Ny IPCC synteserapport: Vil igjen bryte med vitenskapelig hovedrapport

Started by Telehiv, 18.03.2023, 14:12:37

Previous topic - Next topic

Telehiv

Hver hovedrapport består av tre delrapporter og en såkalt synteserapport.
Den 30-siders Synteserapporten som kommer på mandag skal ideelt sett oppsummere flere tusen sider med forskning, og sammenstille hovedfunnene fra tre delrapporter og tre spesialrapporter som ble publisert i 2021 og 2022.

Men ærlige forskere har bitre erfaringer:
Forrige såkalte synteserapport kom i 2014/2015 i forkant av Parisavtalen, der FN-landene ble enige om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Vi omtalte mye av kritikken mot synteserapporten her på forumet den gangen, bl.a. at den grovt tendensiøse rapporten ble plantet rett i forkant av Parismøtet for å styrke alarmistenes sak.

Og vår kritikk her på forumet ble mer enn sannspådd:
Ikke uventet ble synteserapporten i 2014/2015 møtt med sjokkartet hoderysting og protester fra en rekke forskere som hadde bidratt i (den presumptivt vitenskapelige) hovedrapporten. For den politisk dikterte synteserapporten hadde, som i de tidligere variantene, omarbeidet så mye av forskningens hovedfunn i de tre vitenskapelige delrapportene at mange forskere knapt kjente igjen egen forskning. Det er derfor en rekke eksempler på forskere som har brutt med IPCC ifm. hver synteserapport når de har oppdaget hva som har skjedd med forskningen deres. Her i Norge var vel Tom Segalstad den første som gikk offentlig ut og ga beskjed at redigeringen/triksingen med synteserapporten var helt uakseptabel.

Ubetydelige - men ytterst lydige - norske klimaaktivister er plukket ut til synteserapporteringen
En av våre mest fanatiske IPCC-løpegutter når "riktig" tekst skal utformes fra norske "forskere" har vært Ole Kristian Kvissel, rådgiver i Miljødirektoratet, som sammen med seks andre nordmenn inngår i gruppen på 660 delegater fra 135 land som er plukket ut til å være med fra Norge for å godkjenne endelig utforming av rapporten (merk: som først er utarbeidet av IPCCS indre toppledelse). Det blir garantert triste og forskningsufrie greier å bevitne denne gangen også.
Vi får likevel unne oss en god latter her over vår norske ekspert Kvissel:


Kvissel: Oi, så dere den?! Isbreen kalver! Krise!

VG som ukritisk mikofonstativ
En veldig stolt Kvissel siteres i VG på at den kommende synteserapporten vil bli «Kronen på verket» fra IPCC, som "en oppsummering av det viktigste klimapanelet har kommet frem til de siste årene".

"Oppsummering"?! Problemet er jo at heller ikke denne gangen vil synteserapporten gi en vitenskapelig holdbar presentasjon av "det viktigste klimapanelet har kommet frem til de siste årene". Faktum er at de vitenskapelig delene (ikke synteserapporten) av hovedrapporten i 2015 medførte en betydelig tilbaketrekning fra tidligere mer alarmistiske påstander fra IPCC. En ytterligere krisenedtoning har kommet i de vitenskapelige oppfølgingsrapportene i 2021 og 2022. Dog skjult i kronglete formuleringer, slik at få medier leste eller forsto det. Og ifm. de siste 7-8 års fall i global temperatur (edit: se figur senere i tråden) har en rekke nye forskningsmiljøer tonet ned sin tidligere alarmisme betydelig. Uten at MSM-mediene har gitt dette synlig spalteplass.

Men får vi se noe av dette i den nye synteserapporten? At det fra IPCCs ledernivå omsider tas hensyn til forskningens dreining mot mer betinget kriseproklamering? Neppe, med generalsekretæren i spissen durer IPCC videre med sin klimapolitiske kriseretorikk uten å ta hensyn til den faktiske vitenskapens langt mer forsiktige uttalser. Ikke uventet siterer VG inputen fra Kvissel helt ukritisk:

"August 2021, 6. hovedrapport, del 1: «Det er kode rød for menneskeheten», sa FNs generalsekretær Antonio Guterres. Klimaendringene kommer raskere og i større omfang. Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, slo klimapanelet fast."

Merknad: IPCC-ledelsen vil imidlertid ikke snakke om hvor mye vitenskapsdelen har måttet renonsere på påvirkningsgraden allerede, og det er grunn til å frykte at kommende synteserapport vil fortsette denne forvrengningen av hva forskerne egentlig sier.

"Februar 2022, del 2: Verden har et vindu for å lykkes med å stoppe oppvarmingen, men vinduet minker. Denne delrapporten viste at det er viktig å stoppe nedbygging av natur og bekjempe fattigdom, som en del av kampen mot klimaendringer."

