Ny stormaktsrivalisering om Arktis: Kina får bruke russiske ubåtbaser?

Started by Telehiv, 08.03.2023, 10:21:28

Previous topic - Next topic

Telehiv

Kina trolig verdens store makthodepine i generasjoner framover
Russlands aggresjon i sine nærområder (med Ukraina som verste eksempel i disse dager) kan mht. norske interesser fort ha et langt mindre terrirorielt spenningspotensiale enn Kinas stadige GLOBALE ekspansjon. En ting er at kineserne satser stort på antarktisk ekspansjon i gamle "norske" områder både på land og på sjø, bl.a. for å sikre seg tilgang til de enorme mineralrikdommene i området.

Økende kamp om nordområdene
Men Kinas stadig mer uttalte imperialistiske politikk er etter hvert blitt tydelig også i nordområdene, og arbeider seg slik stadig nærmere helt sentrale norske interesseområder:
- Kina har forlengst etablert seg med landoppkjøp og "forskningsbaser" på Svalbard
- Diverse kinesiske "forskningsskip" driver både omfattende spionasje og mineralundersøkelser i området:


SPION: Snødragen tilhører det kinesiske Polarinstituttet og er et spionskip kamuflert som et arktisk forskningsfartøy. Skipet har allerede vært ved norske farvann. Foto: U. S Coastguard

Men enda mer urovekkende:
- Kina flytter stadig større flåteressurser inn i nordområdene, bl.a. kan et ukjent antall atomubåter være på vei/på plass allerede (det var kjent allerede i 2021 at Kina har spurt Russland om å få stasjonere JIN-ubåter ved baser på Kolahalvøya)
- Det er foreløpig uklart hvor mye av dette som er avtalt med russerne, eller om en mulig framtidig territoriell konflikt vil bygge seg opp hvis russerne opplever at kineserne overtar styringen i deres nordområde
- Foreløpig tyder mye på at et stadig mer isolert Russland (særlig pga. Ukraina-konflikten) er interessert i å holde et samarbeid med kineserne om ekspansjon. 

Sist oppdatert 16/06 2021 kom forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen Ståle Ulriksen med artikkelen "Kina vil bruke russiske ubåtbaser - En ny og skjult trussel utenfor Norges kyst" ifm nevnte kinesiske nordområde-ekspansjon.
En artikkel som i ettertid kan synes å ha vært både framsynt og viktig.


EKSPERT: Forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen. Foto: forsvaret

Det som trolig gjør Ulriksens artikkel mer aktuell nå er at den snart to år gamle analysen ble skrevet før angrepet på Ukraina, og den stadig mer omfattende fordømmelsen og isoleringen av Russland. I disse dager spekulerer verden på hvordan Kina vil stille seg til Vestens fordømmelse eller om de vil benytte anledningen til å inngå ytterligere taktisk samarbeid med Russland som kan sette Vesten i en langt svakere posisjon enn tidligere. Og da ikke minst i nordområdene, som vil berøre Norge direkte. Man må anta at nye forsøk på kritikk av Kina da vil ramme mer enn norsk lakseeksport...
 
Les vedlagte interessante artikkel med dette i bakhodet! 

Lenke: https://www.klikk.no/teknologi/kinesiske-russiske-og-amerikanske-ubater-i-norsk-farvann-7041966


Telehiv

Steigan har lagt ut en omfattende artikkel av Renate Bridenthal, pensjonert professor i historie ved Brooklyn College fra 1967 til 2001, først publisert i Geopolitical Economy, som på engelsk het "The Arctic is the next frontier in the new cold war".


Renate-Bridenthal

Norsk oversettelse er:
Arktis er neste front i den nye kalde krigen
Hovedtemaet i Bridenthals artikkel dreier seg om at Arktis med sine rike naturressurser og geostrategiske plassering er raskt i ferd med å bli en militarisert sone for maktpolitikk i den nye kalde krigen, med USA og Europa, Russland og Kina som sentrale aktører.

Artikkelens omtale av "klimaendringer" som en av håndteringsutfordringene i Arktis er selvsagt en obligatorisk øvelse å ha med, men sier egentlig ikke noe mer interessant enn de vanlige frasene om "smeltende Arktis". I mangel på mer konkrete fakta om "klima" er det imidlertid lagt ut langt mer interessant stoff under det samme "klimakapitlet"; en konkret referanse til Kinas uttalte arktiske politikk. Anbefaler alle å notere seg det som sies på det området.   

Videre har Bridenthal samlet og systematisert en del interessante poenger rundt forhold som:
- Partnerskapet Kina-Russland
- Arktis som en skattkiste av naturressurser
- USA og NATO med økt makthevding som kan true med å forstyrre den foreløpige maktbalansen i Arktis
- Rettighetene til urfolk i Arktis   

Absolutt leseverdig stoff dette her, for dem vil sette seg mer inn i det akselererende maktspillet rundt Arktis.

Lenke: https://steigan.no/2023/03/arktis-er-neste-front-i-den-nye-kalde-krigen/