COP27: Noe mer enn hemningsløs pengegrafsing til FN-apparatet?

Started by Telehiv, 08.11.2022, 15:41:29

Previous topic - Next topic

Telehiv

Som ventet er norske medier fulle av ukritisk vrøvl, kamelsluking og klimaskam under den pågående COP27 i Egypt, med sine minst 25.000 deltakere ankommet i jetfly fra hele kloden. Hovedtemaet er at den fattige verden, ikke minst Afrika denne gangen, skal tildeles erstatninger fra den "rike" verden for de "klimakatastrofer" de er påført. Her står enhver agitator fritt til å finne opp sine egne "katastrofer" etter mønster av FN-sjefen selv.For å bygge støtte for kravene brukes nemlig enhver noteringsverdig værhendelse som bevis. Rent klimafaglig dreier disse "klimakonferansene" seg dessverre nesten utelukkende rundt hvor mye penger FN klarer å hale ut av sine rikeste medlemsland (mest til egen drift) uten at reelle miljøpolitiske grep er å skimte, uten at den virkelige forurensingen fra den virkelige storkapitalen trues, og uten at World Economic Forum (WEF) føler seg tråkket på tærne (se videre).

En ting er at vi har våre egne lykkejegere (bl.a. Støre og Barth Eide) vasende rundt i Egypt og lover bort våre penger til kreti og pleti av selvskadende galskap, men de som gjør sin makt- og pengelykke på denne leken direkte i FNs toppjobber er ikke mindre oppsatte på å få sendt vanlige folks skattepenger til korrupte diktatorer i utviklingslandene.

Problemet ved klimaopportunistene på COP27 er at de vet åpenbart like lite om tall som de vet om forskjellen på vær og klima: Et eksempel er å ikke forstå rekkevidden og motivene bak den avsindige kostnadsplanen fra Nigel Topping, som var FNs High-level Champion for Climate Change (sic) for COP26. Han har nå delt sine geniale tanker om hvordan enorme summer kan samordnes med World Economic Forum (WEF), for nå gidder de ikke engang å skjule disse koblingene lenger, jfr. at også den andre High-Level Champion (of Egypt), Dr. Mahmoud Mohieldin, er WEF-mann, han ble f.eks. valgt til Young Global Leader av WEF allerede i 2005.

https://www.weforum.org/agenda/2022/11/cop27-united-nations-climate-change-progress-nigel-topping/

Topping siteres på at:
"According to Topping, about $2 trillion a year more is needed in emerging and developing economies, excluding China, to confront climate change effectively."

Den som leser hva han har tenkt å bruke disse enorme summene på vil imidlertid se at det knapt er verken et miljø- eller klimarelevant område som innbefattes. Derimot en rekke "business opportunities", dvs. milde gaver til dem som styrer prosessene og pengene.

Men norske journalister, som i utgangspunktet ikke vet forskjell på en million og en milliard vil selvsagt ikke stusse over dette tallet heller, men til deres orientering kan vi nevne at en amerikansk/engelskspråklig "trillion" er en billion på norsk, dvs. tusen milliarder, eller en million millioner, angitt med tallet 1 000 000 000 000. Så Topping har altså funnet ut at ca. 20 tusen milliarder kroner EKSTRA (nesten to norske oljefond) er nødvendig ÅRLIG "to confront climate change effectively". Av dette skal ca. 70% komme fra PRIVATE (!) investorer iflg. Topping (jfr. WEFs begeistring for dette). Man spør i undring? Når ble FN 70% privat?!

PS: Hvis man vil vite hva en ærlig afrikaner mener om konsekvensene av uhjelp til Afrika, kan man f.eks. lese dette intervjuet i Der Spiegel:
https://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-african-economics-expert-for-god-s-sake-please-stop-the-aid-a-363663.html


Telehiv

Det norske selvskadingsprosjektet kan skyte fart - men ikke nok for kollektkorpset.
For redaksjonen i Resett melder fra COP27 at:

Støre vil tredoble klimastøtte til u-land – får likevel kritikk fra NGOerStatsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover at Norge skal oppfylle sine klimaløfter og blant annet doble klimafinansieringen til fattigere land innen fire år.

