IPCC måtte forlate klimamodeller i AR6

Started by Telehiv, 01.12.2022, 13:20:39

Previous topic - Next topic

Telehiv

De fleste har vel sett den velkjente illustrasjonen av hvor langt ute på jordet IPCCs klimamodeller har vært - og er - i forhold til faktiske observasjoner:IPCC-miljøenes modeller feiler altså grovt over hele fjøla. De eneste klimamodellene som har vært i nærheten av å treffe den observerte temperaturtrenden de senere tiårene (men ikke tatt med i IPCCs beslutningsgrunnlag!) og dermed ligger langt under IPCC-miljøenes overopphetede grafer, er russernes framskriving av - nettopp - de observerte naturlige variasjoner/sykluser.

Tungvektere som Oxfordprofessoren Tim Palmer kommenterer dette slik:

"A highly nonlinear system where you have biases which are bigger than the signals you're trying to predict is really a recipe for unreliability."

Tunge forskere innrømmer nå at en rekke av fysikkens klimarelevante lover og ligninger ikke lar seg håndtere datateknisk i klimamodeller. Björn Stevens ved Hamburgs Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M) forklarer modellsviktene på dette området med at "We were somehow forbidden to use this understanding by the limits of computation."

Han legger til en kommentar om modellenes avstand til/brudd med den virkelige utvikling:
"People sometimes forget how far away some of the fundamental processes in our existing models are from our physical understanding."

Stevens beskriver hvordan dette ikke bare gjelder lokale forhold, men hele makrobildet som ikke fanges opp iht. det man egentlig skulle bygd på i fysikken:
"After all, we keep hearing that the models represent "the physics." They obviously do not, even for large scale phenomena."

IPCC siste statusrapport måtte innrømme at modellene ikke står til troende
Disse tvungne erkjennelsene har gjort at IPCCs siste statusrapport (AR6) for første gang IKKE lenger refererer til de tidligere spesialdesignede modellene for å trumfe faktiske observasjoner (CMIP6 familien). De som har lest seg opp på dette vil vite at IPCC nå baserte seg på forskning (dog egentlig bare ett paper) som kombinerte ulike anslag (estimates) UTEN å bruke modeller.
Men selv dette paperet viste seg ved nærmere ettersyn å ha grove feil med behov for betydelige rettelser, jfr. bl.a. Lewis' studie (2022) som reduserte IPCCs anslag i AR6 for "mest sannsynlig CO2 klimasensitivitet" med over 30%.

Men alle disse feilene er det altså policymakerne (ikke forskerne i IPCC) likevel fortsetter å dra med seg ut til media og politikerne, slik at verden kan fortsette med de samme feilaktige og selvskadende "klimakrisereduserende" tiltakene. Jaja.

Lenke: https://kaltesonne.de/was-leisten-die-gegenwaertigen-klimamodelle-wirklich/#more-71389