Bjørn Lomborg avslører isbjørn-svindlerne - og sensureres prompte

Started by Telehiv, 28.01.2023, 11:32:49

Previous topic - Next topic

Telehiv

Bjørn Lomborg er en dansk statsviter som er særlig kjent for sine nøye og kritiske formidlinger av miljøstatistikk og nytte-kostanalyser av utviklings- og miljøtiltak. Lomborg er leder og grunnlegger av tenketanken Copenhagen Consensus Center og professor ved Copenhagen Business School. Stor var Lomborgs forbauselse da han nylig oppdaget at hans orientering om en voksende isbjørnbestand i en grundig dokumentert artikkel på Facebook ble prompte angrepet og erklært "false" og "partly false information" av flere klimaaktivistiske miljøer:Som dokumentert om att og omatt kan ikke klimaaktivister godta nøytrale fakta hvis disse imøtegår deres klimakrisenarrativ. Noe faglig grunnlag for å anklage Lomborg for å framsette falske data er selvsagt helt fraværende. Lomborg orienterer på nytt om faktagrunnlaget i en artikkel om dette nå, og skriver:

"The official assessments from the leading scientists who study these animals—the Polar Bear Specialist Group within the International Union for Conservation of Nature—peg the global population today at 22,000 to 31,000. That's higher than the 5,000 to 19,000 polar bears scientists estimated were around in the 1960s."

Men hjelper det at Lomborg legger fram overveldende fakta? Å neida: Klimaindustriens løpegutter i media og andre aktivistorganisjoner fulgte etter med påstander om "false", "misleading", "unreliable", osv. i tur og orden for å forsvare sine fortsatte og håpløse løgner; som Lomborg skriver:

"Agence France-Presse, the world's oldest news service, has found new relevance in marketing itself as an online "digital verification service."
It stamped "MISLEADING" over the top of my post and declared I'd used "unreliable data."
Other media platforms quickly followed suit, with Facebook flagging multiple posts and newspaper columns in which I made these points as "partly false" and "could mislead." "


Hvis dere leser resten av Lomborgs artikkel (lenket til nedenfor) vil dere se et større bilde av hvor hårreisende løgnaktig disse klimaaktivistene oppfører seg for å beholde sitt utdøende-isbjørn narrativ selv om alle objektive data forteller det motsatte:

Lenke: https://climatechangedispatch.com/partisan-msm-fact-checkers-censor-inconvenient-truths-on-polar-bears/

I henhold til Lomborgs overveldende datadokumentasjon er altså den faktiske situasjonen slik:translator

Quote from: Telehiv on 28.01.2023, 11:32:49Men hjelper det at Lomborg legger fram overveldende fakta? Å neida: Klimaindustriens løpegutter i media og andre aktivistorganisjoner fulgte etter med påstander om "false", "misleading", "unreliable", osv. i tur og orden for å forsvare sine fortsatte og håpløse løgner

Det er liten tvil om at Lomborg har rett, dette er også grundig omtalt i Patrick Moores siste bok der han henviser til Crockfords forskning (som for øvrig ikke fikk fortsette sitt engasjement ved University of Victoria, BC, der hun bl.a. var en svært populær foreleser for studenter) om isbjørnbestanden.

Hvem er så disse "faktasjekkerne" som for lengst burde vært omdøpt til løgnfabrikker? Fellesnevneren heter Bill Gates. Han har eierinteresser i både klimaindustrien og vaksineindustrien. Han er den største jordeieren i Nord-Amerika og han har kontroll over både de store mediene og "faktasjekkerne". Denne artikkelen er allerede halvannet år gammel:

QuoteSom rapportert i del én av denne artikkelserien, kanaliseres mesteparten under det flott klingende navnet GF heading of Gobal Policy and advocacy. BBC er en viktig mottaker av disse midlene. Ikke så merkelig da at deres journalistikk om Covid-19-vaksinering og klimaendringer ikke er utpreget edruelig.

Det er ikke bare BBC som manipuleres økonomisk av GF. Fra 2016 til 2020 mottok the Financial Times 2,3 millioner dollar fra GF hvori inkludert 1,3 millioner til «global helsebevissthet». The Guardian er en annen Her Gates øser sin generøsitet over. I likhet med BBC har de en egen «global utvikling-side», og begge har støtte fra GF i bunn.  Deres påståtte redaksjonelle uavhengighet motsies av deres uttalte og eneste kampanjeformål: å fokusere spesielt på de åtte målene fra FNs tusenårserklæring vedtatt i 2000. Guardian har gått så til de grader inn for dette at de opererer mest som en ærbødig PR-kanal for både FN og GF.