Merknad: Dette er det gamle mølet over flere tiår om at vi har bare noen få år igjen før verden bryter sammen. Nå kommer man bare til å flytte "sammenbruddet" noen nye år fram, siden alle spådommer så langt har slått feil (igjen).

"April 2022, del 3: Verden har tre år på å snu og få klimagassutslippene ned. Hvis ikke utslippene begynner å stupe innen 2025, vil ikke målet om å holde global oppvarming under 1,5 grader være sannsynlig."

Merknad: Nå er det altså bare "tre år" før en nyvarslet ragnarok (sic).
Jaja, dere får se på mandag når riggingen for ny klimapolitisk maktsubstans skal bygges i både norske og internasjonale media. Det vil som før bli et ubehagelig skue for alle ærlige forskere. Som vanlig vil det likevel bli interessant å se hvilke norske medier som går mest på limpinnen. NRK har 1,04 i odds.

Lenke: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/pQ9RPV/ny-klimarapport-vi-trenger-aa-gjoere-noe-veldig-fort


Telehiv

Et eksempel på hvordan IPCCs synteserapport beveger seg langt utenfor vitenskapelig aksept for å banke gjennom sine påstander finner vi hos Klimarealistene nylig, der de viser en figur som viser at leserne av sammendraget for politikere i forrige synteserapport (SPM-AR5/2014) blir villedet til å tro at naturlige klimaendringer er satt til null, dvs de eksisterer ikke i perioden 1951-2010. I AR6-rapporten er målstolpene igjen flyttet, for der er naturlige endringer satt nær null (0,02 av 1,03 grader Celsius) etter 1850.Sånne eksempler på brudd på alle forskningskriterier i tidligere synteserapporter er dessverre legio.
Nå er håpet at den seriøse/frie del av forskningsverdenen griper inn når siste synteserapport slippes på mandag.

Lenke: https://klimarealistene.com/det-finnes-ingen-klimakrise/

Telehiv

VG har allerede en lang artikkel i dag om at IPCCs Policy Report (synteserapporten) er sluppet i dag, men mens vi venter på at mer kvalifiserte miljøer gir sine første uttalelser kan dere nyte disse døgnferske (oi oi vi er snart i slutten av mars!) stemningsbildene fra California. Vel, så lenge det varer, for iht. den nye synteserapporten spås det igjen at snø blir ikke lenge å se:


Telehiv

Ikke at det har noe å gjøre med kvalifisert kommentar til den nye synteserapporten, men vi kan nevne at Aftenposten har gravd fram Ole Mathismoen fra klimamøllposen sin, siden dette trolig blir det siste wanking objectet han kan sikle over de neste 8 år (da neste policy report er planlagt - hvis verden består da..):

Lenke: https://www.aftenposten.no/verden/i/0Qrwr2/klimapanelet-i-ny-rapport-utslippene-maa-halveres-de-neste-syv-aarene

PS: Aftenposten har illustrert Ole-stoffet med bilder av fisk som skal ha dødd av heteslag. Problemet er at bildet de legger ut stammer fra et område der man ikke har påvist temperaturøkning på over 15 år...og der seriøse forskere har spurt hvorfor det ikke er blitt satt i gang forskning rundt velkjente giftige industriutslipp. Jaja...pengene og makta rår i klimasaker, dere.


Aftenpostens undertekst her sier at "Elver og innsjøer i flere verdensdeler er de siste par årene rammet av massiv fiskedød under hetebølger. Varmere vann gjør at store fisker dør av oksygenmangel." Foto: Natacha Pisarenko / AP /Scanpix

PS: Jeg har på denne tråden tatt for meg den 30 siders synteseblekken, dvs. det eneste NOEN journalister og klimaaktivister MULIGENS kommer til å lese før de begynner sine nye jeremiader. Men det foreligger som kjent en hovedrapport i tre hoveddeler. Det er jo den vi hadde håpet på skulle få en mer faglig vurdering enn tøvet som nå serveres i media, jfr. NRK som allerede har levert noen dramatiske men selvsagt faglig håpløse introduksjoner med store klimaeksperter som Frederic Hauge som sannhetsvitner. At media og de faste aktvistene leser og forstår den mange tusen siders hovedrapporten er bare å glemme. Om de i det hele tatt har bladd i den nye 30-siders blekka kan man også stille spørsmål ved. Det hadde de ikke i 2014/2015. Litt nærmere gransking viste den gang at de aller fleste aktivister bare hadde hørt på hverandre og lest pressemeldinger. Og før vi vet ordet av det kan en selvhenført Samset fylle ruta med mer sludder.
"Vil du værra med så heng på", het det i en gammel revyvise.


