Hvilke land har de største atomvåpenarsenalene?

Started by Telehiv, 26.05.2023, 13:03:36

Previous topic - Next topic

Telehiv

Med Ukraina og en rekke andre konflikter rundt om i verden der stormaktene har såkalt "vested interests", er det mange spekulasjoner om styrkeforholdene. Det som de fleste trolig er mest bekymret for er om vi vil se en eskalering til atomvåpenbruk. En analyse av styrkeforholdene på det området er ikke akkurat beroligende:
De fleste synes f.eks. å tro at USA er verdens største atomvåpenmakt. Det er feil mht. rene tall, før vi evt. diskuterer evne og effektivitet i bruken.
Dessuten er det mange land som har mer enn nok atomvåpen til å skape svært alvorlige globale situasjoner.
Atomvåpnenens ulike rekkevidde og sprengkraft kan, og skal, her selvsagt diskuteres.
Men la oss uansett ta en titt på det rene antall fordelt på de 9 land som har flest (der rabiate Nord-Korea selvsagt utgjør en ekstra usikkerhet om den videre utvikling):

1) Russland (5977 kjernefysiske stridshoder)
2) USA (5428 kjernefysiske stridshoder)
3) Kina (350 kjernefysiske stridshoder)
4) Frankrike (290 kjernefysiske stridshoder)
5) Storbritannia (225 kjernefysiske stridshoder)
6) Pakistan (165 kjernefysiske stridshoder)
7) India (160 kjernefysiske stridshoder)
8 ) Israel (90 kjernefysiske stridshoder)
9) Nord-Korea (20 kjernefysiske stridshoder)