Samarbeidet med GF for å hjelpe med å henlede verdens oppmerksomhet mot global utvikling går 11 år tilbake. Dette er en sofistikert propagandamanøver for å overbevise opinionen om at Gates' investeringer i en rekke utviklingsprosjekter innenfor vaksine og klimaendringer er av den godartede sorten. Det hjelper til å sikre at alternative vinklinger eller kritikk har liten sjans til å få en plattform i mediene som Gates drysser sine millioner over.

Siden august 2011, har GF gitt the Guardian 12.2 millioner dollar. Det seneste tilskuddet var på nesten 2 millioner sist september. Avisen har ikke bare aktivt fremmet tusenårsmålene, men også avkommet, FNs 2030 agenda for bærekraftig utvikling. Dette er enda et sleipt opplegg for å ta avlatspenger fra vestens skattebetalere og gi dem til verdens despoter og diktatorer. Alt i klimaets navn.

Men som jeg allerede har vært inne på: Veldig lite informasjon er tilgjengelig om hvordan pengene er investert og hvem nyter fordelene av dem. Ingen informasjon er offentliggjort som viser at det har vært kostnadseffektive og gunstige investeringer for økonomien og velferden i de 193 landede som har signert disse avtalene.

Det britiske folk har fått denne propagandaen intravenøst i år etter år gjennom diverse GF-støttede hovedstrømstalerør som BBC. Det er det økonomisk skjøre vesten som betaler for 2030-agendaen og dens klimatiltak, og tappes således for sine ressurser mens autoritære styresett som Kina styrker sine finanser og sin dominans i FN. Alt til få protester fra hovedstrømsmediene.

Det bekymringsverdige er at ikke bare har GF fått kontroll over venstremediene i Storbritannia. De har også skaffet seg innflytelse i det såkalte sentrum og på høyresiden. The Telegraph takket for eksempel ja til 3,4 millioner pund fra GF i november 2017 for å skape oppmerksomhet rundt global helse. The London Evening Standard ble også tildelt penger samme år. De fikk 20.000 pund for å spre GF-propaganda om «den globale helsekrisen».

Hovedstrømsmedienes økende økonomiske avhengighet av en kombinasjon av statlig reklame og GFs generøsitet har allerede satt deres objektivitet i fare. Trusselen forsterkes ytterligere av GFs finansiering av et globalt nettverk av unge «journalister».  Prosjektet med navnet The international Cebtre of Journalists, har mottatt 20,4 millioner dollar for å øke folks bevissthet om global helse. Den USA-baserte organisasjonen lønner aktivister for å promotere «bedre regjeringer» og gjøre «samfunn tryggere og sunnere», blant andre «woke» idealer. Deres årsrapport for 2020 legger forutsigbart nok vekt på å rette søkelys på rasemessig urettferdighet, klimaendringer, samt å motvirke «desinformasjon» om Covid-19.

Som Robert Kennedy Jr. har påpekt: Gates sin pressebestikkelse har gitt resultater. Under pandemien har kjøpte og betalte hjernedøde nyhetsmedier behandlet Bill Gates som en helseekspert på tross av hans manglende medisinske utdanning og manglende erfaring med å regulere helsepolitikk.

Gates finansierer også en hær av uavhengige faktasjekkere, herunder Poynter Institute og Gannett, som bruker sin plattform til å stilne meningsmotstandere og «debunke» anklager mot Gates som falske konspirasjonsteorier og desinformasjon. Blant disse anklagene er at han har kjempet for og investert i tvilsomme ideer som biometriske databrikker, vaksinepass og satellittsystemer.

https://steigan.no/2021/07/bill-gates-sitt-kvelertak-pa-hovedstromsmediene/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Quote from: translator on 29.01.2023, 11:18:41
Quote from: Telehiv on 28.01.2023, 11:32:49Men hjelper det at Lomborg legger fram overveldende fakta? Å neida: Klimaindustriens løpegutter i media og andre aktivistorganisjoner fulgte etter med påstander om "false", "misleading", "unreliable", osv. i tur og orden for å forsvare sine fortsatte og håpløse løgner

Gates finansierer også en hær av uavhengige faktasjekkere, herunder Poynter Institute og Gannett, som bruker sin plattform til å stilne meningsmotstandere og «debunke» anklager mot Gates som falske konspirasjonsteorier og desinformasjon. Blant disse anklagene er at han har kjempet for og investert i tvilsomme ideer som biometriske databrikker, vaksinepass og satellittsystemer.

https://steigan.no/2021/07/bill-gates-sitt-kvelertak-pa-hovedstromsmediene/
[/quote]

translator,
her har du funnet fram et av de sentrale bakteppene mht. at uavhengige og modige forskere som vil korrigere globalmaktens narrativer blir sablet ned så snart de klarer å lirke seg til en (midlertidig) spalteplass i de få gjenværende organene/mediene der man ikke stanses allerede ved inngangsdøren.
 

