Våre store tenkere vil nok ta vare på oss vanlige folk også....

Started by Telehiv, 12.05.2023, 14:18:50

Previous topic - Next topic

Telehiv


Telehiv

Ooops, glemte jeg denne? Slike arbeidsfolk er det gamle Norge trenger når vanlige folk fryser og trenger ved (for det er vel dem han sager til her?!)


Telehiv