Nytt Lindzen-paper er nådeløst: "Climate change is a quasi-religious movement..."

Started by Telehiv, 06.12.2022, 19:43:18

Previous topic - Next topic

Telehiv

Dr. Richard Lindzen har i mange tiår vært regnet som en nestor i klimaforskningen. I høst kom han med et nytt paper som ikke levner noen tvil om alarmismeforskningens (manglende) kvalitet, når han fullfører setningen i overskriften her:

'Climate Change' is 'A Quasi-Religious Movement Predicated on An Absurd 'Scientific' Narrative'Der skriver han videre at:
- "The policies invoked on behalf of this movement have led to the US hobbling its energy system."
– "The Earth's climate has, indeed, undergone major variations, but these offer no evidence of a causal role for CO₂."


Konklusjonen sier dermed seg selv:
- "Unless we wake up to the absurdity of the motivating narrative, this is likely only to be the beginning of the disasters that will follow from the current irrational demonization of CO₂."

Alle som er interessert i hva reell klimaforskning burde dreie seg om, bør lese dette arbeidet.

Lenke: https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-22-Lindzen-global-warming-narrative.pdf