Stoltenberg i 2013: "Ikke aktuelt med frislipp av krafteksport"

Started by Telehiv, 27.12.2022, 20:36:14

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det kan kanskje være nyttig å se litt tilbake på hvordan nåværende AP-koryfeer har fullstendig mistet vettet siden 2013 da Stoltenberg og LO tok til motmæle mot NHOs EU- og Schwab-ryggslikking:
9. januar 2013 hadde Johan B. Sættem/NRK nemlig en artikkel der han skrev:

"Statsminister Jens Stoltenberg advarer mot storstilt eksport av norsk vannkraft til Europa, stikk i strid med NHOs visjoner om å gjøre Norge til Europas «grønne batteri»"

I samme artikkel får vi også vite hvor intenst daværende leder av NHO Kristin Skogen Lund - som til alt overmål siden 2015 har vært medlem av eksekutivkomiteen i Trilateral Commission - var i å fremme at Norge skulle kobles opp mot det frie euopeiske kraftmarkedet, sitat Sættem:

"I den norske ballett og Opera har nå NHO samlet hele den norske makteliten for å overbevise dem om at det er bra for Norge å bygge flere store strømkabler til utlandet.
NHO har som mål at Norge skal bli Europas «grønne batteri» og vil ha flere strømkabler til utlandet."


Stoltenberg sa imidlertid: Fører til økte strømpriser

Men hos statsminster Jens Stoltenberg får NHO ikke noe gehør for sine planer om storstilt utbygging.
– Vi bør ha utveksling av kraft med Europa, og det bygges nye kabler for å få til det, men jeg vil advarer mot et frislipp av krafteksport, sier Stoltenberg til NRK onsdag morgen.
For strømkabler til utlandet fører til dyrere strømregning for norske husholdninger, og svekker i tillegg forsyningssikkerheten, mener statsministeren.
– Det vil bidra til økte priser og gjøre vår forsyningssikkerhet mer sårbar, sier Stoltenberg.
Statsministeren sier at en storstilt utbygging av utenlandskabler også vil måtte føre til langt flere kraftlinjer og høyspentmaster innenlands."


Samme budskap kom LO-leder Roar Flåthen med i NRK onsdag morgen.
– Det er ikke aktuelt å redde Europa med fornybar kraft så lenge det er norske forbrukere som må betale prisen, sier LO-sjef Roar Flåthen.

Kort sagt: Kort sagt, Stoltenberg var allerede i 2013 fullt på det rene med skadene av frislipp men som dagens AP-hoder driver og forsvarer på harde livet. Ynkelige greier. En rikshøring er vel snart på sin plass?

Lenke: https://www.nrk.no/norge/--uaktuelt-med-frislipp-av-strom-1.10865786