Nye funn i solforskningen

Started by Telehiv, 09.08.2023, 11:39:48

Previous topic - Next topic

Telehiv

Denne tråden er til dere som syns det er spennende å følge flere aspekter ved dagens solforskning. Men først unner vi oss en tur innom "levevilkårene" for solforskningens magre kår under CO2-regimet:

IPCC-miljøets marginalisering av solforskningen - også i Norge - har pågått fra CO2-hypotesen ble et bekjennelsesmantra
Det bør være velkjent at det CO2-hypotese-forsvarende IPCC søker å marginalisere forskning som hevder solen som sentral klimaregulator. Dette ser vi tydeliggjort hver gang IPCC kommer med ny rapport, der solforskningen avspises med minimal plass.

Norge er intet unntak, slik at alle organer som kontrolleres av IPCC-miljøets støttetropper har bidratt til å holde norsk solforskning i - ja, nettopp - mørke ved å stenge for den CO2-skeptiske debatt det kan medføre. Forskning.no har dessverre lenge vært et grelt eksempel, selv om forskning.no under tidligere ledelse tross alt holdt en viss åpning for solforskningen. Men forskning.no klarte etterhvert ikke å skjule sitt knefall for CO2-miljøets press: En av våre ledende solforskere Pål Brekke ble i 2008 f.eks. omtalt som en "skeptiker", før forskning.no sin nye ledelse besluttet mer åpent å kansellere hele det CO2-kritiske ("klimaskeptiske") solforskningsmiljøet. Som mange vet fant Brekke etter dette å trekke seg rolig ut av den stadig økende vulgariserte/hatske holdningen til solforskningens klimaargumenter. Men i noen år ble han tildelt spalteplass, dog som avvikende "skeptiker" og noe man skulle henge ut til litt latterlig tørk:

Lenker:
https://forskning.no/klima-norges-forskningsrad-partner/skeptiker-og-solforsker/980559
https://forskning.no/universet-klima-romforskning/tvil-rundt-solstraling-og-klima/821492 

Dagens solforskning
Vi har allerede tre omfattende tråder om solforskning her, men det kan være praktisk å starte på nytt med helt ny forskning. Vi kan begynne med Marsz et al (juni 2023):

The Long-Term Course of the Annual Total Sunshine Duration in Europe and Changes in the Phases of the Thermohaline Circulation in the North Atlantic (1901–2018)
Den så langt dominerende beskrivelsen av de ikke-lineære og oscillerende klimavariasjonene for Europa kobler i stor grad de observerte solvarighets-variasjoner til resultatet fra den politiske mobiliseringen mot etterkrigstidens økende luftforurensing (menneskeskapte aerosoler), jfr. miljøkampen fra 1970-tallet og oppover.
   
Men en ny studie (Marsz et al., 2023) synes nå å ha levert en overbevisende bevismengde basert på et mer langvarig perspektiv; dekadale observasjonsmønstre for perioden helt tilbake til året 1900 (1900-2018) finner at solvarighetsvariasjon drives av indre prosesser med effekt for skydekket, dvs. den naturlige nord-atlantiske termohaline sirkulasjonen (THC NA).

Vi kan sitere noen nøkkelstatements fra studien:

"The mechanisms of the THC NA functioning are known and indicate that they are the result of the internal variability in the ocean-atmosphere system."

"SST changes occur not only because of changes in the amount of radiation reaching the ocean's surface but also due to the meridonal oceanic heat transport."

"It is the long-term changes in the thermal condition of the North Atlantic, and not changes in the concentration of aerosols, that would be the primary cause of the long-term change in the SD over Europe."

"The occurrence of long-term variability in the SD over Europe, manifested in the occurrence of successive phases of dimming and brightening, can be explained without resorting to changes in the concentration of volcanic and anthropogenic aerosols in the atmosphere."
Jeg vet ikke hvor mange av leserne her på forumet som ønsker å dykke dypt inn i solforskningen, men jeg syns uansett det er befriende å se sterke uavhengige forskningsmiljøer levere en så omfattende dokumentasjon på reell forskning. Og denne studien er ikke bare "solforskning", den har en interessant kombinasjon av både sol-, atmosfære- og havstrømsdata - men der solens betydning som klimadriver kommer tydelig fram.
Paperet har forøvrig mange gode illustrasjoner for dette, som letter lesingen.
Og trolig irriterer IPCC-miljøets portvoktere tilsvarende.

