Spansk / Tysk vindkraftselskap med kjempetap

Started by Affen, 04.02.2023, 17:02:02

Previous topic - Next topic

Affen

Svenske friatider.se skriver:

"Det spanskt-tyska vindkraftverksföretaget Siemens Gamesa kallar sig världsledande inom vindkraftsproduktion. Men trots den rekordhöga efterfrågan till följd av stigande elpris fortsätter bolaget att göra brakförlust, rapporterar Fox News.

Siemens Gamesa meddelade nyligen att koncernen hade bokfört en nettoförlust på 884 miljoner euro, nästan 10 miljarder kronor, under kvartalet oktober till och med december 2022."

Hvordan står det til med de norske vindkraftselskapene ( som vel ikke bare er helt norske ) ?

https://www.friatider.se/vindkraftsjatten-gor-brakforlust-trots-elpriset
Telehiv

Quote from: Affen on 04.02.2023, 17:02:02Hvordan står det til med de norske vindkraftselskapene ( som vel ikke bare er helt norske ) ?

Affen,
her stiller du et av de mest sentrale spørsmålene i norsk energidebatt.
For svært mye tyder på at våre politikere i stor grad og over mange innledende år før man besluttet de enorme vindanleggsutbyggingene har blitt villedet av vindmafiaen om reell kostnad og lønnsomhet - kanskje mest av de utenlandske som har kunnet gå til politisk dekket og subsidiert bord på norsk terroritorium. Og som sendte subsidiert avkastning rett ut av landet før tapene begynte å akkumuleres.

Men både den forrige og nåværende regjering trosser alle advarsler, og prioriterer å begeistre EUs energimafia fremfor norske behov og krav til forutsigbarhet og priskontroll med strømleveransene.

Har samlet en rekke artikler om hvordan vi har havnet i denne uløkka og hvorfor, av en rekke seriøse norske energispesialister som har våget å stille seg kritisk overfor EU-krypingen. Håper å få tid til å komme tilbake med noe av dette senere, men er akkurat nå litt for opptatt med andre ting.
Er det noen andre som har interessant stoff på dette vil det være flott å få det servert her. Bl.a. Stjakobs har jo hatt flere gode artikler om dette i media tidligere. 
 

Telehiv

#2
Jeg har kommentert denne kritikken før, men det passer å gjenta den her:
Jan Emblemsvåg er professor ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU.
I en svært avslørende artikkel i Finansavisen i nov 2021 skriver han at "kostnaden for vindkraft er skyhøy", og at vi "trenger ikke flere luftslott på folkets regning".


USTABIL PRODUKSJON: En simulering viser at man trenger fire vindkraftanlegg for å klare å garantere produksjonen av ett, skriver artikkelforfatteren. Disse vindturbinene er installert ved britiske Teesside. FOTO: BLOOMBERG

Emblemsvåg peker bl.a. på at "om man utgangspunkt i idealiserte, uavhengige værsystemer, viser en simulering at man trenger faktisk fire vindkraftanlegg for å klare å garantere produksjonen av ett, og LCOE blir minst tre ganger høyere enn det mange tror. Dessverre er virkeligheten verre. I toppåret 2020 produserte vindkraften i Norge 9,9 TWh, men timesproduksjonen var nede i 8,3 MWh, og i omtrent 100 dager i året var totalproduksjonen under 20 prosent av kapasiteten!"

Tyskland er et godt eksempel på hvor dyrt og upålitelig vindkraft er
Emblemsvåg viser til at "Tyskland har subsidiert fornybarbransjen med 500 milliarder euro siden 2011, og økt kapasiteten med 80 prosent, mens produksjonen har økt kun med 5 prosent. Det grønne skiftet er nå en trussel mot tysk økonomi, industri og befolkning , sier den tyske Riksrevisjonen. Siste kostnadsestimat er på hele 6.000 milliarder euro, eller fem oljefond!"

