Nå kan alle se det: Virkemidlene for et "grønt skifte" er grovt selvskadende

Started by Telehiv, 14.10.2022, 16:33:35

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det går ikke så bra for «energiomstillingen» i verden, og det har det aldri gjort: Det er stort sett bare vestlige land som har forsøkt dette samfunnseksperimentet for alvor, men resultatene er begredelige, og nå er det full fart for fossil- og atomkraft igjen. Likevel fortsetter hykleriet og forsøkene på å oppå det umulige. Illustrasjon: Incodex

Kent Andersen summerer hele miseren i en artikkel på Document i dag, som vil bli åpnet for ikke-abonnenter etter 12 timer. Dermed kan den i alle fall leses i morgen. Ingressen lyder slik:

"Det eneste Europa har oppnådd med eksperimentet kalt «det grønne skiftet», er økende energimangel, økende energipriser, økende fattigdom, økende bedriftsdød og økende behov for fossil energi. Derfor er fasiten klar: «Fornybart» er ikke fornybart. Og den pågående «energiomstillingen» er død. Men det betyr ikke at den er over. Det hele er like pinlig som det er farlig."

Lenke: https://www.document.no/2022/10/14/det-gronne-skiftet-er-dodt/

PS: Som tidligere nevnt her på forumet, slik har produksjonskostnadene i Tyskland eksplodert etter at deres "grønne skifte" (Energiewende) nå har fått virket lenge nok til å ødelegge hele samfunnsgrunnlaget:

Telehiv

No livnar det i lundar: Nå tør pinadø etablerte forskere å begynne å si fra om galskapen, jfr. hva denne gruppen NTNU-forskere kliner til med i TU, slik lyder artikkeloverskriften:

"Nei, havvind alene kan ikke erstatte all norsk gasseksport"
"Det er ikke riktig at varierende strømproduksjon fra havvind enkelt kan likestilles med regulerbar gasskraft".


Massiv utbygging av 160 GW havvind i Nordsjøen er til lite nytte for Europa – for når det blåser mye i Norge, vil det sammenfalle med vindkast i Nord-Europa, påpeker Jonas Kristiansen Nøland (t.v.), Yannick Cyiza Karekezi og Martin Hjelmeland. Foto: Privat

Lenke: https://www.tu.no/artikler/nei-havvind-alene-kan-ikke-erstatte-all-norsk-gasseksport/522738

De tre forskerne starter artikkelen freskt nok med å karakterdrepe grønnbeisede professor Finn Gunnar Nielsens tidligere forsøk på holde narrativet om funksjonell vindkraft i live, for noter dere hva de skriver om dette:

"Professor Finn Gunnar Nielsen kommer med noen lite nyanserte uttalelser i et intervju i TU 3. oktober (krever abonnement). Uten forskningsgrunnlag postuleres det at utbygging av havvind tilsvarende 3,3 prosent av arealet på norsk kontinentalsokkel kan erstatte all norsk gasseksport.
Det blir gjort flere grove antagelser. Teknisk sett gir det lite mening å sammenligne regulerbar gasskraft med volatil strøm fra havvind som om de var direkte overførbare størrelser. Planleggbar kraft er ikke det samme som variabel kraft."


Og hvorfor er det så langt ikke flere forskere som har våget å være klare på dette:

"I en situasjon med mye utbygd havvind vil det være lite inntjening i de periodene det blåser, da prisen rett og slett kan falle til under null. Denne kannibaliserende effekten, der mer utbygging gir mindre inntekter, kalles på fagspråket for et fornybarenergiparadoks."

Og batterivåset blir også satt på plass:

"Noen lurer kanskje på om batterier kan være løsningen? I 2031 vil vi ikke ha mer enn 89 GWh i batterilagring tilgjengelig i Europa. Om alt dette skulle være batteritid for havvind i Nordsjøen, hadde vi ikke klart oss i mer enn en halvtime".

Les ovenstående en gang til, og se at dersom like modige forskere hadde våget å banke dette inn i våre grønnskrudde politiske treskaller tidligere, kunne mye galskap vært unngått.

Anbefales: Les hele artikkelen der de tre forfatterne er tydelige på vindkraftens ustabilitet, såvel som dysfunksjonalitet ifht Europas behov, om det skulle være motivet.
Forfriskende at noen tør å begynne å snakke litt fornuft!Affen

Jeg er usikker på om det blir helt riktig tråd for dette, men det går vel under "Det grønne skiftet"

Hos nrk.no kan vi i dag lese at Støre er usikker på om CO2-lagringen kan bli lønnsom.
Likevel vil han satse 17 milliarder (i tillegg til uante overskridelser ) på dette prosjektet.

"Støre usikker på om milliardprosjekt vil lønne seg: – Du må ta noen sjanser
Statsministeren innrømmer at Co₂-lagringsanlegget i Øygarden kanskje ikke blir lønnsomt. Likevel mener han at Norge ikke har råd til å la være."

"Planen er at kunder fra store deler av verden skal komme med klimagasser sine til vestlandskysten."
CO2 skal altså fraktes ( med båt ? )  "fra store deler av verden" og til Norge, for så å dyttes under havbunnen.  Hvor mye utslipp av gasser av "alle slag" vil en slik transport forårsake, tur / retur "store deler av verden" og til Norge ?
Der har visst ikke Støre regnet på ?

En kan virkelig lure på hva som rører seg i hodene på våre politikere.
Det ligger an til enda en "månelanding" for Norges politikere.
Hvor mange milliarder skal sløses bort på dette? 
I tillegg har vi galskapen med elektrifisering oljeplattformene.

Gråt, mitt elskede land.

https://www.nrk.no/vestland/statsminister-jonas-gahr-store-apnet-besokssenteret-til-northern-lights-i-oygarden-1.16143656


Telehiv

Hei Affen, kjekt å høre fra deg igjen!
Jo, din kommentar må jo være midt i målskiven for galskapen i det "grønne skiftet".
Man tror jo knapt hva man hører på dette området etterhvert: En stormannsgalskap og energipolitisk selvskading norske politikere nå står fremst i Europa med å fronte frekt og freidig - fordi, som en nær venn av meg en gang sa, "de foreløpig har mest tilgjengelige penger til det".

Håpet må jo være at det norske folk til slutt skjønner hva som ødes av deres hardt opparbeidede verdier før det er altfor sent, og krever nye koster til å rydde opp.

PS: Det er - foreløpig også her? - langt kraftigere protester i land som ikke tåler den samme økonomiske selvskading som Norge. Et eksempel er bøndene i Nederland, som er kjørt ned på lårbeinet av klimaselvskadingspålegg. En talsmann for disse gikk nylig i rette med WHOs påstand om at klimaendringer fører til økning i selvmord, og slo i bordet: "Det er ikke klimaendringene som fører til selvmord, slik WHO hevder, men klimatiltakene".