Strømskandalen og løgnen om behovet for strømimport

Started by Telehiv, 02.03.2023, 11:41:16

Previous topic - Next topic

Telehiv

I dag har Statnett stolt forkynt at de hadde et driftsresultat på over 54 milliarder kroner i 2022.
Resultatet er oppnådd gjennom hemningsløs import av europeiske strømpriser over på norske forbrukere - uten at regjering og styresmakter har vist tegn til å ville gripe inn.


Dette norske kraftnettet har norske forbrukere betalt for i over hundre år for å sikre velstand og utvikling - nå er det blitt en utplyndringskanal

Jeg har derfor gått gjennom nøkkeltallene for kraftåret i Norge 2022. Tallene er oppdatert per 23. januar med nye bruttotall per forbindelse.
Hovedbildet er:

NORGE:
Produksjon: 146 TWh
Forbruk: 133,5 TWh

Utveksling av strøm:
Import: 13,2 TWh.
Eksport: 25,7 TWh.
Nettoutveksling (eksport): 12,5 TWh.

Utlagt: Norge produserte i 2022 altså 12,5 TWh mer enn landet trengte selv (overskuddskraft).
Det burde jo tilsi at strømmen slett ikke burde bli dyrere enn årene før. Men sannheten er som kjent at vi har importert dyr strøm til snittpris over kr. 4 pr. KWh som blir kjørt direkte med påslag(!) over på de norske kundene, mens vi har eksportert strøm til en pris helt ned under kr. 0,30 pr. KWh.

Hvordan i alle dager har Norge havnet i et slikt upris-uføre?!
Vi kan faktisk ikke skylde alt dette på den sittende regjeringen, dette begynte å eskalere for fullt med Erna-regjeringens subsidiegaranti til utbyggere av vindturbinparker på 45 milliarder frem mot 2035 uten at det skal synes på statsbudsjettet. Støre-regjeringen holder seg imidlertid til samme modell. Norske forbrukere og næringsliv må dermed betale regningen.
"Strømstøtten" er selvsagt ingen løsning på dette, og blir mest å sammenligne med gamle dagers fattigkasse; løser ikke problemet men skal sikre at folk ikke sulter direkte i hjel og/eller havner direkte på gaten.

Det dramatiske problemet er at verken Erna eller Jonas' politikk har forebygget/forutsett konsekvensene av å underkaste seg EUs frihandelsprinsipper uten reservasjoner. Dette medfører at ingen, verken stat/storting eller regjering, har tatt de nødvendige grep for å bevare vår tradisjonelle nasjonale styring med strømproduksjonsmønsteret, strømprissettingen, eller etablere nødvendige nasjonale bruksregler for utenlands og innenlands strømkabler med tilhørende nett. Nasjonal styring er enkelt og greit fjernet ved at vi er koblet opp mot ACERs frihandelsmodell -  hvor vi ikke engang har stemmerett.

DET REGIONALE BILDET:
 
Nord-Norge (NO3 og NO4)
Produksjon: 59 TWh
Forbruk: 48,1 TWh.
Import: 0,7 TWh.
Eksport: 11,6 TWh.
Nettoutveksling (eksport): 10.9 TWh

Utlagt: Nord-Norge, i foreløpig trygg avstand til utenlandskablene (les: EU-prisene), har i stor grad hatt "vanlige" strømpriser i perioden. Vi har samtidig sett at Statnett i årevis har gjort en rekke framstøt for å få kraftigere kabler også hit under dekke av "kommende kraftunderskudd". Det kraftunderskuddet vil imidlertid oppstå kun hvis man gjør alvor av den grovt selvskadende elektrifiseringen av offshore installasjonene, som allerede drives stabilt på kortreist gass fra egen produksjon. Både Erna og Støre har imidlertid som sitt absurde "grønne" mål å sende gassen til brenning langt av sted utenfor Norges grenser. Langreist gass er selvsagt en større naturbelastning enn kortreist, men prøv å fortell klimaposører noe sånt!   

Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5)
Produksjon: 87 TWh
Forbruk: 85,5 TWh.
Import: 17,4 TWh.
Eksport: 18,9 TWh.
Nettoutveksling (eksport): 1,5 TWh.

Utlagt: I Sør-Norge hvor strømprisene har ligget på topp, er det fremdeles nettoeksport!
Mens vi har importert 17,4 TWh, høyst unødvendig pga. manglende nasjonal kontroll med griske kraftselskap som profiterer rått på at prisen i Norge har begynt å følge den europeiske prisen - og ingen stanser dem i denne rovdriften.

Hvor lenge skal dette fortsette?

translator

#1
Takk Telehiv, både for dette og en rekke andre innlegg.

Ja, det er ingen forskjell på Erna og Jonas når det gjelder strømpriser og en rekke annet forårsaket av "det grønne skiftet". Jeg kan legge til at jeg hørte på radioen i morges at direktøren for Statkraft etter dette resultatet kan tilføre sin allerede mange millioner-lønn en "bonus" på over 800 000 kroner.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Affen

Quote from: Telehiv on 02.03.2023, 11:41:16Hvor lenge skal dette fortsette?

Det vil nok vare så lenge vi er tilsluttet den famøse EØS-avtalen og vi har de politikerne vi har i dag.  Skal det bli en endring, må dagens politikere byttes ut.
Går vi ut av EØS-avtalen, vil den tidligere frihandelsavtalen vi hadde med EF/EU tre i kraft.
Det er mildest talt tragisk at vi skal måtte betale milliarder for å selge varer som vi uansett ville ha fått solgt til Europa.
Punkt 120 i EØS-avtalen sier at om Norge går ut av EØS, trer frihandelsavtalen i kraft ( i følge Nei til EU ).
Varer som olje, gass og fisk er varer som Europa trenger og som de i stort monn handler fra Norge.


Brundtland og EØS-avtalen

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg
Norges medlemskapsavtale med EU.
I november 1994 raste imidlertid verden sammen for GHB - da Norge sa Nei til EU-medlemskap.
GHB sendte derfor de to herrene Jonas Gahr Støre og Morten Wetland til Brussel for å
lage et konsept som sikret at Norge oppfylte sine medlemskapsforpliktelser uten at
befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.
Hele det såkalte "EØS" er deres oppfinnelse. I realiteten var "EØS-forhandlingene" bare en
gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap.
JGS har derfor hele tiden fortiet dette.
Ingen tvil om at dette er gjort med forsett av et samlet storting - helt tilbake til 1994.
(Sakset fra Synnøve Fjellbakk Taftø)


Gjennom EØS-avtalen er vi medlem av EU, uten stemmerett.

Telehiv

Forøvrig er det den samme professor Jarle Aarstad som sammen med prof. emeritus Olav Kvitastein har utfordret fakta rundt dødelighet ifm covid-vaksinasjonen ( se tråden https://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1512.msg16101;topicseen#msg16101 ) som rett før jul 2022 også skrev en bitende artikkel i Finansavisen om hvordan

"Norske politikere, hjulpet av lobbyister og kronprinsen som heiagutt, har ansvaret for høye strømpriser".
Aarstad summerer nemlig nådeløst og kortfattet opp elendigheten det inkompetente "grønne skiftet" har sendt oss ut i:

"Økte strømpriser, gjennom strømregningen og som fordyrende innsatsfaktor i næringslivet, har bidratt til norsk nyfattigdom. I tillegg har strømprisene medvirket til renter som svir. Til sist har økte strømpriser og økte renter ført til at næringsdrivende nå nedskalerer nyttig produksjon og sender lønnstakere ut i arbeidsledighet."