Lenke: https://www.finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/11/19/7775646/kostnaden-for-vindkraft-er-skyhoy

Telehiv

#3
Her er en avslørende artikkel om de "miljøvennlige" vindmøllene i Skottland som må kjøres på diesel for å virke i kaldt vær og sprer hydraulikkolje i terrenget rundt seg (fuglekverningen får vi la ligge her):

Dozens Of Scottish Wind Turbines Being Powered By Diesel, Leaking OilNoen stikkord fra artikkelen:

Scottish Power — led by a Spaniard, Ignacio Galan, and actually a subsidiary of Spanish firm Iberdrola — conceded that some 71 of its turbines had to be hooked up to diesel generators to keep them warm in December, according to the Sunday Mail, with a whistleblower telling the left-leaning newspaper that problems with the turbines are deep-seated.

"During December 60 turbines at Arecleoch and 11 at Glenn App were de-energized due to a cabling fault... In order to get these turbines re-energized, diesel generators were running for upwards of six hours a day," they revealed.

"Turbines are regularly offline due to faults where they are taking energy from the grid rather than producing it, and also left operating on half power for long periods due to parts which haven't been replaced," they continued.

"Dirty hydraulic oil is also regularly being sprayed out across the Scottish countryside due to cracks in mechanisms. Safety standards have not improved since a worker was killed in 2017 at Kilgallioch wind farm."

Indeed, the Record went on to say that some 4,000 liters (over 1,000 U.S. gallons) of leaking hydraulic oil was "sprayed over the countryside" by the turbines — a less than environmentally-friendly impact.


Resten av elendigheten kan dere lese om her:

Lenke: https://climatechangedispatch.com/dozens-of-scottish-wind-turbines-being-powered-by-diesel-leaking-oil/

PS: "Klimategneren" Josh har sett på denne tragikomikken og resultatet er her;WUWT omtaler saken her: https://wattsupwiththat.com/2023/02/06/monday-mirthiness-diesel-powered-wind-turbines-yes-really/

Telehiv

#4
Quote from: Affen on 04.02.2023, 17:02:02Svenske friatider.se skriver:

"Det spanskt-tyska vindkraftverksföretaget Siemens Gamesa kallar sig världsledande inom vindkraftsproduktion. Men trots den rekordhöga efterfrågan till följd av stigande elpris fortsätter bolaget att göra brakförlust, rapporterar Fox News.

Siemens Gamesa meddelade nyligen att koncernen hade bokfört en nettoförlust på 884 miljoner euro, nästan 10 miljarder kronor, under kvartalet oktober till och med december 2022."

Hvordan står det til med de norske vindkraftselskapene ( som vel ikke bare er helt norske ) ?

https://www.friatider.se/vindkraftsjatten-gor-brakforlust-trots-elpriset

Affen,
når vi snakker om penger og vindkraft:
I Norge skjuler våre pengesvømmende myndigheter så lenge det går hvor dårlig vindparkene fungerer økonomisk. Men nå har vi altså fått regnskaper så nye som for 2022, som viser den økonomiske tilstand hos enda flere enn Siemens av de store utenlandske vindkraftselskapene. Nedenstående er utdrag fra artikkelen "Blodrødt i grønn vindkraft" i dagens Finansavisen, forfattet av Henrik Sommerfelt, CMC Markets:


Henrik Sommerfelt, CMC Markets

Store underskudd for vind
Samtidig var 2022 et katastrofeår for de store vindmølleprodusentene.
Verdens største produsent av vindturbiner, danske Vestas, fremla nylig et 2022-regnskap med et underskudd etter skatt på 1,57 milliarder euro tilsvarende cirka 17,1 milliarder kroner. Omsetningen falt med 7 prosent til 14,4 milliarder euro og den underliggende EBIT-marginen var negativ med 10,7 prosent. Det var heller ikke rosenrødt i 2021 med en EBIT-margin på 2,1 prosent. 2023 blir heller ikke lystig, skal vi tro selskapet. Her regner Vestas med en EBIT-margin på rundt null, med et antatt utfallsrom fra minus 2 prosent til pluss 3 prosent.

Heller ikke hos Siemens Gamesa, en annen stor leverandør av vindkraftutbygging, har champagnekorkene gått i taket i det siste. Selskapet, som nå innlemmes i Siemens Energy, leverte et enda svakere resultat enn Vestas. I fjorårets siste kvartal ble driftsunderskuddet på 760 millioner euro med en EBIT-margin på minus 37,8 prosent.

General Electric, en tredje stor leverandør av vindturbinanlegg, måtte se omsetningen i segmentet falle med nesten en femtedel i 2022 grunnet fall i etterspørselen.

