Covid-prosessene: Østerriksk lege frikjent for protest mot tvangsvaksinering

Started by Telehiv, 13.02.2023, 13:39:24

Previous topic - Next topic

Telehiv

Østerrikes innføring av tvungen covid-vaksinasjon vakte voldsomme protester:
Tvungen covid-vaksinasjon ble innført i Østerrike i februar 2022, men ble satt på hold allerede i mars og helt oppgitt om sommeren etter voldsomt sterke publikumsreaksjoner.

En østerriksk rett har nå frikjent en lege for hans mottiltak mot den tvungne vaksineringen
Dr. Andreas Sönnichsen ble i kjølvannet av tvangsvaksineringen i 2022 anklaget for å ha utstedt digitale fritakssertifikater for Covid 19 vaksiner til pasienter som ikke ønsket å bli injisert med den nye og kontroversielle mRNA teknologien.På tross av taushetsreglene mellom doktor og pasient stevnet de østerrikske myndighetene Sönnichsen likevel for retten i Salzburg for "fraud and usurpation of authority". Motivasjonen for dette kan kanskje også finnes i hans knallharde offentlige utsagn ifm. de østerrikske myndighetene innføring av tvungen vaksinering (som vakte så mye folkerettslig oppstyr også internasjonalt at bl.a. de norske myndighetene gikk ut offentlig og sa at tvungen vaksinering ikke ville bli aktuelt i Norge):

- I slutten av 2021 sa Sönnichsen ved en pressekonferanse at "COVID 19 is the biggest medical scandal of all time"
- Ved en pressekonferanse i Salzburg i november 2021 advarte han om at "the risk-benefit ratio of vaccination against Corona is highly likely to be negative for most healthy people and especially for children."
- I et åpent brev til Salzburg Medical Association i slutten av oktober 2022 kalte Sönnichsen Covid-vaksineringen av friske mennesker "a crime because the harm is much greater than the benefit".

I sum; hans diagnose av driverne bak prosessen: "Puppets of the pharmaceutical industry".

Sönnichsens mottiltak og påfølgende kraftsalve om vaksinasjonsprosessene
Etter hvert kom det som kjent fram stadig mer urovekkende informasjon om alle bivirkningene ved mRNA-vaksinene og Sönnichsen fulgte derfor opp med at den hippokratiske lege-ed "tvang" ham til å utstede sertifikater for vaksinasjonsfritak, særlig siden "a corrupt state and an even more corrupt medical association, made up of puppets of the pharmaceutical industry, coerce people into a potentially lethal vaccination."
 
Nå: Frikjent i retten
For noen få dager siden frikjente retten i Salzburg ham for anklagene. Frikjennelsen tolkes allerede som en viktig seier for pasient-lege rettigheter, medisinsk taushetsplikt, og retten til å bestemme over egen kropp.
Der Standard omtaler saken her: https://www.derstandard.de/story/2000143400611/freispruch-fuer-arzt-der-corona-impfunfaehigkeit-atteste-ausstellte

Hovedtrekk fra rettssaken
Jeg siterer for enkelhets skyld fra den engelske gjengivelsen av Der Standards omtale:
- "Sönnichsen pleaded his innocence in the trial. The judge could not recognize a subjective factual element or an intent to enrich," Der Standard reports.
- Prosecutors claimed the doctor's certificates "were issued via the Internet without the patients having been conscientiously examined", but the defendant "argued that the certificates very much had a medical value".


Retten var enig og frikjente
- "According to the judge, the physician had wanted to issue a medical certificate as a doctor to help people not to have to go vaccinate," Der Standard reports.
- "After the acquittal, Sönnichsen strongly criticized the Covid policy in an interview with ORF Salzburg. Those who had not been vaccinated had been severely defamed and discriminated against."


Sluttkommentar: Hyggelig å se at rettsvesenet, selv stilt overfor et mektig farmasyndikat, her synes å ivareta de sentrale rettigheter de sivilrettslige lover forutsetter i utgangspunktet.