CO2-fanger får kjempestøtte

Started by Affen, 28.02.2023, 14:35:46

Previous topic - Next topic

Affen

I Finansavisen.no finner jeg følgende:

"Removr planlegger å trekke ut CO2 direkte fra luften. Nå har selskapet fått 36 millioner kroner i Enova-støtte.
– Brorparten av alle scenarier som beskriver veien til 1,5-gradersmålet, krever karbonfjerning. Det betyr at vi må utvikle teknologi som i stadig større grad fanger CO2 direkte fra lufta. Denne teknologiutviklingen må starte tidligst mulig for å gjøre teknologien klar og effektiv nok for oppskalering, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova.

Det er bakgrunnen for at Enova nå har gitt 36,3 millioner kroner i støtte Removr, som skal utvikle en miljøvennlig teknologi som skal fjerne CO2 direkte fra lufta."

Klimamannen Epen Barth-Eide er selvfølgelig svært begeistret for dette og forteller hvor viktig dette vil bli for klimaet.

Så gjenstår det da å se om dette lar seg gjennomføre.  Planen sies å være at man ved maks "produksjon" skal kunne dra ut en million tonn CO2 fra lufta.  ( Det vil sikkert merkes godt, når det samtidig opplyses om at Norge i 2021 slapp ut 49,1 millioner tonn.   OBS: Ironi )

Politikerne snakker, både på ut- og innpust, om at "folk flest" kan gjøre forbedringer på hus og eiendom for å spare energi.  Slike forbedringer er svært kostbare.  Det ironiske, etter mitt syn, er at om jeg ønsker å skifte de gamle vinduene i huset, til vinduer med adskillig bedre isolasjonsfaktor, en veldig kostbar operasjon ( for meg i alle fall ), så gis det ikke støtte fra ENOVA til dette.

Poenget mitt er at den forbedringen av huset som kanskje de aller fleste kan få til, fremfor en mer omfattende operasjon som ekstra isolering etc., blir ikke gjort etter som det ikke gir noen uttelling i forhold til støtte fra ENOVA.
Jeg er sikker på at dersom dette hadde vært mulig, ville det vært mange kalde og trekkfulle hus / leiligheter som kunne blitt kraftig forbedret, men enkelt skal det altså ikke være.

https://www.finansavisen.no/industri/2023/02/27/7989348/co2-fanger-far-kjempestotte?fbclid=IwAR2yTqev3NURoQG0E742Wobr0fX_v5abTxnY4rXzvPgQdIMizo0iqnMp1Cg
Telehiv

Quote from: Affen on 28.02.2023, 14:35:46Poenget mitt er at den forbedringen av huset som kanskje de aller fleste kan få til, fremfor en mer omfattende operasjon som ekstra isolering etc., blir ikke gjort etter som det ikke gir noen uttelling i forhold til støtte fra ENOVA.
Jeg er sikker på at dersom dette hadde vært mulig, ville det vært mange kalde og trekkfulle hus / leiligheter som kunne blitt kraftig forbedret, men enkelt skal det altså ikke være.

Tankevekkende, du leverer enda et utmerket eksempel på selvskadingen rundt klimareligionen, som overkjører alt av både fornuftig miljøvern og intelligent energisparing.