 
   
 

Telehiv

Bare for ordens skyld: Det siste makkverket til IPCC (synteserapporten) er faktisk så sikker i sin sak på at mediene ikke følger med/ikke forstår empiriske data at man igjen påstår at global temperatur fortsetter å stige, også de siste årene.

Satelittmålt trend siden 2016 ser imidlertid slik ut: 

Telehiv

Lenke til policy-dokumentet (AR6 Synthesis Report - SYR)
Til forskjell fra politikere, aktivister og media vil kanskje forumets brukere lese rapporten selv?
Lenke: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/

Lenke til hele AR6-dokumentasjonen
For de som virkelig vil sjekke hvor mye policy-dokumentet forvrenger og overdramatiserer hovedrapportens forskning er det bare å begynne her (jeg er pensjonist nå, og tar meg faktisk tid til å surfe gjennom det meste fra de kanter - IPCCs drabanter er jo i ferd med å ruinere verden, så jeg vil jo gjerne ta prosessen nærmere i øyesyn):
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

WUWT har forresten en kommentar til saken nå:
Og viser til flere tiårs omtrent likelydende reveljer om at "nå er det siste sjanse (3, 5, 10 år osv.) før verden går under", o.l., helt tilbake til 1989:

"U.N. Predicts Disaster if Global Warming Not Checked
PETER JAMES SPIELMANN June 30, 1989
UNITED NATIONS (AP) _ A senior U.N. environmental official says entire nations could be wiped off the face of the Earth by rising sea levels if the global warming trend is not reversed by the year 2000."

WUWT skriver at de ikke kan huske å ha sett noen beklagelse fra FN for denne grovisen i 1989 og de omtrent årvisse påfølgende pinlige oppskremminger av publikum.
Og nå er det altså som Jan Eggum så profetisk synger: På 'an igjen...

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/03/20/ipcc-issues-their-annual-final-climate-warning/
Telehiv

WUWT diskuterer igjen policy-rapporten, og hvordan den f.eks. unngår helt å vise de siste 15 års manglende korrelasjon mellom CO2-økning og temperaturutvikling.

Lenke artikkel: https://wattsupwiththat.com/2023/03/24/live-at-noon-est-were-doomed-again-ipcc-and-media-jump-the-shark/

Lenke videonettadresse: https://youtu.be/3V-aVmgPG6M
Her er det masse interessante klipp og uttalelser

 

Telehiv

Den faglig respekterte Judith Curry har fått nok av IPCC-fanteriet, og sabler ned policy-rapporten (synteserapporten) i en ny artikkel:

The Latest UN Climate Report Is Bumper-Sticker Climate Science

Lenke: https://climatechangedispatch.com/the-latest-un-climate-report-is-bumper-sticker-climate-science/

Les nøye disse setningene fra Curry, her ligger nøkkelen til det faglige fanteriet som bedrives:

The most important finding of the past five years is that the extreme emissions scenarios RCP8.5 and SSP5-8.5, commonly referred to as "business-as-usual" scenarios, are now widely recognized as implausible.

These extreme scenarios have been dropped by the UN Conference of the Parties (COP) to the UN Climate Agreement.
However, the new Synthesis Report continues to emphasize these extreme scenarios, while this important finding is buried in a footnote:
"Very high emission scenarios have become less likely but cannot be ruled out."


Curry viser med nåleskarp påvisning av denne lurvetheten at IPCC kan ikke fortsette på denne måten hvis de skal være med i reell fagdebatt videre:

"With its explicit political advocacy, combined with misleading information, the IPCC risks losing its privileged position in international policy debates."

Det er bare å ta av seg hatten for Curry og de få andre gjenværende rakryggede forskerne på klimaområdet som satser karrieren sin på å få slutt på dette klimamakt-griseriet!


Telehiv

For ordens skyld; UAHs satelittmålinger for global temperatur viser en svakt fallende tendens siden 2015/de siste 8 årene:Dette er altså "den ukontrollerte menneskeskapte oppvarmingen" IPCC fortsetter å bløffe om i den nye synteserapporten.
Selv om forskerne i den vitenskapelige delen av hovedrapporten har tonet ned sin alarmisme steg for steg, først i AR5 og så i AR6 for et par år siden.
Men den gjenlevende institusjonaliserte klimaalarmismen har jo forlatt vitenskapen for lenge siden, og er nå et rent politisk raid.