Lenke:
https://sciendo.com/article/10.14746/quageo-2023-0023translator

#1
Quote from: Telehiv on 09.08.2023, 11:39:48En av våre ledende solforskere Pål Brekke ble i 2008 f.eks. omtalt som en "skeptiker", før forskning.no sin nye ledelse besluttet mer åpent å kansellere hele det CO2-kritiske ("klimaskeptiske") solforskningsmiljøet. Som mange vet fant Brekke etter dette å trekke seg rolig ut av den stadig økende vulgariserte/hatske holdningen til solforskningens klimaargumenter. Men i noen år ble han tildelt spalteplass, dog som avvikende "skeptiker" og noe man skulle henge ut til litt latterlig tørk:

Brekke samarbeidet med Henrik Svensmark og bidro vesentlig til å gjøre hans forskning kjent i Norge. Jeg husker at da NRKs vitenskapsprogram Schrødingers Katt i 2008 viste Skymysteriet, den andre dokumentaren som er laget om Svensmarks forskning, ble programmet etterfulgt av en debatt i studio der Brekke var en av deltakerne. Programmet var for øvrig det siste Schrødingers Katt med Eivind Grimsby Haarr som programleder. Det tror jeg IKKE var tilfeldig.Brekke var også aktiv i klimadebatten på Aftenpostens Debattsentral (AD). I 2009 tipset han oss på AD om at Svensmark skulle komme til Norge og holde et foredrag i Universitetets aula i Oslo. Derfor var jeg selv til stede der, og det ble et uforglemmelig møte både på både godt og ondt. Det var først da jeg skjønte hvor hatsk og urettferdig seriøse forskere som Svensmark blir behandlet av klimalobbyen i Norge. Jeg har skrevet om denne pinlige seansen i detaljer tidligere et sted på forumet.

Noe senere sendte Brekke meg en personlig melding på AD om at han dessverre så seg nødt til å trekke seg fra klimadebatten. Han skrev ikke hvorfor, men grunnen var åpenbar. Jeg registrerer at han nå fungerer som fast romfartsekspert på TV2.   

Også Kampen om klimaet, den første dokumentaren om Svensmarks forskning, ble sendt på NRK, i 2002. Jeg så programmet samtidig som jeg tok det opp på en VHS-videotape. Jeg konverterte opptaket til en digital fil og la det ut på på nettet (dette var før youtube). Programmet ble senere lagt ut på youtube av noen andre og sirkulerte der i flere år, med norsk tekst og NRK2-logoen tydelig oppe i hjørnet, og de samme "forstyrrelsene" (så jeg vet det er MITT opptak). Finner det ikke på youtube nå, men her er en dansk utgave av programmet:

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#2
Quote from: translator on 10.08.2023, 18:23:07Brekke var også aktiv i klimadebatten på Aftenpostens Debattsentral (AD). I 2009 tipset han oss på AD om at Svensmark skulle komme til Norge og holde et foredrag i Universitetets aula i Oslo. Derfor var jeg selv til stede der, og det ble et uforglemmelig møte både på både godt og ondt. Det var først da jeg skjønte hvor hatsk og urettferdig seriøse forskere som Svensmark blir behandlet av klimalobbyen i Norge. Jeg har skrevet om denne pinlige seansen i detaljer tidligere et sted på forumet.

translator,
takk for svært interessant og minnevekkende kommentar,
her får du nok mange til å mimre om da det fremdeles var mulig å debattere klima på vitenskapelige premisser.
Dette selvsagte vitenskapskravet er etterhvert tyrannisert bort, og slik er dessverre klimamakta fremdeles rigget - enn så lenge.
For det vil selvsagt måtte komme en dag da den seriøse forskningsverden finner at det må tas et oppgjør med de lavnivåer for vitenskapsfornekting som konsensus-klakørene har etablert.
 
