Innhentes av realitetene: Equinor utsetter gigantprosjektet Trollvind

Started by Telehiv, 22.05.2023, 17:28:45

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det ekstremt kostbare og ulønnsomme Equinor-prosjektet Trollvind ble planlagt for å gi energi til både Troll og Oseberg. To store felt som fungerer utmerket med egenprodusert og ikke minst kortreist gass som energikilde...som man i stedet tenker å sende til kontinentet for brennes der. Snakk om gjennomskuelig klimaposering som kun er til skade for norsk økonomi!


SKRINLEGGES: Dette prosjektet, som ble lansert i fjor, blir nå utsatt.
FOTO: EQUINOR


Equinor melder imidlertid nå at de utsetter videre utvikling av Trollvind på ubestemt tid. Avgjørelsen skyldes flere ting sier Equinor, inkludert tilgjengelighet på teknologi, høy kostnadsinflasjon, og en stram tidslinje for å levere på det opprinnelige forslaget, skriver selskapet på sine nettsider.
Det man ikke snakker høyt om er selvsagt at projektet ville vært avhengig av massive støtteordninger for å ikke ødelegge feltenes nåværende utmerkede lønnsomhet. Equinor begynner kort og godt å lukte at staten ikke lenger er så villige til å pøse ut enorme støtteordninger til sin grønne stormannnsgalskap og tilhørende teknisk-økonomiske villfarelser og selvskadinger. 

Equinor ved leder for Fornybar i Norge i Equinor, Siri Espedal Kindem, leverer likevel denne håpefulle offisielle "grønnsaken" på sine hjemmesider:
– Vi setter pris på støtten om å realisere Trollvind fra politikere, myndigheter og leverandører. Trollvind var et viktig industrielt initiativ for å løse utfordringer knyttet til elektrifisering av olje og gass, bringe ny kraft til Bergensområdet og akselerere utviklingen av flytende havvind i Norge. Dessverre ser vi ikke lenger noen mulighet til å levere på vårt opprinnelige initiativ med å ha en flytende havvindpark i drift i god tid før 2030.

Det er flere utfordringer som har bidratt til beslutningen om å utsette utviklingen av Trollvind nå. Kraftig økende kostnader i hele verdikjeden for havvind har gjort det vanskelig å levere på det opprinnelige målet om at Trollvind skulle utvikles uten noen form for støtte, og man må nå altså innrømme: Prosjektet er ikke lenger kommersielt gjennomførbart.

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2023/05/22/8010230/equinor-utsetter-gigantprosjekt

Telehiv

Equinor forstod etter hvert altså - takk og lov for det, bør alle Equinor-aksjonærer si - at Trollvind ville kreve svære subsidier for å bli lønnsomt, samtidig som staten ikke vil love noe. Det er rett og slett blitt så mange klare tegn på at havvind bærer galt av sted at Equinor kastet inn håndkleet når staten ikke ville bidra med et stort antall milliarder.

Men Equinors økonomiske realitetsoppdatering biter åpenbart ikke på Støre, som nå er på konferanse og lover enda mer satsing på havvind.
Dette mens stadig flere fagfolk prøver å snakke fornuft til Støre og hans havvind-megalomania.
Sist ute er lederen for Energikommisjonen Lars Sørgård som igjen tar dissens med nikkedukkene i kommisjonen og advarer om at "det må være en smertegrense", og "Jeg er bekymret for at dette kan bli et subsidiesluk".

Noen husker kanskje at Sørgård fikk kritikk tidligere i år for å fortsette å argumentere mot synet til flertallet i utvalget, etter at rapporten som anbefalte store mengder med ny kraftkapasitet var kommet ut. Den tidligere konkurransedirektøren og et mindretall i kommisjonen mente man ikke burde sette seg så hårete mål som skal nås til enhver pris. Nå mener han det er på tide med en ny debatt.


Den store havvindeksperten Støre liker ikke at noen stiller spørsmål ved hans energipolitiske selvskading

Støre er imidlertid raskt ute med å avvise fagmannens advarsel, samt strø rundt seg med store visjoner om at dette skal lønne seg "utpå 2030-tallet" - i såfall visjoner som kommer til å plage det norske folk i over et tiår til, sitat:

"Støre er forundret når han hører Sørgards budskap.
– Det er litt rart når han ledet en kommisjon som konkluderte med å etterlyse så mye kraft som mulig så raskt som mulig.
Han legger til at han kjenner Sørgard som en fornuftig mann, men sier han ikke er enig i hans vurdering.
– Pause er et dårlig svar. Det betyr at vi slutter med den utviklingen og samspillet mellom industri og myndigheter som er nødvendig. Denne konferansen viser at det er en dialog mellom hele bredden av industrien fra verft og leverandører, til forbrukere av strøm på land. Vi trenger å jobbe frem gode løsninger med aktive myndigheter til stede. Vår visjon er at dette må bli en lønnsom industri. DNV mener havvind vil være lønnsomt uten subsider utpå 2030-tallet. Det er naivt å tro at vi får denne industrien opp og stå uten en engasjert stat fra starten av. Men rundt hjørnet ligger en svært lønnsom industri som jeg håper vil skaffe inntekter og arbeidsplasser. Jeg tror svaret er mer kraft, mer nett og mer enøk."


