Klimaselvskadingen: 69 prosent av norsk vindkraft nå eid av utlendinger

Started by Telehiv, 25.05.2023, 11:52:11

Previous topic - Next topic

Telehiv

Sju selskaper eier halvparten av norsk vindkraft – bare to er norske
Skandalen er snart fullkommen: Våre politikere har i tillegg til å sterkt subsidiere dem, gitt bort store deler av norsk natur til utenlandske eiere.
For nå er 69 prosent av norsk vindkraft eid av utlendinger.
- Sju selskaper eier over halvparten av den installerte effekten, bare to av de sju selskapene er norske.
Det viser en analyse gjort av Europower, som har gått gjennom eierskapet i norske vindparker med utgangspunkt i NVEs vindkraftdatabase.De 65 norske vindparkene er eid to tredeler av utenlandske selskaper.
- Den norske tredelen er ganske jevnt fordelt mellom staten, kommunene og private.
- De to norske selskapene er Statkraft og TrønderEnergi/Aneo.
- Statkraft eier eller kontrollerer til sammen 13 prosent av den installerte effekten for norsk vindkraft. Om alle kraftverkene produserer normalt, utgjør Statkrafts eierandel knapt 12 prosent av den faktiske vindkraftproduksjonen.

- På andreplass kommer et offentlig eid tysk selskap: Stadtwerke München GMBH. Dette selskapet har eiermajoriteten i ti norske vindparker; åtte i Trøndelag og to i Innlandet.

- På den siste plassen på pallen finner vi Oyfjellet Wind Holdco SARL, et investeringsfond med adresse i Luxembourg. Selskaper med adresse i Luxembourg eier 19 prosent av norsk vindkraft, regnet som andel av total kapasitet.

Lenke: https://www.europower.no/vindkraft/sju-selskaper-eier-halvparten-av-vindkraften-to-av-dem-er-norske-her-er-eierlisten/2-1-1450256