Fugletragediene rundt vindmøllene

Started by Telehiv, 12.05.2023, 09:25:46

Previous topic - Next topic

Telehiv

Tross alle økonomiske og miljøtekniske innsigelser fortsetter klimamakta å presse gjennom stadig flere vindmølleutbygginger i stadig mer sårbare lokalmiljøer.
Og dette før vi ser på det åpenbart faunakriminelle; disse "fuglekvernene" er i ferd med å desimere verneverdig storfugl på bred basis.- Her hjemme er det forlengst oppdaget at vindmøllene på Smøla har redusert havørnterritoriene fra 13 til 5 etter at 68 vindmøller ble plassert ut. Hadde du skutt en av disse fredede fuglene hadde du fått fengsel. Å masseutrydde dem betyr penger i kassen til de utenlandske investorene.David Wojik har en artikkel på dette i dag, der han trekker linjene fram til Biden-administrasjonens ambisjoner om en voldsom ytterligere satsing på fuglekverner:

"Wind turbines are called "bird choppers" for good reason. How many birds are we talking about killing?
Interestingly there was a lot of research on this question a decade ago when the wind just started winding up, but very little today.
A good example is a 2013 paper titled "Estimates of bird collision mortality at wind facilities in the contiguous United States", Biological Conservation, Volume 168, December 2013, Pages 201-209.
They estimated about 250,000 bird deaths a year. With around 50,000 MW of installed capacity, that is roughly five deaths per MW per year.
That is already a lot of dead birds, but it gets much worse when we look ahead at the Biden Administration's goal of "net zero" emissions."


Lenker:
https://climatechangedispatch.com/biden-ignores-runaway-wind-farm-killing-of-protected-birds-other-species/
Saken ble først lagt ut her i går: https://www.cfact.org/2023/05/10/how-much-wind-killing-do-we-want/

translator

Litt på siden, men vindmøllene slipper også ut SF6 (svovelheksafluorid), en gass som ikke finnes naturlig i vår atmosfære og har 23 500 ganger sterkere drivhuseffekt enn CO2, ifølge NVEs hjemmesider. Hva er vitsen?

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/kan-bruken-av-verdens-verste-klimagass-reduseres/


"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund