"Grønne" selskaper rakner i tur og orden

Started by Telehiv, 09.08.2023, 14:43:57

Previous topic - Next topic

Telehiv

I dag meldes børskrise for Aker Horizons, en av Røkkes planer for å bruke staten som idiotgrønn melkeku.

Lenke: https://www.finansavisen.no/industri/2023/08/09/8027663/borskrise-for-aker-horizons

Årsaken til fallet for både Aker Horizons og en endeløs strøm av andre "grønne" selskaper er, som vi har påpekt her i en årrekke, at de er verken grønne eller lønnsomme, og bryter sammen straks startsubsidieringene stanser.

Euronext Growth er Oslo Børs oppholdssted for den grønne satsingen. I fjor var det samlede tapet til selskapene på Euronext Growth 4,3 milliarder kroner. Og utsiktene blir bare verre og verre dess lenger fram man ser, og dess nærmere og nærmere man kommer dit at staten ikke lenger kan ta seg råd til å holde dem gående med store subsidier og andre støtteordninger.

I april i år hadde f.eks. over to tredjedeler av de grønne selskapene falt i løpet av de 12 siste månedene. De grønne aksjene hadde da en gjennomsnittlig negativ avkastning på 29,3 prosent over tidsperioden, viste en gjennomgang av kursutviklingen til selskapene. Til sammenligning hadde Hovedindeksen lagt på seg 17,3 prosent over sammme tidsperiode.
Nå er det blitt enda verre. Og i dag måtte altså Aker Horizons stå fram med sin elendighet.

Utviklingen ble advart mot av en rekke vettuge folk allerede i 2021
Men her er noen som fram til våren 2021 (da årsregnskapet for 2020 måtte legges fram) trodde de skulle sko seg på statens sanseløse CO2-kneling og tømming av statskassen på katastrofalt lite gjennomtenkte "grønne" satsinger:


STORTAP kommentert våren 2021: Komiker Thomas Giertsen hadde da tapt 50 millioner på Kahoot!, Kjell Inge Røkke og Jan Haudemann-Andersen hadde tapt flere milliarder. Foto: Scanpix

Nettavisen april 2021:
https://www.nettavisen.no/okonomi/gronne-aksjer-i-fritt-fall-verdier-for-titalls-milliarder-kroner-borte/s/12-95-3424125272

Finansavisen 2025: "Hvordan kunne staten kaste vekk hundrevis av milliarder på sine grønne selvmordsprosjekter?" (forventet oppslag)

PS: Selskaper som fremdeles mottar milde offentlige gaver for å stå for selve utbyggingen av "grønne" prosjekter kan fortsette å tjene på det i flere år så lenge staten punger ut, bl.a. flere av Røkkes taktiske investeringer. Saken her gjelder hvor lenge eierne av selve energiløsningene (vind og sol) kan overleve når samfunnet til slutt nekter/ikke lenger makter å betale for ikke-konkurransedyktig teknologi og skyhøye strømpriser.
 

Telehiv

Det kan pøses inn dokumentasjon for hundrevis av "grønne" økonomiske og energipolitiske katastrofer bare i Europa nå, tidligere robuste Siemens er et typisk eksempel:


Siemens Gamesa har store problemer med vindkraftsatsningen, blant annet er det problemer med produksjonen av turbinblader.
Foto: Siemens Gamesa


Lenke: https://www.document.no/2023/08/09/siemens-i-fritt-fall-pa-borsen-pa-grunn-av-satsningen-pa-vindkraft/

Selv Naturvernforbundet har nå tydelig skjønt at ikke alt "grønt" er grønt:
Lenke: https://www.document.no/2023/08/09/naturvernforbundet-spar-et-nytt-fosen-i-finnmark/

Nå er det vel snart bare våre mest lurvete "klimaforskere" og den norske regjering som ikke vil innrømme hvor galt dette bærer av sted?
Og NRK, selvsagt.....

Telehiv

#2
Ikke bare er de grønnpsykotiske myndighetene ansvarlige for alle feilsatsingene på "grønn" energi som vind og sol - som i stadig større grad vil drive vanlige folks husholdningsbudsjett til vanvidd - men de har i tillegg tillatt pampene i kraftselskapene å flå den norske befolkning til skinnet gjennom de kjeltringmulighetene utenlandskablene har gitt:


EVENTYRLIG INNTJENING: Reinforsdammen i Nordland, like ved Mo i Rana, var et av mange kraftverk som bidro til at Statkraft satt igjen med over 28 milliarder kroner på bunnlinjen i fjor. FOTO: STATKRAFT

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2023/08/09/8027637/kraftselskapene-tjente-59-milliarder-i-2022


Telehiv

#3
De fleste har etterhvert altså fått med seg at vindparker er miljøherjing av verste slag.
Men hvor mange tror fremdeles at solkraft er "miljøvennlig"?
Vel, en ting er de groteske misbrukene av barn- og slaveearbeid i utviklingslandene til mining etter nødvendige mineraler, og at solcelleindustrien styrer mot en hurtig tømming av knappe mineralressurser mye fortere enn fossilindustrien vil tømme kull- og petroleumsforekomstene.



En annen ting er, som i alle fall burde være relevant for dem som fremdeles tror på de oppumpede CO2-skremslene, at ny forskning har vist at solceller medfører 5 ganger større karbonutslipp enn man hittil har trodd.
Ta her med i regnskapet at 80% av verdens solceller produseres i Kina, og basert på - ja, nettopp, kullkraft....
Kineserne fortsetter å gå diskret småfnisende til banken.
 
Les mer om dette her:
Lenke: https://climatechangedispatch.com/climate-cult-alert-study-finds-solar-panels-arent-as-green-as-proponents-claim/ 

Telehiv

#4
Elektrifisering av Melkøya?
Hvis det norske folk lar regjeringen slippe unna med denne ytterligere katastrofepåføringen av klimaforrykt satsing i kombo med pinlig EU-kryping ser jeg ikke lenger noen utvei fra det uføret vi dras tyngre og tyngre inn i.
For om ikke vindsatsingen er ille nok i seg selv, har en kompetent person regnet litt på hvem som til og med stikker av med utbyggingskaka (og det er ikke norske skattebetalere!):

Lenke: https://www.finansavisen.no/industri/2023/08/11/8027556/lavkostland-vil-stikke-av-med-vindkontraktene

Her ser dere de imaginære "klimagevinstene" utfolde seg i full utstrekning:


HVILKE FORTRINN? Lønningene i Norge er høye, skattene og avgiftene er høye, og det koster for mye å frakte produktene på norske veier, skriver artikkelforfatteren. Her fra byggingen av Guleslettene vindpark. FOTO: NTB

Kjære Støre, før du spar meg ned: Gi meg to melormburgere med kakerlakkstrø til, takk. Holder det med en tusenlapp, med klimatips inkludert?