"Det grønne skiftet truer energisikkerheten i verden"

Started by Telehiv, 13.02.2023, 15:25:23

Previous topic - Next topic

Telehiv

Dette utsagnet kommer klimaaktivistene selvsagt til å feie bort som oljepropaganda - uten at de samtidig kommer til å innrømme at deres eget "grønne skifte" forlengst er blitt den samfunnsnedbrytende faktoren det er blitt advart mot.
For advarselen kommer fra adm. direktør i Saudi Aramco, Amin Nasser, og da er det ikke akkurat vanskelig å mistenke ham for å ri to hester.


SAUDI ARAMCO MED KLAR TALE: Amin Nasser, adm. direktør i Saudi Aramco, mener ESG investeringer er en trussel mot energisikkerheten. FOTO: BLOOMBERG

Her hjemme er det Finansavisen som siterer Bloomberg, som igjen rapporterer fra søndagens Saudi Capital Market forum at verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, er klar i sin tale og mener grønn energi ikke kan erstatte olje og gass enda:
- Det store fokuset på klima bidrar til en underinvestering i olje og gass, som fører til en trussel mot verdens energisikkerhet, sier Saudi Aramco.
– Det nye narrative maler et bilde av en utopisk verden hvor grønn energi kan erstatte olje og gass over natta, sa han.

Ifølge en Bloomberg-analyse var de globale investeringene i grønn energi på 1.100 milliarder dollar i 2022. Dette er en økning på 31 prosent fra året før.
– Hvis investeringer i grønn energi gjør at det blir en underinvestering i tradisjonelle energikilder som olje og gass, vil resultatet være enormt ødeleggende for den globale økonomien, samt energiprisene og energisikkerheten, hevdet Nasser.

Det nye fokuset på ESG-investeringer (Enviromental, social og governance, på norsk ofte forkortet til "bærekraftighet") øker kapitalkostnaden for olje og gass, som nå oppfattes å ha høyere risiko enn tidligere, avsluttet Nasser.
Opecs generalsekretær, Haitham Al-Ghais, forklarte videre at olje- og gassindustrien har slitt med en kronisk underinvestering, og trenger investeringer for 500 milliarder dollar årlig frem til 2045.


Equinor sier etterhvert egentlig akkurat det samme
I Norge har Equinor også sett viktigheten av olje og gass, og spesielt gass til Europa. Konsernsjef Anders Opedal vil holde produksjonen av olje og gass oppe til godt etter 2030.
– Da vi ga vår strategioppdatering i 2021 var vi veldig tydelige på at det grønne skiftet må være balansert. Det er behov for mer olje og gass på sikt, og det er behov for stabil produksjon for å sikre nok energi, uttalte Opedal til Finansavisen etter at Equinor la frem tall for fjerde kvartal forrige uke.


Så realitetene siver stadig lenger inn i de kretser som bare for noen få år siden la seg fullstendig flate for radikale "grønt skifte" omveltningskrav. Men som man vet av erfaring; når virkeligheten trenger seg på, må ofte fantastene trekke tilbake labbene til de har noe mer fornuftig å komme med.Telehiv

Hele Norge må nok gis bort skal Støre lykkes med dette:Men han er jo godt i gang:
Equinor planlegger å rive gasskraftverket som i dag driver Hammerfest LNG på Melkøya i Finnmark, og heller drive anlegget på strøm fra strømnettet. Det vil kreve like mye strøm som hele Finnmark bruker i dag. Men Støre er med....

https://www.nettavisen.no/okonomi/vil-sluke-strommen-til-hele-fylket-sp-topp-ber-om-stans/s/5-95-913620