Inflasjon og forsinkelser
Bransjen kan ikke tjene penger og er i store problemer. 2022 var riktignok et særdeles vanskelig år, med store leveranseproblemer i verdikjeden, markante prisstigninger og økende konkurranse fra Kina. Grunnet stigende produksjonskostnader og forsinkelser endte mange prosjekter med tap. Vestas går nå i front for å heve prisene, og det er på høy tid.

Et hovedproblem for operatørene er imidlertid den langsomme godkjennelsesprosessen for nye prosjekter. Det er mange interessenter med sterke meninger, og investeringsbehovene er store. Beslutningsprosesser trekker ut og gjør det svært vanskelig for produsentene å planlegge leveransene. I starten av februar stoppet Danmark plutselig alle havvindprosjekter da det var nervøsitet for om den såkalte "åpen dør-ordningen" om støttefri vedvarende energi er i strid med EUs statsstøtteordninger. Dette hasteundersøkes nå på høyeste nivå i EU. Imens taper leverandørene store penger, hver dag.

Omstilling i USA
President Joe Biden har lansert The Inflation Reduction Act (IRA), et omfattende program av subsidier og pengestøtte for innenlandske investeringer. Som så ofte før er navnet på lovgivningen nokså misvisende. Blant elementene er et mål om å redusere karbon-utslippet med 40 prosent innen 2030, og det skal skje ved å øremerke 368 milliarder dollar til grønn omstillingen og samtidig sikre energiforsyningen og -sikkerheten. Vindenergi er blant satsningsområdene, og 120 000 vindturbiner skal oppføres. Danske Ørsted, som er en av verdens ledende selskaper innen etablering av havvindmølleparker, er blant selskapene som ser store muligheter i IRA. Ørsted vil i 2023 etablere USAs første havvindmøllepark.

Frykten med IRA er at det motiverer europeiske selskaper til å flytte produksjonen til USA. Mange ser på IRA som et nytt proteksjonistisk utspill fra USA. EU har derfor reagert og drøfter nå hvordan unionen kan motvirke effektene med egne initiativer og puste nytt liv i blant annet den grønne omstillingen.

Verden produserer og forbrenner olje-, gass- og kullenergi som aldri før, mens vindmølleprodusentene brenner egenkapital og skuffer aksjonærene kvartal etter kvartal. Politikerne snakker med store ord, men virker å være handlingslammet. Borgerne vil ha grønn energi og en ren planet, men de vil hverken ha vindmøller, solcelleparker eller kjernekraft. Selv om andelen av grønn energi fra sol- og vind vokser, skjer det alt for sakte hvis Parisavtalen skal bli annet enn en drøm. Nettopp derfor er investeringer i den grønne energiomstillingen risikofylt og vanskelig. Så får vi se om Joe Biden og Ursula von der Leyen har startet en proteksjonistisk kamp som kan revitalisere den grønne omstillingen."


Kommentar: Selv om Sommerfelt naturlig nok - hans levebrød å hensynta - ønsker å holde seg inne i pengefolden til vindindustrien, er det likevel hard kost som serveres her. Han legger fram fakta som selvsagt bryter sterkt med vindkraftlobbyens argumenter overfor norske politikere og beslutningstakere. Men her bør disse være advart at ved å ta vindkraftlobbyen inn dørene kan man se fram til mange tiår med vedvarende subsidiering - hvis ikke storskalavariantene av dette kollapser lenge før.
 
Lenke: https://www.finansavisen.no/makro/2023/02/12/7984861/blodrodt-i-gronn-vindkraft

 

translator

#5
Og på Lørdagsrevyen smilte olje- og energiminister Terje Aasland fra øre til øre etter å ha kommet med dette BRILJANTE forslaget:

QuoteAasland vil tapetsere E18 med vindturbinar
Ei utrekning viser at det er plass til 6000 turbinar mellom Oslo og Kristiansand.

For å finne ut kva potensial som ligg i vindkraft langs motorvegen har Fornybar Noreg gjort ei utrekning på bestilling frå NRK.

Utrekninga tek utgangspunkt i E18 mellom Kristiansand og Oslo, som er eit motorvegstrekk på om lag 300 kilometer.

