Er folk klar over hvor mye det er trikset med historiske data?

Started by Telehiv, 12.07.2023, 12:05:41

Previous topic - Next topic

Telehiv

Var litt i tvil om jeg skulle legge dette innlegget inn under den mer ironiserende Skråblikk-spalten, men får la nåde gå for rett og holde oss til spalten Modeller eller observasjoner. For tittelen på den spalten blir mer og mer genial etter hvert som vi ser hvordan klimaindustriens forskerlakeier opererer:
- "Observasjoner" der man finner at det ikke skader saken å holde seg til hva som faktisk er målt
- "Modeller" der man finner det motsatte og rigger sine klimadata iht politisk agenda

Utlagt: Når faktiske observasjoner truer CO2-narrativet tyr man til "nødvendige" ny-modelleringer av historiske data.
En klassiker på området er jo Climategate-skandalen i 2009 der man fikk avslørt hvordan Michael Mann et al med sin "hockeykølle" i 1998 bevisst modellerte bort varm middelalder (som hadde mye lavere CO2-nivåer enn i dag) og den lille istid (på høyere CO2-nivåer enn varm middelalder!) som begge selvsagt ødelegger fullstendig for CO2-hypotesens troverdighet om man lar opprinnelige observasjoner få stå i fred.

Men naturens ulydige angrep på CO2-hypotesen kan også hentes ut av hele 1900-tallet:
- CO2-hypotesen takler selvsagt heller ikke at de første 30 årene etter andre verdenskrig var betydelig kalderehøyere CO2-nivåer enn den varme mellomkrigsperioden på lavere CO2-nivåer.

Men NASA modellerte en "løsning" også på dette (har lagt denne ut før, men den er herlig i all sin elendighet):Ja, vi kan le, men som gammel forsker er det mer nærliggende at gråten tar en...