 

translator

Quote from: Telehiv on 10.08.2023, 20:33:03her får du nok mange til å mimre om da det fremdeles var mulig å debattere klima på vitenskapelige premisser.
Dette selvsagte vitenskapskravet er etterhvert tyrannisert bort, og slik er dessverre klimamakta fremdeles rigget - enn så lenge.
For det vil selvsagt måtte komme en dag da den seriøse forskningsverden finner at det må tas et oppgjør med de lavnivåer for vitenskapsfornekting som konsensus-klakørene har etablert.

Denne korte videoen med Judith Curry forteller mye om hvorfor det har blitt så ille:

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#5
Quote from: translator on 15.08.2023, 00:15:20Apropos:

https://www.document.no/2023/08/14/forsker-ingen-reell-konsensus-om-klimakrise/


Siden denne artikkelen er bak betalingsmur er det uten abonnement ikke lett å fastslå hvem "en av USAs mest kjente klimaforskere" er. Men det vil ikke overraske om saken, i tillegg til videoen linket til foran, er hentet fra New York Post sitt intervju med Judith Curry. Vi får se når artikkelen åpnes :-)

Lenke: https://nypost.com/2023/08/09/climate-scientist-admits-the-overwhelming-consensus-is-manufactured/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nypost_sitebuttons


Telehiv

Quote from: Telehiv on 15.08.2023, 07:42:33
Quote from: translator on 15.08.2023, 00:15:20Apropos:

https://www.document.no/2023/08/14/forsker-ingen-reell-konsensus-om-klimakrise/


Siden denne artikkelen er bak betalingsmur er det uten abonnement ikke lett å fastslå hvem "en av USAs mest kjente klimaforskere" er. Men det vil ikke overraske om saken, i tillegg til videoen linket til foran, er hentet fra New York Post sitt intervju med Judith Curry. Vi får se når artikkelen åpnes :-)

Lenke: https://nypost.com/2023/08/09/climate-scientist-admits-the-overwhelming-consensus-is-manufactured/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nypost_sitebuttons

Ja, da er Document-artikkelen som translator linket til ovenfor åpnet. Og den var som ventet basert på Currys uttalelser til New York Post. Så dere som som ikke har fått lest den åpne versjonen, kan glede dere over masse god info: https://www.document.no/2023/08/14/forsker-ingen-reell-konsensus-om-klimakrise/
Telehiv

#7
Hvordan IPCC-miljøet fortsetter å marginalisere solens klimarolle 
To nye studier (Scafetta 2023 og Connolly 2023) finner at "solar forcing" kan ha 4-7 ganger større effekt for klimaendringer enn IPCC-miljøets klimamodeller forutsetter. Selvsagt gjør IPCC-miljøet alt for å undertrykke slik forskning, da dette i klartekst betyr at vår tids klimaendringer er langt mer naturlige enn menneskeskapte.Valg av satelitt-datasett er signifikant avgjørende for å vurdere solens betydning
Det blir stadig tydeligere, bl.a. gjennom de to nevnte studiene, at IPCC-miljøets argumentering for AGW (Anthropogenic global warming) lener seg kun på valget av ett bestemt datasett som gir solen lavest mulige klimadrivende potensiale. I klartekst:
- IPCC tillater bare bruk av PMOD-satelittdata (som viser fallende trend siden 1980) i sine modeller når solens betydning som klimadriver skal bestemmes. Man velger nemlig bort det andre hoveddatasettet, ACRIM-dataene, som viser en økende TSI-trend (Total Solar Irradiance) fra 1980-årene til 2000-tallet. Sagt på en annen måte:
- IPCC-miljøet får bare bruke TSI-rekonstruksjoner som støtter påstanden om at solen har liten eller ingen påvirkning på klimaendringer.

