Får solforskerne rett om kalde tiår framover?

Started by Telehiv, 29.05.2023, 12:42:16

Previous topic - Next topic

Telehiv

Først: Medienes og useriøse forskeres bruk av vær som klimaargumenter må snart opphøre
Før vi begynner å drøfte klimautvikling, må vi som vanlig minne om at det iht. internasjonal standard (WMI) kreves min 30 års kvalifiserte/standardiserte værobservasjoner for å kunne etablere en vitenskapelig holdbar klimatrend. Noen forskere hevder sogar at minst det dobbelte er nødvendig, ikke minst pga. de velkjente 30/60-års syklusene som er særlig tydelige for den nordlige halvkule. Jfr. varm mellomkrigstid, 30 kalde etterkrigsår, og så ny varmere periode på 1980-90-tallet, så "pausen" fra 1998 før vi nå har hatt en svakt fallende trend de siste 8 år.

I et slikt perspektiv blir dagens "klimadebatt" dessverre en stadig større farse med sin useriøse miks av kortere væropplevelser som gis tendensiøse og historieløse tolkninger som sannhetsvitne på egne "klima"-påstander. Mediene er selvsagt verst, men dessverre er det ikke få overivrige klimaforskere som synder gang på gang med å dytte pressen foran seg, jfr. Bjørn Samsets pinlige eskapader i disse dager om "kommende krisesommer" i 2023, jfr. kommentar om dette nedenfor. Selvsagt har han ingen faglig dekning for slike påstander.

Trenden for global temperatur forteller en annen historie enn alarmistiske klimamodeller:
Snart får vi status for mai 2023, pr. april 2023 ser vi at global temperatur har sunket noe de siste 8 år:

Som man ser av NOAAs graf ovenfor: Når Samset i disse dager er ute i media og forteller at "verden blir litt varmere for hvert år som går" så er ikke det sant. Men ingen i media synes å gå ham etter i sømmene her heller. I en svært useriøs alarmistartikkel i Dagsavisen 27. mai 2023 siteres han bl.a. på dette (min understreking):

"– Klima- og miljøminister Espen Barth Eide uttalte nylig til NRK at han tror vi står overfor den mest dramatiske klimasommeren i manns minne. Deler du hans syn?
– Ja. Høyst sannsynlig gjør vi det. Med forbehold om at det er stor variasjon i nøyaktig hvor ille det blir et bestemt år. Det vi vet er at verden blir litt varmere for hvert år som går."


Lenke: https://www.dagsavisen.no/nyheter/2023/05/27/klimaforsker-om-framtidsutsiktene-det-er-ikke-dommedag-det-er-verre-enn-som-sa/


Solforskernes funn matcher globale observasjoner
En begynnende fallende trend fra 2016 faller godt sammen med resultatene hos sentrale solforskere som Zharkova, Scafetta og Soon og faktisk også NASAs fagfolk på området, som alle er enige om at vi nå er på vei inn i en solfase som kan gi flere tiår med kaldere global temperatur:Omslag til varm El Niño i 2023 skal redde krisepåstandene?
Midt oppe i den seriøse forskningen som relaterer seg til langvarige trender basert på observasjoner av konkrete fysiske parametre, kjører alarmistpropagandaen ufortrødent videre: Nå er det at vi skal få en El Nino i 2023 som vil sette varmerekorder og "klimakriser" i bøtter og spann. Og at dette selvsagt da skal skyldes menneskelige CO2-utslipp. Slik man feilaktig hevdet også ifm. den kraftige El Niño i 1997/98.
Her hjemme ser vi bl.a. en skamløs Bjørn Samset som håper å kunne bruke samme skremmestrategi nå ved å spille på at vi får en kraftig El Niño i 2023. Vær trygg på at han også denne gangen, når neste El Niño måtte dukke opp, vil prøve å illudere at dette er "menneskeskapte klimaendringer". Ufaglige medier gir ham fremdeles ukritisk spalteplass trass i at han har bommet på alle skremsler om "kriseår" han har servert hvert år de siste 10 år.

En rekke mer seriøse/nøytrale forskere uttrykker imidlertid stor usikkerhet om og når en ny El Niño vil utvikles. Det skiftende værmønsteret bestående av fasene El Niño og La Niña og det såkalte ENSO-mønsteret er ikke et stabilt klimaforhold, men relativt kortvarige og naturlige temperatursvingninger i overflatevannet i den tropiske delen av det østlige Stillehavet med to til syv års mellomrom - i sum et slags nullsum-spill over de min 30 år som kreves for å snakke om "klima".
Framskrivende modeller har derfor feilet på både tid og omfang for alle de siste fasene, så bare videre observasjoner vil vise hvordan dette utvikles i årene framover. Ikke alle områder i verden påvirkes, men generelt merkes ENSO i Stillehavet, Atlanterhavet og Det indiske hav.     

   
Kart over temperaturavvik fra normaltemperaturen under den uvanlig kraftige El Niño desember 1997, jfr. varmetoppen som fulgte i 1998  (og som en del useriøse klimaforskere kalte "menneskeskapte klimaendringer"