Parisavtalen leverer som ventet: "Klimatiltak" har ØKT det globale kullforbruket

Started by Telehiv, 18.12.2022, 11:10:27

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det internasjonale energibyrået (IEA) har levert sine kalde fakta om hva som skjer med verdens energisituasjon når man stenger ned det som virker (olje, gass, og kjernekraft), samtidig som man tror at solen alltid vil skinne og vinden alltid blåse:

VERDENS KULLFORBRUK HAR NÅDD REKORDHØYE 8 MILLIARDER TONN I 2022
Samtidig prøver IEA fremdeles å opprettholde narrativet om at denne globale selvskadingen er midlertidig og vil gå over i løpet av få år - bare man får bygd enda mer alternativ grønn energi!!
Men resultatet av den "grønne" omleggingen til vind og sol er fremdeles som advart om i mange tiår: Miljøødeleggende og enormt arealkrevende nedbygging av tidligere urørte områder, med teknologi som ikke virker/er dysfunksjonelt ustabil og er drepende ulønnsom.

Lenke IEA: 
https://www.iea.org/news/the-world-s-coal-consumption-is-set-to-reach-a-new-high-in-2022-as-the-energy-crisis-shakes-markets

Lenke WUWT:
https://wattsupwiththat.com/2022/12/17/what-paris-agreement-coal-consumption-hit-a-record-8-billion-tons-in-2022/