Telehiv

Susan Crockford har drevet inngående tilstandsanalyser for isbjørn i en årrekke, og er den forskeren som i årevis derfor også har funnet det nødvendig å gå i rette med klimaalarmistenes kombinerte forsøk på å dekke over den sterke veksten i isbjørnbestanden og/eller insistere på at deres egne (modellerte) "krisetall" om fallende bestand fremdeles er de rette. Man kan jo lure på hvor den kritiske sans er hos de mediene som fortsetter å publisere disse skamløse og uholdbare faktasvindlene?

Crockford har nå gått ut i Polar Bear Science med en bekreftende kommentar til Lomborgs framlegging av "ikke-ideologiske" og offisielle tall for isbjørnbestandens utvikling, basert på reelle observasjoner/tellinger:

Lenke: https://polarbearscience.com/2023/01/27/lomborg-responds-to-polar-bear-abundance-challenge/

WUWT følger saken her: https://wattsupwiththat.com/2023/01/28/lomborg-responds-to-polar-bear-abundance-challenge/   
I kommentarspalten hos WUWT har Rud Istvan en interessant refleksjon rundt saken:

Rud Istvan
January 28, 2023 2:38 pm

Followed the whole kerfuffle over at Susan's.
My take is that the alarmists know they have lost the polar bear argument, but are unwilling to give it up so increasingly fudge, altering both their past 'facts' and past predictions. AFP is France, an EU hotbed of climate alarm.

1. Polar bears do not depend on the summer Arctic sea ice that didn't disappear as predicted. They depend on spring sea ice during the seal whelping season, when they consume 70-80% of their annual caloric intake. Even Wadhams never predicted Arctic spring ice would disappear.

2. Depending on which genetic evidence (SNP, mitochondrial, whole genome) polar bears 'fully' diverged from grizzly (brown) bears about 700,000 years ago, a process likely started at the onset of the current ice ages about 2 million years ago. That means they survived the Eemian interglacial, which according to northern Greenland ice cores was as much as 8C warmer than present in the Arctic (and ~2C globally, with Eemian sea level highstand ~6-7 meters above present). Which means no alarmist amount of AGW could now threaten their existence by 2100 as IPCC 'experts' repeatedly claimed.

3. Polar bear numbers have been increasing significantly since hunting was curtailed. We just don't know by exactly how much except in a few well monitored subpopulations like WHB. Arctic is a big place, and polar bears evolved white on white camouflage for seal hunting.

4. There are a bunch of polar bear 'experts' like Sterling and Derocher who made careers out of climate threatened polar bears. They are still at it since the money has been good and they cannot admit to having been wrong their entire careers. I don't think there will be many replacements for them since Dr. Crockford came on the polar bear scene to explain basic polar bear biology and ecology to all us non-experts.


Telehiv

Quote from: translator on 29.01.2023, 11:18:41Hvem er så disse "faktasjekkerne" som for lengst burde vært omdøpt til løgnfabrikker? Fellesnevneren heter Bill Gates.

Ille nok, men den godeste Bill Gates er dessverre ikke alene om systematisk bruk av "faktasjekkere" til å få fjernet uønskede synspunkter i media og erstatte dem med sine egne. Her er utfyllende - og hvis korrekt - sjokkerende info om en annen "mediemogul", George Soros:

Lenke: https://climatechangedispatch.com/how-george-soros-funds-fact-checkers-to-silence-dissent/Lenke til New York Posts artikkel (som er kilden her): https://nypost.com/2023/01/25/how-george-soros-funds-fact-checkers-to-silence-dissent/

Telehiv

Vi må aldri miste humoren mens vi beleires:
Bak det hele styrer EU/WEF/Schwab, der sistnevnte nå har fått sin egen burger:

SCHWAB-BURGEREN!


PS: Om isbjørnene er villig til å innta dette som sikringskost, så forsvarer vel dette bildet sin plass i denne tråden? :-)

Telehiv

Over til mer seriøse saker:
Lomborg har sett på flere områder enn isbjørn-narrativet der klimabløfferne krisemaksimerer: Den gamle bløffen om at det globale orkanmønsteret er blitt ekstremt mye verre enn før.
Igjen: Ren løgn.
For den offisielle statistikken - om noen av klimaalarmistene hadde ønsket å studere den - sier noe helt annet, og Lomborg har lagt ut grafen for dette:Les mer om dette her: https://climatechangedispatch.com/bjorn-lomborg-hurricanes-unprecedentedly-weak-in-2022-msm-snoozes/

Igjen: Hvor lenge skal klimabløfferne få holde på før et eller annet tungt medium tar mot til seg og gir beskjed om at dette blir for pinlig etter hvert? Eller vil ALLE bare fortsette å lalle med slik som nå?