Løgnene om Australias "klimakrise"

Started by Telehiv, 30.09.2023, 11:45:22

Previous topic - Next topic

Telehiv

Bløffen om sammenbruddet for Australias store barriererev (Great Barrier Reef)
er noe av det verste vi har sett av "vitenskap" de siste hundre år: Vi har i årevis her på forumet vist hvordan den ene søppelforskeren etter den andre har dukket opp med sine programmatiske alarmismer om at "revet er i ferd med å ødelegges", og da selvsagt pga. av en "menneskeskapt klimakrise".
Hver gang har seriøse forskere prøvd å forklare at det er snakk om helt normale variasjoner og ikke "klimakrise". Og slett ikke noe sammenbrudd i revets utvikling.

Den absolutt største søppeldyngen i denne uverdige forskningskorrupsjonen har vært James Cook University, som endte med å sparke den ærlige forskeren Peter Ridd da han nektet å være med på denne bløffingen (se wikipedias omtale av denne saken nederst).
Og hva er siste fasit for dette "sammenbruddet av revet? Som norske klimaalarmismemedier helst ikke vil informere om?
Jo, der fins et noenlunde (dog ikke helt) ærlig forskningsforetak også i Australia, nemlig (det statlig finansierte) The Australian Institute of Marine Science. De trenger ikke i samme grad å løpe etter sponsormidler slik som søppelforetaket James Cook University. Her er derfor hva de rapporterer:

"Highest coral cover in central, northern Reef in 36 years"

Lenke: https://www.aims.gov.au/information-centre/news-and-stories/highest-coral-cover-central-northern-reef-36-years

Men hva med "klimakrisen" pengejagerne påberoper seg i Australia?
Igjen, bare løgn og bedrag som mengden av "klimajournalister" er altfor dovne, medlallende eller feige til å informere om. Men de laget selvsagt store oppslag om at Australia hadde en ganske varm enkeltmåned nylig, like selvsagt regissert for dem av "klimaforskerne" ved James Cook University. Altså den vanlige cherrypickingen for å holde klimakrisenarrativet (og de tilhørende sponsormidler) gående.

Men slik er de siste 10 år faktiske utvikling iht. de offisielle satelittmålingene (UAH), og ikke "klimaforskernes" lekemodeller:Wikipedia om Peter Ridd og hans seier over James Cook University
Peter Vincent Ridd (født 25. desember 1960) er en australsk geofysiker med oseanografi som spesialfelt.

Karriere
Etter doktorgraden ble han tildelt professorat i geofysikk ved James Cook University. Gjennom 30 år har han ledet systematiske undersøkelser av korallrev. Ridd ble derfor satt til å fronte et bestillingsverk om tidligere og fremtidige atmosfæriske og klimatiske modelleringer av verdens største korallrev, Great Barrier Reef. Hans konklusjoner ble imidlertid ikke godtatt av universitetets ledelse som ønsket en ganske annen ordlyd i rapporten. Fra politisk hold var ønsket at bøndene i Nord-Queensland skulle holdes ansvarlige for at deres jordbruk virket ødeleggende på korallrevene, noe Ridd bestred.
Ridd hevdet grunnen til at resultatene ikke ble akseptert, var at universitetet hadde gjort seg avhengig av bevilgninger fra politiske myndigheter. Motytelsen skulle altså bestå i å levere alarmerende forskningsresultater knyttet til korallrevet.
Ridd påberopte seg akademias plikt til å drive fri, kritisk og ubundet forskning, og krevde en uavhengig kvalitetskontroll som skulle sjekke påstandene i den alternative rapporten og avgjøre om det virkelig kunne påvises at korallrevet skulle være katastrofalt truet av menneskelige aktiviteter og klimaendringer.

Akademisk ytringsfrihet
Da Ridd krevde full vitenskapelig integritet og nektet å bøye av, ble han i mai 2018 oppsagt fra sin stilling ved James Cook University, grunnet ukollegial oppførsel.
Ridd anla sak mot lærerstedet. Den prinsipielle delen gjaldt akademisk ytringsfrihet. Da saken var oppe til doms i september 2019, vant Ridd på alle punkter. Dommen lød på 1,2 mill. Aus $ for usaklig oppsigelse.[2]
Universitetet har imidlertid mottatt statlige midler til å anke saken inn for høyesterett, og har engasjert fire senioradvokater til å føre saken. En verdensomspennende innsamlingsaksjon pågår for å skaffe Ridd midler også han kan få råd til å hyre inn advokatbistand for sin sak.Telehiv

#1
Fabelaktig foredrag: William Happer prøver å opplyse det klimafaglig skakkjørte Australia
En av USAs og verdens ledende fysikere, Princeton Universitys Emeritus Cyrus Fogg Brackett Professor of Physics, William Happer, holder p.t. en foredragsserie i Australia, i Perth, Melbourne, Sydney, og Brisbane. Temaet hans er det uvitenskapelige korstoget mot CO2 og integritetskrisen i klimaforskningen.
Her er foredraget hans i Brisbane, det spesifikt klimafaglige blir fokusert fra ca 15 min ut i foredraget, med Max Planck-kurven, osv.
NB: Alle som vil forstå hvor ille/fysisk feilaktig CO2-hypotesen har utviklet seg under IPCC-regimet, MÅ se dette foredraget!

https://wattsupwiththat.com/2023/09/29/professor-william-happer-ipa-lecture-the-crusade-against-carbon-dioxide-september-2023/Happer er invitert av The Institute of Public Affairs, som skriver:
"Professor Happer is one of the world's leading scientists and climate realists, having made extensive contributions to the debate about climate science. He has played a vital role in ensuring there is integrity in climate science and the community is exposed to information and arguments that many major institutions in our society seek to silence or censor."

Takk for at det fremdeles finnes organisasjoner og faglige tungvektere som fremdeles tar belastningen med å stå opp mot søppelforskning!