– Vi vil iverksette en rettferdig klimapolitikk ved å øke karbonavgiften vår til 200 euro per tonn innen 2030. Vi vil kutte utslippene og skape arbeidsplasser. Vi vil tilpasse politikken vår og målsettingene våre ved å gjøre en årlig klimahandlingsplan til en del av statsbudsjettet, sa Støre da han tirsdag talte under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, ifølge NTB.

Den norske regjeringen besluttet nylig å skjerpe utslippskuttene, slik at målet nå er et kutt på minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990. Dette til tross for rapporter om at man ikke kommer til å klare de tidligere målene.

Vil tredoble støtte
I tirsdagens tale understreket Støre at Norge også er rede til å tredoble klimastøtten til fattigere land.
Han tok også til orde for at klimaendringer og tap av naturmangfold må håndteres sammen og nevnte blant annet Norges innsats for å hindre avskoging i verdens regnskoger.

Skepsis
Seniorrådgiver Håkon Grindheim i Kirkens Nødhjelp vedgår overfor NTB at det er bra at Støre tar opp skjerping av klimamålene. Han mener likevel at innsatsen også må skrus betydelig til i Norge.
– Norge kan ikke vise til de store utslippskuttene på hjemmebane, sier han.

SV: Norge gjør også for lite for å bidra til klimafinansiering i u-land.
– Norge ligger langt bak det vi nivået vi må ligge på, for at vi skal ta vårt rettferdige ansvar. Her har Støre en viktig jobb å gjøre når han nå skal hjem til budsjettforhandlinger med SV, sier Grindheim.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen raser på sin side mot Støre.
– Hvordan bidrar Støres regjering til å holde 1,5 gradersmålet i live hvis de vil lete etter mer olje og åpne nye oljefelt, som ifølge FN og IEA ikke er i tråd med 1,5 gradersmålet? Støre gjentok gamle løfter om klimafinansiering, som ikke er fulgt opp i forslag til statsbudsjettet. Løftene om klimafinansiering må følges opp med en årlig opptrappingsplan. Norge er heller ikke i rute med å nå sine klimamål, og det trengs nye, kraftige tiltak for en rettferdig omstilling, sier Gulowsen.


Lenke: https://resett.no/2022/11/08/store-vil-tredoble-klimastotte-til-u-land-far-likevel-kritikk-fra-ngoer/


Telehiv

Bloomberg rapporterer om Kinas uttalelser på COP27, som setter den vestlige energiselvskadingen inn i et praktisk funksjonelt bilde:

Kina sier at de kan ikke gjenta Europas tabbe med å stenge ned fungerende energikilder før fullgode alternativer er på plass:
"We don't want to be like Europe and transform at the cost of energy security. They are now declaring that they are taking a step back in order to take two steps forward later."

- Kina sier offisielt at utslippene skal toppe ut i 2030, og gå i null i 2060, men hele handlingsmønsteret deres viser at de bare holder klimalobbyen med godt prat og i praksis driver videre med sitt robuste fossile (kull) energisystem.

Kina har på COP27 vært helt tydelige på at vind og sol ikke kan danne et pålitelig grunnlag for moderne industrinasjoner:
- Kull er Kinas viktigste energikilde og utgjør fremdeles ca 60% av energimiksen: Tidligere i år sa en av lederne i Kinas ledende energiselskap at han forventet at Kina skulle etablere nye kullanlegg på 270 gigawatt totalt i løpet av 2025. Til info: Dette er mer enn hele energiproduksjonen i USA.Men men, en forsamling som i 2010 trodde at dihydrogenmonoksid (H2O; vann) var en livsfarlig kjemisk gift som måtte forbys, kan nok heller ikke ventes å forstå i 2022 at det "grønne" skiftet deres er et akselererende konkursbo.

Lenke: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-15/china-climate-advisers-say-more-coal-needed-for-energy-security