Global temp og øyet som ser: Anomali vs. absolutt temperatur

Started by Telehiv, 14.03.2023, 10:54:34

Previous topic - Next topic

Telehiv

WUWT har en tankevekkende sak nå om hvordan verden ser ut med bruk av:
a) tendensiøs (oppskalert) anomali (avvik fra normal) versus
b) framvisning av faktiske (absolutte) temperaturmålinger:Det ser ikke ut som man snakker om samme klode, ikke sant?
Det er ikke rart at man lenge har lykkes med å skremme folk som ikke er vant med å arbeide med statistikk, når tankegangen er at den relative sannhet får andre ta seg av...

The Guardian tar forresten kaka på dette området, ved at de oppskalerer anomalien ytterligere, sitat WUWT:
Sometimes, media outlets such as the daily-doom newspaper known as The Guardian, will take that data and make their own graphs, making them look even steeper and scarier, such their highly statistically amplified graph from their 2019 article as seen in Figure 2.Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/03/12/new-wuwt-global-temperature-feature-anomaly-vs-real-world-temperature/

KORRIGERENDE/REALITETSORIENTERENDE FIGURER:
UAHs anomali (satelittmålinger) for perioden fra 1979 - snakker vi samme klode!?Og der det er en masse folk som passer på hva som måles og illustreres - f.eks. USA, til forskjell fra fri-fantasi-estimatene til NOAA/GISS fra verdenshavene som man finner i de globale "landmålte" oversiktene - ser USA slett ikke ut til å plages av en "klimakrise" akkurat:

US Surface Temperature:
February 2023 | 1.10°F (0.61°C)
US Climate Reference Network (data updated 12th to 17th of the month)