Jarle Aarstad

Den "grønne" selvskadingen i både Norge og ute i Europa avsløres i setning etter setning:
"Hva med solidaritetstanken? Burde ikke Norge avhjelpe blant annet Tyskland med energi? Nei, det er ikke vårt ansvar å avhjelpe andres dumskap når de bygger ned egen strømproduksjon, og avhengighet av russisk gass der har det for døve ører vært advart mot.

Etablering av utenlandskabler er politisk besluttet. I 2019 uttalte kronprins Haakon til tyske Der Spiegel at «én kabel ikke er nok. Men det er en begynnelse».

Norske politikere, hjulpet av lobbyister og kronprinsen som heiagutt, har derfor ansvaret for høy strømpris. Kronprinsen, i solidaritet med nyfattige landsmenn, bør derfor forstå at han har stått i bresjen for det som har medvirket til fattigdomsproblemet."


Herlig at vi har sånne klarttenkende og frittalende akademikere fremdeles!

Lenke: https://www.finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2022/12/18/7970131/kronprinsens-solidaritet-med-nyfattige-har-en-bismak


Telehiv

TOM OLSEN MED SUVERENT KLARSYN ALLEREDE I 2003:
Det kan ikke være lett for dagens politikere å hevde at man ikke hadde grunnlag for å se hvordan frislipp i strømpolitikken og utenlandskabler ville bli skandaløst kostbart for norske forbrukere og norsk næringsliv, for Tom Olsen leverte denne 100% presise kraftsalven allerede for 20 (tjue!) år siden i Bergens Tidende:

Lenke: https://www.bt.no/btmeninger/i/L31oq/steensnaes-og-stroemskandalen

I tilfelle BT skulle finne at artikkelen bør fjernes etter hvert, legger jeg den ut i sin helhet her:

Steensnæs og strømskandalen
Vi har bak oss en vinter med vanvittig prisøkning på elektrisk strøm.
Politikerskapte forhold (H + KrF + Ap, med kraftig ideologisk påvirkning fra Hagens Frp) gir krafteierne og deres kraftpamper mulighet til å tappe ned vannkraftmagasinene for å produsere kraft som de sender til utlandet, bl.a. over den nye kabelen til Danmark. Hensikten er å tjene ekstra på eksport samt å presse prisene opp her i landet. I vinter lyktes de først og fremst med det siste. På et hengende hår unngikk vi rasjonering.

Nå har kraftpampene, som bevilger seg selv bonuser etter hvor mye ekstra de klarer å suge fra strømbrukerne, fått pampene i Statnett, til å gå inn for å legge en kabel til 8 milliarder kroner fra Norges største kraftanlegg til England, «for å kunne importere» kull— og atomkraft «ved kraftmangel».
Nå trenger de bare endelig godkjennelse fra olje- og energiminister Einar Steensnæs.
Går du på denne frekke løgnen, Einar Steensnæs? Kommer du til å godkjenne at det stikkes enda et hull i vår strømsekk? Vil også du prøve å innbille oss at dette i så fall gjøres for å holde strømprisene nede i Norge?

Norge er desidert verdens største produsent av elkraft pr. innbygger. Kraftproduksjonen er mer enn stor nok.
Når flere av metallkokeriene om noen år vil stenge pga. EUs miljøkrav, vil vi ha kraft i overflod. Men det hjelper ikke om vi i tillegg raserer alt av norsk natur for å tyne ut den aller siste vannkraften, og bygger heslige vindmøller på hvert et nes, dersom vårt kraftsystem skal lekke i alle retninger.

Ved en slik ekstremt lang og dyr kraftkabel, hvor for øvrig en god del av kraften forsvinner på veien, kan vi for godt si farvel til rimelige strømpriser her i landet. Fra da av vil våre priser bli utjevnet med prisene i England og i Nord-Europa, dvs. langt over det vi i vinterlandet Norge har vært vant til.
Strømbrukerne forventer at du nå sier nei til kraftpampenes frekke bondefangeriforsøk, Einar Steensnæs


TOM OLSEN
Publisert: 19. mai 2003 06:00