Kjære folk, er det ikke noen som kan stanse denne selvskadende global-posøren før landet legges fullstendig i ruiner?!

DNs omtale:
https://www.dn.no/energi/havvind/lars-sorgard/energikommisjonen/lederen-i-energikommisjonen-mener-regjeringen-ma-vurdere-a-pause-havvindsatsingen/2-1-1455453

Sørgårds egen artikkel i DN:
https://www.dn.no/kronikk/energi/havvind/fornybar-energi/mer-kraft-for-enhver-pris/2-1-1454736

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Aftenposten kommenterer i dag hvordan regjeringens energimaniske lobby kjører på utenfor velgernes kontroll, i artikkelen "Bare timer før klimaforslag skal bankes gjennom i Stortinget, lanserer regjeringen sitt eget initiativ".
Dvs. at man i hastverket før vedtak kjører inn nye premisser for frislipp av mer utbygging på land av vind og sol. 


Olje- og energiminister Terje Aasland lanserer regjeringens nye plan for vind- og solenergi til Aftenposten: – Vi skal ha mer kraft. Raskt! Foto: Signe Dons

Aftenposten skriver:
"Olje- og energiminister Terje Aasland sier til tross for timingen, er dette noe regjeringen har sett på lenge.
– Vi skal ha mer kraft. Vi skal sørge for at det skjer raskt. Vi vil derfor bruke etablerte nærings- og industriarealer og legge til rette for enklere og raskere prosesser for etablering vindkraft, sier Aasland til Aftenposten.
Selv svært store solcelleanlegg vil nå få hurtigbehandling."


Etter min forstand er dette et forvaltningsteknisk prokuratorknep for å overkjøre og overrumple den stadige voksende motstanden mot overilt og ulønnsom utbygging. I kommentarspalten til artikkelen noterer vi en øyeåpnende kommentar fra Per Reber: 

Per Reber
"Det er et stort flertall i det norske folk som er mot mer utbygging av  naturødeleggende vindkraft på land. På motsatt side står norske rikspolitikere som ivrig samarbeider med vindkraftindustrien for å finne måter å få gjennomført mest mulig vindkraftutbygging mot folkeflertallets vilje.

Om Norge bygger ut store mengder landvindkraft, feks 20 eller 40 TWh mer og ødelegger enorme områder av norsk natur, vil ikke det ha noen ting å bety for norske strømpriser. Norske strømpriser bestemmes av den høyeste prisen på strøm i Europa.  Det europeiske strømmarkedet bruker 3300 TWh per år og er i behov for mye mer i overskuelig framtid. Kabelkapasiteten er også så stor mellom Norge og resten av Europa at den ikke danner noen begrensninger for denne eksporten.

Norge har fortsatt et betydelig overskudd med kraft, selv om kraftbransjen og vindkraftindustrien i samarbeide med en del politikere gjør sitt ytterste for å administrere bort dette overskuddet på tapsprosjekter og symbolpolitikk. Det er bare tre fylker i Norge som vanligvis forbruker mer kraft enn de normalt produserer, det er Oslo, Viken og Møre og Romsdal. Det er jo også folk i deler av Viken og Oslo som er minst negative til vindturbiner på land. Det er derfor både rimelig og fornuftig å plassere evt nye vindturbiner her. Rike kraftfylker som feks Agder, Rogaland, Vestland og Nordland har mer enn nok av disse vindturbinene.

Den eneste realistiske måten Norge kan få ned strømprisene på er å ta kontroll over egen kraftforsyning og eksport. Det er ingenting som skulle tilsi at Norge ikke da kunne lage en modell som optimaliserer produksjon, forbruk og eksport av strøm til beste for norske forbrukere.  Slik det er nå er det en modell som skal ivareta 16 land i det europeiske kraftmarkedet med helt ulike forutsetninger og kraftforsyning. Norges kraftforsyning er helt enestående god  i verdenssammenheng. Dette er norske politikere villige til å ofre for integrering i det dysfunksjonelle europeiske kraftmarkedet."


Lenke: https://www.aftenposten.no/norge/i/BWdk10/bare-timer-foer-klimaforslag-skal-bankes-gjennom-i-stortinget-lanserer-regjeringen-sitt-eget-initiativ