Kullfyrende India verdens største økonomi i 2047?

Started by Telehiv, 05.12.2023, 10:37:26

Previous topic - Next topic

Telehiv

India nekter å underkaste seg krav til "grønt skifte"
India er det landet som mest tydelig har stått fram internasjonalt de siste årene og insistert på at landet vil fortsette med å bruke kull som basis energikilde for å fortsette den sterke veksten i økonomien. Den sittende regjeringen har her fastslått at "India har den samme rett som andre tidligere framvoksende industriland til å bruke de mest kostnadseffektive energikildene". India er tydelig på at fossil energi (primært kull, og evt. videre kjernekraftutvikling) er den soleklart beste løsningen i dette bildet. Dette gjentas nå på COP28.

Kommentar:
Dette bare understreker hva som har vært hevdet her på forumet i årevis:
- Det er ikke realistisk at de foreliggende alternativene sol og vind løser verdens "grønne" energibehov
- Det beste miljøverngrepet de neste tiårene er derfor en tung satsing på reell rensing av (stadig økende) fossile utslipp til bedre alternativer foreligger.
- Det er her CO2-klimabevegelsen feiler så veldig.: De vil bare legge ned fossile energikilder og lukker øynene for reell rensing, mens verden bare fortsetter å øke bruken.

2047 er viktig for India, som er 100 år siden landet fikk selvstendighet. Målet er at størrelsen på økonomien, målt i bruttonasjonalprodukt, skal ligge på over 30.000 milliarder dollar – nesten en tidobling fra dagens nivå. Det asiatiske meglerhuset CLSA hevder at India vil bli verdens største økonomi i 2052 med et nominelt bruttonasjonalprodukt på 45.000 milliarder dollar.


Feiring av lys og velstand: En aksjehandler og familie ser på handelsterminalen under Diwali-festivalen ved Mumbai-børsen i november. Muhurat -ritualet symboliserer håp og velstand for det kommende året. (Foto: Francis Mascarenhas/Reuters/NTB)

«Kina-vekst» for India
Det er over seks uker siden Kina la frem økonomiske statistikker for tredje kvartal – et par-tre uker etter kvartalet var over. Verdens nest største økonomi fikk en vekst på 4,9 prosent, noe som var svakt bedre enn ventet. India slo alle prognoser og forventninger, viser statistikker fra torsdag.

India er sist ute av de asiatiske økonomiene med å legge frem økonomiske statistikker. Den indiske sentralbankens prognose lå på 6,5 prosent og konsensus fra indiske og internasjonale finansinstitusjoner lå svakt høyere på 6,8 prosent. Men India knallet til med en økonomisk vekst på 7,6 prosent i tredje kvartal, som er høyere enn prognosene og forventningene til internasjonale finansinstitusjoner.

Høy vekst og børsfest – vil bli større enn Tyskland og Japan: – En glohet økonomi
Den indiske økonomien har altså mer enn innfridd og slått de allerede optimistiske prognosene og levert verdens høyeste vekst. Det kommende valget er imidlertid en risiko for den økonomiske veksten – og for investorer.

Videre utvikling
- Den indiske økonomien ventes å vokse med syv prosent i årets siste budsjettår og 6,3 prosent i 2024, ifølge analytikere.
- Den høye veksten skyldes økt offentlig forbruk og private investeringer, men det er bekymring for svak etterspørsel på landsbygden og i landbruket.
- Det kommende valget i 2024 er en risiko for den økonomiske veksten og for investorer, da et mulig regjeringsskifte kan føre til endringer i reformpolitikken og dårlig investorsentiment. Utlagt: Frykt for at også India begynner med å utvikle selvskadende energikrise iht. den vestlige klimaindustriens krav.

Lenker:
https://www.dn.no/utenriks/india/borsnoteringer/narendra-modi/feier-til-side-advarsel-om-irrasjonell-begeistring-i-aksjemarkedet-festen-vil-fortsette/2-1-1565236

https://www.dn.no/utenriks/india/narendra-modi/kina/hoy-vekst-og-borsfest-vil-bli-storre-enn-tyskland-og-japan-en-glohet-okonomi/2-1-1563575


Telehiv

Ikke uventet er både India og Kina under voldsomt vestlig press på COP28 for å miste sin status som "klimastøtte-mottakende" land til å bli med selv og ta ansvar for den øvrige verden.
Men begge landene nekter å være med på noen støtteordninger for "climate loss" og "damage demands".
WUWT har en artikkel om dette nå:

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/12/04/cop28-china-and-india-reject-climate-loss-and-damage-demands/

WUWT-artikkelen leverer avslutningsvis en spådom som trolig kan gå troll i ord:
"I can't help thinking the only winner from COP28 will be the COP 28 President, Sultan Al Jabber, who will likely find lots of buyers for his nation's rapidly expanding natural gas capacity."