Yeo et al., 2020, viste at usikkerheten i estimatene for TSI-økning siden den lille istid/Maunder Minimum (1645-1715) varierer fra 0.75 W/m² til 6.3 W/m².
- Blir noen da overrasket over at AGW-proponenter velger den laveste foreliggende TSI endringsverdien (0.75 W/m²) og forkaster den høyeste (6.3 W/m²)?
- Av den banale grunn at da er det fritt fram for å argumentere videre for at menneskeskapte klimagassutslipp og ikke naturlige solvariasjoner står bak nesten hele den moderne varmetrend, dvs. at solen ikke har hatt noteringsverdig betydning for klimaendringer siden den lille istid/Maunder Minimum.

Connolly et al., 2023 avslører at 27 andre TSI-estimater enn IPCCs ene utvalgte er bevisst utelatte, estimater som indikerer at moderne varming kan være minst 71-87% naturlige, og enda mer dersom man hensyntar feilkildene ved urbant oppvarmede målestasjoner.

Connolly et al. skriver derfor:
"Several of these different solar activity estimates suggest that most of the warming observed outside urban areas (in rural areas, oceans, and glaciers) could be explained in terms of the Sun."

Scafetta, 2023 sier at solens faktiske klimabetydning kan være 4-7 ganger større enn bare fra TSI "radiative forcing" alene, siden solvariasjoner har en mekanistisk effekt på skyenes albedo som antas å kunne drive 1-3 W/m² per tiår gjennom endring i "shortwave forcing" (McLean, 2014).

Scafetta sier derfor:
"Thus, at least about 80% of the solar influence on the climate could be generated by processes other than direct TSI forcing."

Lenker:
Connolly et al 2023: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/acf18e/pdf
Scafetta 2023: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674987123001172
Yeo et al 2020: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2020GL090243
MacLean 2020: https://www.scirp.org/pdf/ACS_2014102414474452.pdf

Telehiv

#8
Apropos studien fra Connolly (2023) så er saken tatt opp i WUWT, med en intro her:
Lenke: https://wattsupwiththat.com/2022/06/02/looking-at-the-sun-climate-discussion-nexus-interviews-ceres-co-team-leader-dr-ronan-connolly/

En meget interessant video med Connolly kan ses her om "Does the Sun Drive Climate Change?"
Her får dere bl.a. høre om "TSI data tampering", i.e. den taktiske datautvalgsstrategien i IPCC-miljøet jeg kommenterer i innlegget foran.

Lenke: https://youtu.be/rJIw7ulYaGk
Telehiv

#9


NASA melder at solens magnetiske poler er i en "forsvinningsfase"
Dette ville vært dramatisk om det hadde skjedd her på jorden, men for solens del er dette et jevnlig og syklisk fenomen. Todd Hoeksema, solforsker ved Stanford, sier:

"Recent measurements by NASA reveal a rapid weakening of magnetic fields in the polar regions of the Sun.
North and south magnetic poles are on the verge of disappearing.
This will lead to a complete reversal of the Sun's global magnetic field (likely sometime in 2024).
On the Sun, however, it is standard, occurring every 11 years (more or less) when we're on the verge of Solar Maximum".


Forsvinnende poler og magnetiske snuprosesser har nemlig vært observert ved uttoppingen av hver eneste solsyklus siden astronomene først forsto hvordan de kunne måle solens magnetiske felter.
Og siden dess, vil dette bli den femte snuprosessen siden 1980.


The last five polar field reversals (observed at the Wilcox Solar Observatory).

Hva betyr dette for jordens tilstand?
"Well", sier solforskeren, "the vanishing of the poles means we're on the verge of the solar maximum of Solar Cycle 25. Though slightly stronger than its predecessor, Solar Cycle 25 is proving to be weaker than the historical norm. It is looking set to peak early, too, and so crash us down to solar minimum and, in turn, the much anticipated Solar Cycle 26 sooner than expected."

Dette kommer altså fra NASA-miljøet, men synes ikke å bryte så mye med det som andre solforskergrupper har sagt om de samme forholdene: Gjennom denne solsyklusen vil jorden være på vei mot et nytt kaldt solminimum i løpet av de nærmeste årene (aka Eddy Minimum).