Ny modell angående kliamsensitivitet.

Started by frankolsen, 02.10.2023, 09:17:12

Previous topic - Next topic

frankolsen

En ny modell fra UAH Earth System Science Center viser en klimasensitivitet ved en dobling av førindustrielt CO2-nivå vil føre til en temperaturøkning på 1,9 grader, altså langt mindre enn de aller fleste andre modeller.
I motsetning til andre modeller som baserer seg på teori bygger denne på over 50 år med observasjoner.

https://phys.org/news/2023-09-climate-data-driven-major-goal.html

Telehiv

#1
Quote from: frankolsen on 02.10.2023, 09:17:12En ny modell fra UAH Earth System Science Center viser en klimasensitivitet ved en dobling av førindustrielt CO2-nivå vil føre til en temperaturøkning på 1,9 grader, altså langt mindre enn de aller fleste andre modeller.
I motsetning til andre modeller som baserer seg på teori bygger denne på over 50 år med observasjoner.

https://phys.org/news/2023-09-climate-data-driven-major-goal.html

Ja, det er jo bra at noen plasserer den påståtte effekten av CO2 i laveste modellerte sjikt ifht. IPCC-miljøet.
Men her forutsettes altså fremdeles at CO2 faktisk er en klimadriver.
De virkelig lange observasjonene (proksier) siden siste istid viser imidlertid at de historiske varmeperiodene har startet uten CO2-pådriv, hvorpå CO2-nivået har steget som effekt av økt varme, og ikke omvendt.

Det er selvsagt bra at Spencer et al ved UAH tar ned de verste modelloverdrivelsene hvis det kan roe de mest hodeløst agerende "klimapolitikerne", men spørsmålet er hvor rett det er at en dobling av CO2 fra førindustrielt CO2-nivå (der man typisk opererer med 280 ppm) vil føre til en temperaturøkning, selv på "bare" 1,9 grader? Jfr. det fysikken sier om logaritmisk metning med sterkt fallende CO2-effekt allerede på CO2-nivåer langt under selv før-industrielle nivåer på rundt 280 ppm, og antatt omtrent full metning (som klimadriver) på dagens CO2-nivåer.

Eller om det heller er slik at CO2 er en nonsenskorrelasjon i klimamodellene, mens de historiske ca. 500 års lange og tydeligste varmeperiodene etter siste istid (den minoiske, den romerske, varm middelalder, og dagens litt svakere varmeperiode som (NB!!) startet fra lave CO2-nivåer på 1850-tallet) viser naturlige varme og kalde sykluser relatert til solaktivitet, m.m.
Telehiv

#2
Mer omtale av UAH-studien


De to sentrale forskerne bak UAH-dataene Dr. John Christy og Dr. Roy Spencer og den nye observasjonsbaserte studien som frankolsen viser til, og som toner sterkt ned IPCCs estimerte anslag for CO2 som klimadriver

Electroverse kommenterer også studien, og skriver:
"While the current range rides as high as +5.6C for a doubling of CO2, Spencer and Christy's one-dimensional climate model comes in near the bottom-end, at just +1.9C. The lower UAH value indicates that the climate impact of increasing carbon dioxide concentrations is much less that that based on other climate models, reports phys.org."

Lenke: https://electroverse.info/study-co2-smaller-warming-effect-than-ipcc-models-say/

Og phys.orgs rapport har frankolsen allerede lenket til i trådstarten:
https://phys.org/news/2023-09-climate-data-driven-major-goal.html

UAH Earth System Science Center Research ved Spencer og Christy har altså brukt 10 år på å utvikle denne endimensjonale klimamodellen - som igjen bygger på 50 års observasjoner og ikke empiriløse modellpåfunn - for å besvare dette grunnleggende og jordnære spørsmålet:

- Hvor mye varming kan forventes ved økt tilførsel av CO2 i atmosfæren fra fossile og andre kilder i takt med den forventede økningen i det globale levestilsforbruket?   


frankolsen

Quote from: Telehiv on 02.10.2023, 11:44:55Men her forutsettes altså fremdeles at CO2 faktisk er en klimadriver.

.....men spørsmålet er hvor rett det er at en dobling av CO2 fra førindustrielt CO2-nivå (der man typisk opererer med 280 ppm) vil føre til en temperaturøkning, selv på "bare" 1,9 grader? Jfr. det fysikken sier om logaritmisk metning med sterkt fallende CO2-effekt allerede på CO2-nivåer langt under selv før-industrielle nivåer på rundt 280 ppm, og antatt omtrent full metning (som klimadriver) på dagens CO2-nivåer.Spencer sier at de 1,9 gradene forutsetter at alt vi har sett av oppvarming hittil faktisk er menneskeskapt.
Dersom det er en kombinasjon av naturlig og menneskeskapt (som er tilnærmet garantert, min vurdering) så er effekten av CO2 tilsvarende mindre.