Nytt klimasøksmål mot staten !

Started by frankolsen, 29.06.2023, 09:14:13

Previous topic - Next topic

frankolsen

Greenpeace og Natur og Ungdom går til nytt klimasøksmål mot staten som en oppfølger for søksmålet de tapte i Høyesterett i 2020.
Bakgrunnen for det nye søksmålet er, sitat:
"– Regjeringen trosser klimavitenskapen og vår egen Høyesterett når den tillater nye oljefelt uten å utrede om disse er forenlige med et levelig miljø, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge."

Så kan man spørre seg, vil en verden uten olje og gass være et levelig miljø ?
Nei, ikke slik vi ser et levelig miljø i dag.
Uten olje og gass ville vi rykket tilbake til seilskip og hest og kjerre.

Søksmålet må avvises før det i det hele tatt når første rettsinstans, og det bør rettes motsøksmål mot hønsehuene som vil sette menneskeheten 200 år tilbake i tid.

https://www.nrk.no/norge/miljoorganisasjonene-greenpeace-og-natur-og-ungdom-saksoker-staten-igjen-etter-klimasoksmalet-1.16455153