IPCC med grov svindel rundt havstigning i Oslo og Norden

Started by Telehiv, 26.05.2023, 10:46:14

Previous topic - Next topic

Telehiv

Advarsel:
De som fremdeles tror at klimamafiaen i IPCC bedriver nøytral og redelig informasjon om klimaforhold, det være seg globalt eller regionalt, må lese dette innlegget nøye. Særlig folk i våre klimaforvirrede medier. Deretter nytter det ikke å komme og hevde at man ikke kunne vite hva det lyves om. Verst er trolig NRKs "klimaredaksjon", som allerede har produsert flere alarmistiske innslag rundt disse temaene som viser at de har gått på bløffingen med søkke og snøre. 

Ren datakriminalitet: IPCC jukser med datamodellering for å illudere havstigning i Skandinavia
Jeg har tidligere vist til den tendensiøse datamanipulasjonen som er avslørt i IPCCs siste Summary for Policy Makers (kortversjonen avledet fra AR6 hovedrapport som skal "orientere" media og politikere), som på flere områder og i oppsiktsvekkende grad bryter med dataene angitt i den vitenskapelige hovedrapporten. Datamanipulasjonene er bl.a. vist i Clintels ferske rapport som avdekker grove feil i IPCCs AR6-rapport:

https://clintel.org/thorough-analysis-by-clintel-shows-serious-errors-in-latest-ipcc-report/

Men la oss se på helt konkrete eksempler som kan illustrere hvordan IPCC bløffer og direkte svindler med dataene for havstigningen i vår egen skjærgård. Se på denne galskapen, som prof.em. Ole Humlum viser i ovennevnte Clintel-rapport. Vi kan sitere litt fra Electroverse' gjennomgang av dette:

IPCC DEFY DATA TO CLAIM SCANDINAVIAN SEA LEVELS ARE RISING
For more than a century, sea levels have been dropping across the Northern European cities of Oslo, Stockholm and Helsinki — that was, until 2020 when the IPCC's new AR6 Sea Level Projection Tool inexplicably promoted an all-round sea level rise.
The discovery has baffled Ole Humlum, Emeritus Professor of Physical Geography at the University of Oslo. To him, it appears that this tool was not produced to test the validity of a scientific idea. It was instead an attempt to "alarm the user".
Since this new IPCC computer modelling was released in 2020, 'alarm' has indeed been the prevailing messaging, with apocalyptic 'flooding projections' infecting every corner of the mainstream media.


Bløffen om havstigning i Oslo - kommer våre media til å se og melde om dette?!
However, when focusing on his home city of Oslo, Professor Humlum found fatal errors within the IPCC's modelling.
The Norwegian capital, in line with other Scandinavian cities, was once buried under a massive ice sheet that only started to lift some 20,000 years ago. Even today, the area experiences an ongoing 'isostatic' land rise of several millimeters a year.
Oslo's observed rate of sea level decline can be seen in the below graph (purple line). What the data clearly show is a 100+ year observational trend of falling levels, set to deliver a fall of 28cm (11 inches) by the end of the century.


Men hva er det de datakriminelle narrativprodusentene i IPCC nå har konstruert om dette?
Frekkheten er nærmest ikke til å tro: IPCCs graf nedenfor illuderer at Operaen i Oslo etter hvert vil stå under vann...mens alle reelle observasjoner tilsier at vannstanden vil fortsette å synke i Oslofjorden hele resten av dette århundret. Hvorfor tar ikke våre medier affære og spør om hva som foregår i IPCCs løgnfabrikk?!?Inexplicably, IPCC modelling (blue line on the above graph: 'scenario ssp245') projects a rise in sea levels by 2100, of 17cm (6.7 inches). On delving deeper, Humlum found similar IPCC patterns and disconnects for the capitals of Sweden and Finland.
It is "extremely surprising", observes Humlum, that this modeled change should first appear in 2020 as a rather marked step change in the relative sea level. Humlum suggests that if the modelers had produced data going back to 1950, "the conflict between measured and modeled data would immediately have become apparent". In Humlum's view, "it is highly disappointing that such a simple quality –or sanity check– was apparently never requested or performed by the IPCC."
Humlum's evaluation features in the recently-published Clintel Report —The Frozen Climate Views of the IPCC— and is part of a critical examination of the UN organisation's Sixth Assessment Report (AR6).
Clintel accuses the IPCC of emphasizing worst-case scenarios, of rewriting climate history, and of having a "huge" bias in favor of bad news while keeping good news out of their Summary for Policy Makers.


Lenke: https://electroverse.info/lows-outstripping-heat-2-1-ipcc-defy-data-carbon-credit-scam/

Telehiv

CLINTELS ÅPNE BREV TIL STYRET I IPCC OM HVA I ALLE DAGER DE DRIVER MED

Clintel* er en stor klimafaglig organisasjon som har gjort gjentatte forsøk på å få IPCC til å hensynta tidligere omfattende kritikk av deres rapportering. Nå har Dr. A.J. (Guus) Berkhout, President of Clintel, Emeritus Professor of Geophysics, Member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences sendt et "Open letter to Dr Hoesung Lee, Chair of the IPCC" og krever svar på hvorfor tidligere kritikk (f.eks. 2010 InterAcademies Council (IAC) review of IPCC procedures) ikke har blitt fulgt opp.

*Clintel kan ikke bare avfeies; har like mange forskere tilsluttet som IPCC:
"The main objective of the Climate Intelligence Foundation (Clintel) is to generate knowledge and understanding of the causes and effects of climate change, as well as of the effects of climate policy. Clintel published the World Climate Declaration, which has now been signed by more than 1500 scientists and experts worldwide, thus rivalling in size and credentials the IPCC's Working Group authorship list"

I det åpne brevet leverer Clintel v/Berkhout en sterk påtale av de nye mislighetene i AR6 og tilhørende Report for Policy Makers som beskrevet i Clintels 180-siders rapport "The Frozen Climate Views of the IPCC"

Det åpne brevet kan leses her:
https://wattsupwiththat.com/2023/05/25/open-letter-to-dr-hoesung-lee-chair-of-the-ipcc/

Lenke til kortversjon av Clintelrapporten: https://clintel.org/thorough-analysis-by-clintel-shows-serious-errors-in-latest-ipcc-report/
Pressemelding (lettlest): https://clintel.org/wp-content/uploads/2023/05/Press-release-Clintel-The-Frozen-Climate-Views-of-the-IPCC.pdf
Hele rapporten på 180 sider kan nedlastes her: https://clintel.org/thorough-analysis-by-clintel-shows-serious-errors-in-latest-ipcc-report/