot Tromsø.
Til opplysning: VG sin journalist har svart på spørsmål fra Værstat, men har uttrykt ønske om å ikke bli sitert i denne saken."

Lenke: https://verstat.no/2023/09/14/vg-janmayen-statistikk/

Sagt på en annen måte: For noen fordømte juksepaver og sannhetsfordreiere hele bunten, både avis og meteorolog!
PS: VG-journalisten synes å være Jenny Lohne, så vet man det for den videre observasjon av caset.
Lenke: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/l3k8yA/jan-mayen-utposten-som-varmes-opp