Det grønne skiftet er den største globale miljøtrusselen i moderne tid

Started by Telehiv, 24.01.2023, 11:48:52

Previous topic - Next topic

Telehiv

Først: Selv om våre verste "klimapolitikere" ikke klarer det, så må alle andre lære seg å skille mellom miljø/reelt naturvern og tvangstankene rundt "klima" og "grønt skifte" basert på dysfunksjonelle alternativer som sender verden ut i stadig mer miljøskadelige energikriser med tilhørende ikke-konsekvensutredet og desperat merutbygging av (særlig) vindmøller men også solcelleanlegg som i hovedsak bryter ned stabiliteten i spredningsnettet + ruinerer både næringsliv og innbyggere i stadig flere land.
 
De skandaløse og ultra-ineffektive vindmøllene
De fuglekvernende vindmøllene står stort sett stille når det er vindstilt høytrykk og kaldt - dvs. når man trenger dem mest....
I tillegg er de rene miljø- og faunabomber:
- de kverner opp uholdbart mange allerede truede fuglearter
- landbaserte vindmølleparker okkuperer enorme landområder med store anleggskostnader
- havbaserte anlegg er svært ulønnsomme pga. kostnad og rask nedbryting i krevende miljø, og krever dermed varige subsidieløsninger
- de enorme komposittbaserte møllevingene er rene miljøbomber, og kan ikke resirkuleres; de må enten brennes eller graves ned - "grønt skifte"?!
   
I vindmøllesatsende UK må man f.eks. nå igjen ty til utrangerte og miljøskadelige fossilløsninger, men der man i panikk allerede høsten 2021 måtte kjøre i gang 4 utrangerte kullkraftverk for å holde samfunnet i gang: https://wattsupwiththat.com/2021/09/08/britain-forced-to-fire-up-coal-plant-amid-record-power-prices-and-winter-squeeze/Men lærte verdens klimaprester noe av det?
Neida, i stedet for å innrømme sine energipolitiske feil i et energirasert Europa kjøres nå ytterligere miljøskadelig vindenergiproduksjon i gang for å reparere sammenbruddene rundt dysfunksjonelle vindmøller og helt utilstrekkelige og varierende solkraftanlegg.
Altså: Mer av det som ikke virker.

Norge topper all idioti og selvskading i denne sammenheng:
- først kobler man seg til det kollapsende europeiske energinettet, selger så mye av vår rene vannkraft man klarer og importerer skitten panikkullkraft tilbake. Resultatet er at man har drevet strømprisene i Norge opp til et nivå som er i ferd med å ødelegge 100 års møysommelig oppbygd infrastruktur rundt ren vannkraft. Resultatet er at næringsliv går konkurs og/eller flytter ut av landet, mens befolkningen utarmes av de samme selvskadende strømregninger.

Utfasingen av kull i Tyskland varte 8 dager - nå rives vindmøller for å gjenåpne kullfelt


Lenke: https://wattsupwiththat.com/2021/04/14/german-coal-phaseout-lasted-only-8-days/

Solkraft?
Energiteknisk ikke i stand til å erstatte selv deler av tradisjonelle energiformer, og kan selvsagt ikke gjøre annet enn å ruinere vestens industrisamfunn om man tror disse kan drives på solceller basert på sjeldne og raskt svinnende mineralkilder og andre eksklusive råvarer. For ikke å snakke om barne- og slavearbeid som meldes inn rundt gruvedriften mange steder i verden. Man må jo holde de enorme kostnadene nede i klimaets navn, ikke sant?!

Spørsmålet er selvsagt hvor lenge denne dysfunksjonelle galskapen kan fortsette før samfunnskollapsene tvinger fram mer fornuftige løsninger på verdens energibehov.

Framtidens energiløsning er i hovedsak tredelt:
1. Erstatte forurensende fossil kraftproduksjon (ut fra ren miljøfornuft) med reelt miljøvennlige energikilder
2. Ut fra den samme miljøfornuft må man slutte med de svært miljø- og naturødeleggende vindmøllene og solcellene og komme opp med teknologi vi foreløpig ikke har utviklet (unntatt de fisjonsbaserte atomkraftverkene, med sine risiki - her er muligens ny fusjonsteknologi en framtidig løsning, men er bare på prøvestadier)
3. Til dess man har energialternativer som virker like effektivt og trygt som dagens fossilløsninger må man heller satse på fortsatt bruk av stabil/effektiv fossilkraft men med bedre rensing av utslippene (igjen; slutte med ufaglig klimaprat som knapt bryr seg om renseteknologi)

Credo:
Jeg har alltid vært opptatt av reelt miljøvern.
Dagens klimaøvelser er det motsatte.
translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

translator,
her har vi vel et godt eksempel på ordtaket om at av og til kan ett bilde si mer enn tusen ord.

Men hvor godt og bredt ser folk flest hva denne stormogul-globalismen styrer mot?
Eller er denne kritikken noe som bare forfektes av dem som forlengst har etablert en mistenksomhet til overnasjonale maktprosesser, eller er det i ferd med å synke inn også hos den brede majoritet?
Sagt på en annen måte: Hvorfor fortsetter folk å stemme på partier som sender oss lenger og lenger ut i internasjonal underkastelse og en helt unødvendig sosioøkonomisk selvskading og nød?