Telehiv

Ole Henrik Ellestad/Klimarealistene har akkurat lagt ut en informativ og leseverdig liten artikkel om IPCCs siste synteserapport, som peker på flere kritikkverdige forhold, der noen også er omtalt på denne tråden og ellers på vårt forum her.
Ett eksempel er det store spriket i CO2-sensitivitet, samtidig som det hevdes at det er etablert "konsensus" om det samme (og ikke minst at "nøytrale" forskere opererer med en langt lavere sensitivitet enn IPCC-miljøet, men disse overses som kjent fuillstendig når man samler inn til rapporteringen):Lenke: https://klimarealistene.com/ipcc-med-mangelfull-og-tvilsom-synteserapport/

 
 

Telehiv

Det publiseres stadig mer kritikk av den siste IPCC-rapporteringen.
Clintel har gjort en studie (krever registrering å hente ut), der pressemeldingen den 9. mai starter med disse hovedpunktene:

* IPCC hides good news about disaster losses and climate-related deaths
* IPCC wrongly claimed the estimate of climate sensitivity is above 2.5°C; it is more likely
below 2°C
* IPCC misleads policy makers by focusing on an implausible worst-case emissions scenario
* Errors in the AR6 report are worse than those that led to the IAC Review in 2010
Lenke: https://clintel.org/wp-content/uploads/2023/05/Press-release-Clintel-The-Frozen-Climate-Views-of-the-IPCC.pdf

Telehiv

Her er nok en artikkel som tar tak i Clintels kritikk, og tilføyer en del nye avsløringer av IPCCs uredelige presentasjoner, en uredelighet som altså toppes med den skamløse Synteserapporten (som media og politikere leser) som bryter med det meste av det de reelle vitenskapsfolkene har sagt i den mer tungleste vitenskapelige delen av det innsendte materialet til IPCC:

IPCC-sjefen har i årevis spredd grovt løgnaktige historier til media om dramatisk økning i klimarelaterte dødstall. Da Bjørn Lomborg parerte med all mulig tydelighet at klimarelaterte dødstall har falt med 96% de siste hundre år, valgte IPCC å overse hele arbeidet. Det skjønner vi når vi her ser den overtydelige demonstrasjonen av hvor mye IPCC-sjefen og hans politiserte Synteserapport bløffer om dette:De som vil vite mer om hvordan IPCCs groveste feilinformasjon arter seg, kan lese videre her:

Lenke: https://climatechangedispatch.com/lomborg-dramatic-decline-in-climate-related-deaths-persists-thru-2022/

Telehiv

Tråden startet med de klimapolitiske utglidningene i IPCCs siste "policy document", en ca 30 sider oppsummering av hva IPCC later som at forskerne har levert. Men 2023-dokumentet ble som i tidligere tilfeller; et rent klimaalarmistisk propagandaskrift.

Men selv den vitenskapelige hovedrapporteringen er i skammelig mange tilfeller redigert bort fra hva forskerne egentlig sier i sine arbeider, og hva annen (mer frihetlig) klimaforskning sier om de samme forhold.

Som nevnt foran i tråden, det store klimaforskningsmiljøet i Clintel har nylig levert en avslørende rapport om denne cherry pickingen og faktafordreiningene i IPCCs AR6-rapport (hovedrapporten):
Lenke (her må man registrere seg for å få ut hele rapporten):
https://clintel.org/wp-content/uploads/2023/05/Press-release-Clintel-The-Frozen-Climate-Views-of-the-IPCC.pdf

Judith Curry har levert en viktig oppfølgende artikkel på denne Clintel-analysen som MÅ leses av alle som vil vite mer om tilstanden i IPCCs klimarapportering: "CLINTEL's critical evaluation of the IPCC AR6".

Curry siterer først fra Clintels egen oppsummering av tilstanden:
"We document biases and errors in almost every chapter we reviewed. In some cases, of course, one can quibble endlessly about our criticism and how relevant it is for the overall 'climate narrative' of the IPCC. In some cases, though, we document such blatant cherry picking by the IPCC, that even ardent supporters of the IPCC should feel embarrassed."

Curry starter med å oppsummere hovedpunktene i denne kritikken:

1. No confidence that the present is warmer than the mid-Holocene
2. The resurrection of the Hockey Stick
3. Measuring global surface temperature
4. Controversial Snow Trends
5. Accelerated sea level rise: not so fast
6. Why does the IPCC downplay the Sun?
7. Misty climate sensitivity
8. AR6: more confidence that models are unreliable
9. Extreme scenarios
10. A miraculous sea level jump in 2020
11. Hiding the good news on hurricanes and floods
12. Extreme views on disasters
13. Say goodbye to climate hell, welcome climate heaven

Derfra vil jeg anbefale at man selv går inn og leser Currys artikkel; den er klar og tydelig:

Lenke: https://judithcurry.com/2023/05/13/clintels-critical-evaluation-of-the-ipcc-ar6/

PS: Curry viser også til Roger Pielke Jr. sin kritikk av bevisst feilinformering om klimaforhold. De som vil se mer faglig griseri avdekket kan ta en titt her:
Lenke: https://rogerpielkejr.substack.com/p/misinformation-in-the-ipcc