Det dysfunksjonelle "grønne skiftet" er årsaken til alle dagens kriser

Started by Telehiv, 02.10.2022, 08:27:48

Previous topic - Next topic

frankolsen

Også i Canada får det grønne skiftet nå følger for folks middagsmåltid.
I Alberta er det nylig sendt ut advarsel om kollaps i strømnettet 2 ganger i løpet av tre dager:
https://pipelineonline.ca/alberta-issues-second-grid-alert-in-three-days-as-wind-power-generation-collapses-again/#/?playlistId=0&videoId=0