Emblemsvåg setter skapet på plass om kjernekraft

Started by Telehiv, 27.02.2023, 19:57:50

Previous topic - Next topic

Telehiv

Dagens Finansavisen har en kort, men viktig og realitetsorientert artikkel av Jan Emblemsvåg om de faktiske kostnader og gevinster ved moderne og standardiserte kjernekraftløsninger (slik som særlig Sør-Korea har blitt gode på). Emblemsvåg vet hva han snakker om, han har vært professor ved NTNU siden 2020, men før den tid har han hatt flere topplederstillinger i industrien siden 2004. De tre siste er Verftsdirektør/Innovasjonsdirektør i Vard, SVP Ship Design & Systems i Rolls-Royce Marine og Administrerende Direktør på Midsund Bruk. Han har jobbet og publisert mye innen økonomiske livsløpsanalyser, energi, risiko, lean og andre områder. Doktorgraden tok han ved Georiga Institute of Technology (1999) og Master of Science (1995). Han er også sivilingeniør i Maskinteknikk, konstruksjon og produksjon, fra Norges Tekniske Høyskole (1994).


Jan Emblemsvåg. FOTO: NTNU

Artikkelen hans avdekker bl.a. hvordan kjernekraft i dag typisk presenteres tendensiøst negativt ifht vindkraft, og dermed framstår mindre kostnadseffektiv enn hva som er tilfelle, bl.a. ved bruk av mye dårligere avskrivningsmodeller i prosjekteringer enn for vindkraft. Som han litt underfundig skriver:

"Når man skal bedømme en teknologi, må det gjøres ut fra normale forhold. Gjør man det, vil man få helt andre svar"

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2023/02/27/7989074/kjernekraft-er-verdifullt-ikke-dyrt?internal_source=sistenytt