Norske online-medier med kommentarer og diskusjoner

Started by stjakobs, 06.05.2015, 08:47:14

Previous topic - Next topic

translator

Du understreker bare poenget mitt: (Gjennomgangs-)trafikken skal gå RUNDT byene, ikke GJENNOM dem! Når det gjelder Bergen kan dette relativt lett løses ved å bygge en skikkelig E39 fra �sane via Arna til Nestun, altså utenom Bergen sentrum. På �stlandet er det totalt umulig for gjennomgangstrafikken å komme forbi Oslo (f.eks. fra Drammen til Gardermoen) uten å unngå bomringen. Eneste "alternativ" er å kjøre over Hønefoss og Hadeland, men da må man beregne en time ekstra kjøring - og sannelig er det en bom der også! Jeg kjenner ikke Verona, men både Stockholm og London er eksempler på byer der du fint kan kjøre gratis fra bydel til bydel så lenge du unngår indre sentrum. Det er dette som er forskjellen (sikkert også i Verona): det primære målet er å begrense biltrafikken i bykjernen. i Norge, derimot, er målet å få inn mest mulig penger. Derfor blir bomringene plassert som de gjør, og trafikken ledes gjennom bykjernene med ditto ulemper som du helt riktig påpeker.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

stjakobs

Dersom noen av dere er på Facebook, finnes det en "Realfagslærer Bjørn" som prøver å popularisere naturvitenskap. Dessverre ser han ut til å være AGW-er på sin hals:

https://www.facebook.com/Realfagside/?fref=nf
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

stjakobs

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

stjakobs

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.