EUs klimabyrå tatt på fersken av Værstat

Started by Telehiv, 15.08.2023, 08:32:50

Previous topic - Next topic

Telehiv

Jeg lar denne artikkelen fra Værstat tale for seg selv:

Værstat publiserte sak 17. april 2023, hvor det ble dokumentert betydelig avvik mellom temperaturstatistikk fra EU Copernicus og faktiske målerobservasjoner i Tromsø, Bergen og Svalbard.

Beregnet avvik mot normal for februar 2023 for Tromsø ble oppgitt som +5,3 grader mot klimanormal 1991-2020 fra modellen ERA5, mens faktisk månedsmiddel viste +2,7 grader avvik. Det ble også oppdaget en høyere estimert temperaturøkning etter 2010 enn observasjonene tilsier.


Les resten her:
Lenke: https://verstat.no/2023/06/21/eus-klimabyra-feil-era5/