Author Topic: Grovskisse for test av drivhusteorien  (Read 1761 times)

Objektiv

 • Guest
Grovskisse for test av drivhusteorien
« on: 13.04.2015, 11:38:26 »
Her kommer litt tankespinn fra meg:

Grovskisse for test av drivhusteorien

1. Et avkjølt rom med konstant temperatur representerer verdensrommet.
2. En kuleformet gjennomsiktig gassbeholder (atmosfæren) med en kuleformet lukket vannbeholder i senter (jordkloden), plassert midt i rommet, representerer atmosfæren og jordkloden.
3. En infradrød varmekilde som omslutter vannbeholderen, og gir lik utstråling over hele overflaten, representerer infradrød utstråling fra jordkloden.
4. Ved å måle temperaturer i gassbeholderen og vannbeholderen ved forskjellige gasser i gassbeholderen kan man observere de ulike gassenes betydning for temperaturen.
5. Ut fra drivhusteorien skjer følgende:
i. Vanndamp gir høyere temperatur enn «vanlig luft».
ii. «Vanlig luft» gir høyere temperatur enn CO2 (p.g.a. vanninnholdet i «vanlig luft»)
iii. CO2 gir høyere temperatur enn O2.
iv. O2 gir høyere temperatur enn «vakuum».


Har denne grovskissen noe for seg?

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 461
  • View Profile
Sv: Grovskisse for test av drivhusteorien
« Reply #1 on: 13.04.2015, 12:16:03 »
Her kommer litt tankespinn fra meg:

Grovskisse for test av drivhusteorien

1. Et avkjølt rom med konstant temperatur representerer verdensrommet.
2. En kuleformet gjennomsiktig gassbeholder (atmosfæren) med en kuleformet lukket vannbeholder i senter (jordkloden), plassert midt i rommet, representerer atmosfæren og jordkloden.
3. En infradrød varmekilde som omslutter vannbeholderen, og gir lik utstråling over hele overflaten, representerer infradrød utstråling fra jordkloden.
4. Ved å måle temperaturer i gassbeholderen og vannbeholderen ved forskjellige gasser i gassbeholderen kan man observere de ulike gassenes betydning for temperaturen.
5. Ut fra drivhusteorien skjer følgende:
i. Vanndamp gir høyere temperatur enn «vanlig luft».
ii. «Vanlig luft» gir høyere temperatur enn CO2 (p.g.a. vanninnholdet i «vanlig luft»)
iii. CO2 gir høyere temperatur enn O2.
iv. O2 gir høyere temperatur enn «vakuum».


Har denne grovskissen noe for seg?

Dette er absolutt interessant. Man vil kanskje kunne finne ut noe nyttig i et slikt eksperiment, selv om det ikke fullt ut kan representere det uhyrlig kompliserte klimasystemet vi har her på planeten.

Men "tilbakestråling" kan man kanskje komme til livs?
« Last Edit: 13.04.2015, 12:52:07 by Administrator »

Knuta

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
Sv: Grovskisse for test av drivhusteorien
« Reply #2 on: 24.04.2015, 01:24:19 »

1. Et avkjølt rom med konstant temperatur representerer verdensrommet.
2. En kuleformet gjennomsiktig gassbeholder (atmosfæren) med en kuleformet lukket vannbeholder i senter (jordkloden), plassert midt i rommet, representerer atmosfæren og jordkloden.

Du møter en god del problemer som må løses først, hvis jeg forsto tenkegangen riktig.

1. Rommet må holde vakuum så varmen ikke ledes bort fra den ytre kula. Vegger, tak og gulv må nedkjølt til 0 absolutt null og ha stor og tilstrekkelig avstand så tilbakestråling fra "verdensrommet" ikke påvirker resultatet.

2. I tillegg til at den indre kula stråler utover, så vil du får den ytre kula til å stråle innover. I tillegg vil gassen lede bort varmen fra den indre til den ytre og tilbake.

Punkt 1. skulle teoretisk la seg løse, praktisk er vel heller et spørsmål om pris. Punkt 2. er heller en umulig oppgave å løses.


Men det er noe annet man kunne se nærmere på. For å forske på dette burde hitran databasen leses grundig. Der gjøres det forsøk med å sende stråler med kjent bølgelengde igjennom forskjellige gassarter for å se hva som påvirker hva. Jeg har sett flere avhandlinger om diverse forsøk og det meste strider mot oppfatninger som rørsla står for i dag. Men det virker på meg som forskerne legger igjen en klausul om at det ikke resultatene ikke bør brukes til klimaforskning, da de ikke vil komme på kant med dem. Jeg mener at dette er riktig vei å gå. Dersom noen kan sette opp vanvittige mattestykker så skal det kunne gå an å regne ut hva tilbakestråling egentlig burde være, med hjelp av litt computerkraft. En av IPCC's hovedforfatter startet med et lignende forsøk med avsluttet arbeidet i beste Mann stil, der det foreligger et resultat uten at avhandlingen kan gjennomgås.

Amateur2

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 150
  • View Profile
Sv: Grovskisse for test av drivhusteorien
« Reply #3 on: 24.04.2015, 07:19:24 »
Men det er noe annet man kunne se nærmere på. For å forske på dette burde hitran databasen leses grundig. Der gjøres det forsøk med å sende stråler med kjent bølgelengde igjennom forskjellige gassarter for å se hva som påvirker hva. Jeg har sett flere avhandlinger om diverse forsøk og det meste strider mot oppfatninger som rørsla står for i dag. Men det virker på meg som forskerne legger igjen en klausul om at det ikke resultatene ikke bør brukes til klimaforskning, da de ikke vil komme på kant med dem. Jeg mener at dette er riktig vei å gå. Dersom noen kan sette opp vanvittige mattestykker så skal det kunne gå an å regne ut hva tilbakestråling egentlig burde være, med hjelp av litt computerkraft. En av IPCC's hovedforfatter startet med et lignende forsøk med avsluttet arbeidet i beste Mann stil, der det foreligger et resultat uten at avhandlingen kan gjennomgås.

Før man går løs på hitran databasen i detalj så bør man se på dynamikken på molekylnivå og bli fortrolig med hvordan de forskjellige molekyler oppfører seg og hvilke dynamiske egenskaper de har. Uten inngående forståelse for hvordan de enkelte molekyler responderer til elektromagnetisk stråling og kollisjoner seg i mellom, så kan man fort trekke gale konklusjoner ut fra hitran databasen. Jeg har sett mye rart av "forklaringer" fra klimaforskere når det gjelder forsøk på å forklare absorpsjon/emisjon av elektromagnetisk stråling og energioverføring mellom molekyler ved kollisjoner. Det meste vitner om manglende kunnskaper om grunnleggende molekyldynamikk. Det er mye "fotontåke" og "kvasikvantemekanikk" ute og går, når det egentlig er elektromagnetiske bølger og Maxwell sine ligninger som rår grunnen. Sitatet fra Hoen-Sorteberg i tråden Terje Wahl om "CO"-teorien" er et innspill i denne retningen, men det forutsetter nok et visst kunnskapsnivå om dynamikk og stokastiske prosesser for å følge resonnementet. 8)

På forskning.no har Okular bedt Hoen-Sorteberg kommentere på bloggen hans angående akkurat dette. Vi får følge med og se hva som kommer.