El Niño flopper !

Started by frankolsen, 22.05.2023, 10:31:50

Previous topic - Next topic

frankolsen

I månedsvis har vi blitt tutet ørene fulle av at nå kommer det en ny El Niño som kommer til å sette nye varmerekorder over hele kloden.
MSM har rett og slett flommet over av overskrifter som:
https://www.dagbladet.no/nyheter/frykter-el-nio/79084872
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Q7EkBV/el-nino-er-paa-vei-kan-bli-rekordsommer
Med flere.

Nå viser det seg imidlertid at El Niño flopper.


Overflatetemperaturen i området Niño 3.4 har falt med over 0,1 grader den siste uka, og lenger øst i Stillehavet, Niño 1+2, har den falt med nesten 1,5 grader siden midten av april:


Ser man på temperaturutviklingen i Stillehavet den siste uka så er det ingenting som tyder på noen snarlig oppvarming der, snarere tvert imot, temperaturen har, i forhold til normalen, sunket langs hele det sentrale Stillehavet:Det blir interessant å følge utviklingen framover, men det ser ut til at de som håpet på en kraftig El Niño til sommeren og høsten vil bli djupt såra og vonbrotne  ;D

Telehiv

#1
Quote from: frankolsen on 22.05.2023, 10:31:50I månedsvis har vi blitt tutet ørene fulle av at nå kommer det en ny El Niño som kommer til å sette nye varmerekorder over hele kloden.
-------
Det blir interessant å følge utviklingen framover, men det ser ut til at de som håpet på en kraftig El Niño til sommeren og høsten vil bli djupt såra og vonbrotne  ;D

Spennende innspill, frankolsen.
For dette blir interessant. Det er selvsagt ennå for tidlig å trekke sikre konklusjoner rundt El Niño.
Vi må uansett notere en fallende global temptrend de siste 8 år, som har fått alarmistiske medier og deres mest lurvete assosierte "klimaforskere" til å lete etter alle åpninger for at deres skremsler om et kommende Thermageddon skal slå til. Svikter nå også El Niño-halmstrået for dem, er det å håpe at flere begynner å lure på hva slags "forskning" de faktisk bedriver.

NB: Hos seriøse forskere er de 2-7 års ENSO-periodene med en vekselvis varmere El Niño og kaldere La Niña IKKE å anse som "klimaendringer", men kortsiktige variasjoner/temperatursvingninger i overflatevannet i den tropiske delen av det østlige Stillehavet.
Wikipedia har faktisk en noenlunde balansert generell omtale av dette, der det innrømmes at man så langt ikke har kunnet svare på spørsmålet om "global oppvarming" er en viktig påvirkningsfaktor for ENSO-mønsteret. Noe alarmistene har påstått lenge men altså ikke klarer å vise. Kanskje ikke så rart når man heller ikke har klart å vise signifikante temperaturtrend-endringer i ENSO-områdene - som kjent er det nordområdene som svinger tydeligst mellom kaldere og varmere i 30/60 års syklusene.
Wikipedia skriver:
"ENSO er en global og naturlig del av klimaet på Jorda, og om intensiteten eller frekvensen av fenomenet vil endre seg som følge av global oppvarming er et svært viktig spørsmål. Man har funnet bevis for at fenomenet varierer i løpet av en mye lengre tidsskala og man kan ha tiår med kraftigere ENSO-hendelser, og andre tider som er roligere." 

PS: Ikke at jeg ønsker å få noen kaldere og hustrigere år framover, men det må vi tåle hvis det kan hjelpe til å avsløre og stanse den mest useriøse delen av klimaforskningen og medienes clickbait-motiverte suppekoking på det samme.