Fornybar Noreg meiner det er plass til 6000 mindre vindturbinar på strekket viss ein skal montere dei i lyktestolpane.

Basert på vindforhold langs E18 og effekt i turbinane har organisasjonen rekna seg fram til at turbinane kan generere opp til 120 GWh.

Det svarar til forbruket til 7000 norske husstandar kvart år.

– Ein kunne generert den same krafta med seks til åtte moderne vindmøller, seier Flo.

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/terje-aasland-vil-tapetsere-e18-med-vindturbinar-1.16287263

Off topic: Har dere fått med at norske ingeniører har vært med på planleggingen og gjennomføringen av sabotasjene av gassrørledningene fra Russland til Tyskland? Swebb-tv har også tatt tak i saken:

QuoteAvslöjande: Norge och USA sprängde gasledningen - Stig Berglund i Swebbtv Omvärldsanalys 25
https://swebbtv.se/w/kY5tgwv94YsK5QGjf4jv1L

Edit: og nå også: https://www.document.no/2023/02/12/doc-tv-30-000-sa-forste-sending-se-oppfolgeren-2000/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#6
Quote from: translator on 12.02.2023, 23:56:29Og på Lørdagsrevyen smilte olje- og energiminister Terje Aasland fra øre til øre etter å ha kommet med dette BRILJANTE forslaget:

QuoteAasland vil tapetsere E18 med vindturbinarAsland bare fortsetter sine EU/WEF-instruerte avsporinger fra det sentrale problem at vi er blitt koblet til fri markedshandel av strøm der norske forbrukere ender med den høyeste regningen. Sagt på en annen måte: Vi har gitt fra oss retten til å anvende norske realkostnader på vår egen strøm, som tidligere ga oss Europas reneste, billigste og mest stabile strømleveranse.
Men Støre-regjeringen vil ikke ha dette omtalt med ett ord. Vi kunne forstått det hvis det var en Høire-regjering, men en Ap-ledet?!

At Aasland kan fortsette med dette blendverket skyldes at det er minst like ille stelt med energi- og regnekunnskapene i norske medier. Hvem skal si imot dette våset når en gjennomsnittlig journalist ikke vet forskjell på en million og en milliard? Veteranen Ingvild Bryn i Dagsrevyen nylig: "Oljefondet har auka med over ein komma firehundre og (litt mumling)  milliardar sidan jul" (tallet var selvsagt over ett tusen firehundre milliarder, men stilt overfor et så stort tall gikk det i ball for Bryn). Tenk over dette: Det er disse "tallknuserkapasitetene" som skal veilede folk om de store økonomiske sakene for fedrelandet...

translator

Gode journalister i NRK finnes ikke lenger (kanskje med unntak av Fredrik Solvang). Alf R. Jacobsen, som bygget opp Brennpunkt-redaksjonen til NRK allerede på 1980 tallet for å drive GRANSKENDE journalistikk (det gjør de faktisk fortsatt) i statskanalen, er nå pensjonist bosatt i Spania, men jobber også for Document. I intervjuet jeg  linket til over om hvordan Norge hjalp amerikanerne å sprenge Nordlink-kabelen, kommer han også med følgende salve om "Det grønne skiftet" (heng det i ramme på veggen!)

Mye av begrunnelsen for at folk ser ut til å godta den tendensen vi ser mot det totalitære, bygger på "Det grønne skiftet." Dvs. de tror at jorden vil gå under hvis de ikke er med. Noen har altså funnet på den mest fantastiske, den vanskeligste historien å tilbakevise og fått nesten hele verden med på det: Et kappløp for å unngå tilintetgjørelsen i løpet av 7-8 år. Dette har de altså funnet på og konstruert slik at det er så godt som umulig å tilbakevise det. Og med det som argument gjennomfører de nå en revolusjon ovenfra som de sier er i demokratiets navn, men som selvfølgelig ikke er det. Den er altså i det nye teknologiske byråkratiets navn, og den vil ha det samme resultat som totalitære diktaturer har hatt i andre situasjoner, hvor en liten håndfull har kontroll over befolkningen og resten av verden, og det vet vi alltid ender i forferdelse. Velstanden blir borte og friheten du har hatt erstattes med frykt og terror. Det finnes intet  system som er verre enn det totalitære uansett hvilken forkledning det kommer i.

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund